Pytanie, które dało początek integracji

Brzmiało ono: „Co zrobić z Niemcami?” Wybuch II wojny światowej uświadomił przywódcom wielu krajów, jak wielkim nieszczęściem są zjednoczone Niemcy. Przez kilka stuleci, w czasie których były one konglomeratem niewielkich państewek, rozwijała się w nich gospodarka, nauka i kultura, a nie – militarna agresja.

Wszystko zmieniło się w wieku XVIII za sprawą nowotworu Królestwa Prus. Rozrastał się on kosztem niemal wszystkich swoich sąsiadów, by po napaściach na Danię, Austrię i Francję w królewskiej rezydencji tej ostatniej w roku 1871 ogłosić powstanie Cesarstwa Niemieckiego. 43 lata później podjęło ono pierwszą z dwóch prób zapanowania nad światem. Ceną drugiej próby była zagłada kilkudziesięciu milionów ludzi, zrealizowana w dużej mierze w sieci ośrodków eksterminacji masowej, mającej na celu unicestwienie całych narodów. Rządy Wielkiej Brytanii i USA, informowane o tym przez przedstawicieli Rządu Polskiego na Uchodźstwie, wiedzę tę zachowały dla siebie. O skali zbrodni społeczeństwa Zachodu dowiedziały się więc dopiero w roku 1945, wraz upowszechnieniem filmu z obozu Bergen-Belsen, pokazującego wielki spychacz, brnący przez plac z piętrzącymi się zwałami zwłok. Równocześnie osłupiałe miliony widzów dowiadywały się, że zdjęcia pochodziły z jednego z mniejszych z setek analogicznych miejsc masowej zagłady. Wśród pomysłów na to, „co zrobić z Niemcami” pojawił się wówczas nawet taki, o którym do dziś woli się nie pamiętać. Miał on bowiem polegać na masowej sterylizacji obywateli Trzeciej Rzeszy.

Inne koncepcje w powojennych latach były jednak bliskie realizacji. Należały do nich bezterminowa okupacja, wykluczenie możliwości utworzenia zjednoczonego państwa niemieckiego a jeśli jakieś jego formy miałyby powstać to pozbawione sił zbrojnych i przemysłu. Istniejące fabryki miały być zlikwidowane, istotą całej niemieckiej gospodarki stać się miało rolnictwo. Parę lat po wojnie do ociężałych umysłów polityków z Waszyngtonu i Londynu dotarło jednak, że swą polityką w stosunku do ZSRS właśnie wyhodowali nowe, uzbrojone po zęby supermocarstwo. Mimo, że dopiero co przyklasnęli zagarnięciu przez nie połowy Europy, ostrzyło sobie ono zęby na pozostałą część kontynentu. Biały Dom natychