Życie w środowisku zanieczyszczonym oznacza naruszenie praw obywatelskich – to orzeczenie sądu na życzenie pewnego celebryty, który „wziął sprawy w swoje ręce”. Za jego „postawę obywatelską” zapłacą podatnicy, a nie niezależny sąd.

Awaria kolektora ściekowego, niedziałająca spalarnia osadów, aresztowanie dyrekcji stołecznych wodociągów pod zarzutem niegospodarności, na dodatek wybuch sieci ciepłowniczej – im więcej plag, tym większa popularność Rafała Trzaskowskiego (75 proc. ankietowanych ocenia go pozytywnie). Pytanie nasuwa się samo: gdyby nie było tych awarii, gdyby miasto funkcjonowało normalnie, to popularność prezydenta Warszawy byłaby mniejsza? Podobnie jest z sędziami, sprzeniewierzającymi się swemu zawodowi.

Na barykadach

– Sędziów jest około 10 tysięcy i będzie 10 tysięcy barykad – wykrzykiwał Igor Tuleya podczas antyrządowej demonstracji, nawiązując do słów Jarosława Kaczyńskiego: „Sądy to ostatnia barykada starego systemu”. Swego czasu Tuleya przekonywał, że nie może być sędziów pokoju, bo mogliby skazywać opozycyjnych aktywistów. Wsławił się orzeczeniem, przyznającym aresztowanemu przestępcy 250 tys. zł odszkodowania za uciążliwości więzienia. Okrzyknięto go bohaterem, dzielnie walczącym z ustawą dyscyplinującą sędziów. Na banerach pojawiło cyniczne hasło: „Cześć i chwała sędziom niezłomnym”.

Nie rozliczono zbrodni komunistycznych, nie ukarano wszystkich sprawców zbrodni na ks. Jerzym Popiełuszce. Sąd umorzył sprawę dotyczącą jego rzekomej kompromitacji (podrzucenie obciążających materiałów do mieszkania księdza). Sędziowie z PZPR przeszli w stan spoczynku, ale wyszkolili godnych siebie następców. Emerytury PRL-owskich sędziów obciążają podatników 1,4 mld zł rocznie, zaś post-PRL-owskie sądownictwo to – zdaniem opozycji „ostatnia reduta demokracji”. 746 orzekających obecnie sędziów powołała Rada Państwa PRL.

Kwestionując prawo swych kolegów do orzekania, sędziowie kompromitują się zawodowo, a ogłaszając „stan wojenny w sądownictwie” – politycznie. Konkretem dla podsądnych pozostaje rodzaj strajku włoskiego, skoro w 2018 roku rozpatrywano o 1 mln spraw mniej niż w 2017. Jestem przekonany, że sędziowie nie pozwolą się złamać i pozostaną wierni zasadom – zapewnia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik stowarzyszenia „Iustitia”, nie precyzując, co to za „zasady”. Natomiast „niektórzy sędziowie zastanawiają się, czy nie podjąć bardziej radykalnych form protestu”. Mogą organizować „marsze protestu” czy „dzień bez wokandy”. Rzecznicy dyscyplinarni zapowiadają działania wobec sędziów, biorących udział w anarchizacji prawa.

Dobra, jasna energia przesłana senatowi przez Olgę Tokarczuk zmobilizowała marszałka do korespondencji z komisarz Verę Jourovą. Mimo ciążących na nim zarzutów korupcyjnych (słynna szuflada w prywatnym gabinecie), nie zamierza ustępować, a tym bardziej studzić zapału legislacyjnego. Przygotowuje ustawę według brukselskich wskazówek, jakby nie wiedział, że sądownictwo krajów członkowskich nie jest prerogatywą biurokracji unijnej (nie mówiąc o tym, że Polska sygnowała protokół brytyjski, gwarantujący jej samodzielność i wyłączność w stanowieniu prawa). Zapomniał też o orzeczeniach TK z 2005 i 2011 roku, określających wyższość prawa krajowego nad zagranicznym (jest on sądem ostatniego słowa).

Tymczasem Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego – wbrew opinii opozycji – okazała się właściwa i kompetentna. Uchyliła zawieszenie sędziego Pawła Juszczyszyna. Co prawda, nie powinien kwestionować prawa innych sędziów do orzekania, nie powinien żądać wyłączenia ich z postępowania ze względu na legalność, lecz tylko ze względu na bezstronność – niemniej jego zamiary i winy nie zostały dostatecznie udowodnione. Dalsze postępowanie będzie prowadził rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Natomiast obrońców sędziego nie było w sądzie, bo go nie uznają, nawet zawiązali komitet obrony sprawiedliwości, by skuteczniej anarchizować system prawny i „bronić represjonowanych sędziów”. Walka z demokracją przez sądy trwa. A sejmowa opozycja za bicie piany pobiera poselskie wynagrodzenia.

Stanowienie i egzekucja

Teoretycznie każdy ma praw do sprawiedliwego sądu, ale w praktyce różnie to wygląda. Podobnie z prawem do informacji (sławetna ustawa o ochronie danych osobowych). Chyba jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by osoby, względem których toczy się postępowanie – występowały pod imieniem nazwiskiem (a nie pod inicjałami). Skoro podaje się nazwiska pokrzywdzonych, to powinno się też podawać nazwisko sprawcy. Tym bardziej, że podanie nazwiska „oskarżonego” lub „podejrzanego” bynajmniej nie określa jego winy. Dochodzi bowiem do paradoksu, że skazani zbrodniarze komunistyczni pozostają anonimowi (znane są tylko inicjały) i tak przechodzą do historii. Tymczasem – wobec iluzorycznych kar – podanie nazwiska byłoby właśnie elementem kary.

Co do owego sprawiedliwego sądu, to podsądni muszą zdać się na wiarę, bo większość z nich nie zna np. orzecznictwa SN. Uchwała z 2007 roku – prawo może działać wstecz za czyny, które nie były przestępstwem w czasie ich popełnienia. Uchwała z 2012 roku określała, że zbrodnie sądowe z czasów komunistycznych uległy przedawnieniu. Podsądni nie są też świadomi, że w TK zasiadali partyjni funkcjonariusze, urzędnicy czy agenci. Za rządów PO-PSL nikomu to nie przeszkadzało. Także to, że sędziowie pobierali horrendalne wynagrodzenia za „niewykorzystane urlopy”, czy brali pensje – nie orzekając.

Sędziowie jako służba publiczna podlegają tylko konstytucji i ustawom. Tymczasem w przypadku tzw. frankowiczów, lekceważą i ustawy, i orzeczenia TSUE. Niezależne sądy ociągają się z wyrokami na rzecz kredytobiorców (trudno przypuścić, by obawiały się zachodnich banków). Jak widać, prawo unijne, na które tak chętnie się powołują, stosują wybiórczo.

Tymczasem NSA dzielnie walczy z PiS i dekomunizacją przestrzeni publicznej, a także z komisją weryfikacyjną w sprawie dzikiej reprywatyzacji. I nic dziwnego, skoro Jerzy Chomicki, rzecznik dyscyplinarny NSA, dyrektorował w stanie wojennym w resorcie sprawiedliwości i działał w komitecie zakładowym PZPR.

I jeszcze jedno dokonanie wymiaru sprawiedliwości. Łódzki sąd rejonowy domaga się od dziennikarzy „Sieci” ujawnienia źródeł informacji o finansowaniu Fundacji Otwarty Dialog i firmy Silk Road. Byłoby to przestępstwo (kk i prawo prasowe). Czy łódzcy prawnicy tego nie wiedzą czy idą na łatwiznę – w każdym razie tajemnica dziennikarska zawsze była przestrzegana.

Oświadczenia i świeczki

Można zrozumieć niechęć kolekcjonerów nieruchomości i walut wszelakich do ujawnienia własnych majątków, ale znacznie trudniej pojąć wspaniałomyślność wymiaru sprawiedliwości wobec komunistycznych zbrodniarzy, partyjnych funkcjonariuszy (niektórzy obecnie na brukselskich synekurach) czy sprawców stanu wojennego. Czy naprawdę tak trudno było orzec więzienie, dożywotnią eliminację z życia publicznego (bierne prawo wyborcze), średnią emeryturę krajową dla sędziów stanu wojennego czy pozbawić stopni oficerskich juntę wojskową. Jak palestra mogła tak nie zdać egzaminu? To pytanie nie tylko do historyków.

Tymczasem sędziowie zabawiają się w politykę, organizują stowarzyszenia – quasi-polityczne, quasi-związkowe. Mówią, że czynią to dla obywateli, ale to przecież oni wybrali władzę ustawodawczą, a sędziowie podlegają ustawom. Jednak w innych krajach wszelkie działania sędziów przeciw wymiarowi sprawiedliwości czy obowiązującym ustawom podlegają sankcjom karnym (w Niemczech – więzienie).

Sędziowie protestujący razem z oskarżonymi, tolerujący nieparlamentarne nawoływania opozycji, I prezes SN paradująca ze świeczką na znak protestu – to krajowy folklor antyrządowy, niespotykany w cywilizowanym świecie. To wszystko przekonuje o konieczności gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości.

Miękkie przejście z ustroju do ustroju, od PRL do Polskiej Rzeczpospolitej Grubokreskowej, udało się sędziom nadzwyczajnie. Zapomnieli, że funkcjonariusze publiczni podlegają ludowi wyborczemu, a ten chce przecież reformy sądownictwa. Tymczasem sędziowie chcieliby decydować o konstytucyjności przepisów. A przecież ich powołanie i obowiązek to wydawanie orzeczeń. Jak na razie nie opiniują kandydatów na stanowiska sędziowskie (już 700 nieobsadzonych etatów).

Ukraść godność

Marsze równości usankcjonowały liczne profanacje i obrażanie uczuć religijnych. Przestępcy nie są skutecznie ścigani, nie ma mowy o karaniu. A przecież obywatele mają prawo do ochrony uczuć religijnych. Tak zwana wolność słowa i ekspresji artystycznej są ponad wszystkim prawami człowieka konstytucją, a sędziowie nie chcą pamiętać o treści art. 196 kk.

Próżno oczekiwać po wymiarze sprawiedliwości (który sam miał się oczyścić), by wydawał sprawiedliwe wyroki. Można wszakże oczekiwać, by zachował nieco powagi urzędu, np. karząc kłamliwych świadków czy dyscyplinując obrońców. Obywatel podsądny też ma swoja godność.

Występując wbrew ustawom i konstytucji, sędziowie powołują się na swoją niezawisłość, nie wspominają jednak o naciskach środowiskowych czy szczególnym nadzorze brukselskim. Teraz przekonują, ze ustawa dyscyplinująca prowadzi do państwa autorytarnego i jest zamachem na wolne sądownictwo.

Tymczasem samowola sędziów destabilizuje praworządność, niszczy demokrację i lekceważy zwierzchnictwo narodu.

3291 KOMENTARZE

 1. hello my lovely stopforumspam member

  What are the Types of Loans in Ohio depending on the purpose
  Specific purpose payday loans in Ohio. Funds received in debt may be spent only for a specific purpose specified in the loan agreement.
  Non-purpose loan. The debtor may spend the money received at his discretion.
  Most popular specific purpose payday loans in Ohio are:

  House loan. The most common, of course, is a mortgage when the purchased property acts as collateral for a loan. Sometimes a youth loan is issued, with lighter conditions for debtors. Still quite common is a housing loan that does not imply purchased housing in the form of collateral.
  Car loan – payday loans in Ohio to a car or similar vehicle. The key is often the purchased goods, making the terms of the loan better. Also, loan conditions are improved: car insurance, life and health insurance of the borrower, and receiving a salary to the account of the creditor bank.
  Land loan. To purchase a plot for construction or agricultural activities.
  Consumer. For purchases in modern supermarkets, equipment stores, you can take a personal loan right at the point of sale. Often, specialists located there can contact the bank and get a regular or fast payday loans. Borrowed funds automatically pay for the goods, and the consultant explains when and how to re-pay the debt.
  Educational loan. It is issued to students, as well as to applicants who have passed the competition, to pay for tuition at universities, colleges, etc.
  Broker loan. For the circulation of securities, payday loans in Ohio are issued to an exchange broker, se-curities are purchased securities.
  Others. Objectives not related to those listed, but agreed and approved by the creditor.

 2. hello my lovely stopforumspam member

  Welcome to Grosvenor Casinos, where you can play a wide range of casino games, from slots to poker, blackjack, and roulette! There’s something for everyone here – become a member of the casino to have the best of online casino gaming. Our Sportbook offers a range of sports betting odds and is available for pre event or in play bets 24/7 and 365 days of the year. Whether you’re here for football tournaments or the latest betting odds for horse racing, Tennis, Golf, Cricket and even Rugby Union, you are covered.

 3. you’re in reality a good webmaster. The web site loading pace is incredible. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you’ve done a great task in this topic!|

 4. My brother recommended I might like this web site. He used to be totally right. This put up truly made my day. You can not imagine just how so much time I had spent for this information! Thanks!|

 5. Heya this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!|

 6. naturally like your web site however you have to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the reality on the other hand I will definitely come again again.|

 7. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. kudos|

 8. This is the right website for everyone who would like to understand this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic that’s been written about for many years. Great stuff, just wonderful!|

 9. I got this website from my friend who shared with me regarding this site and at the moment this time I am browsing this web page and reading very informative articles at this time.|

 10. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.|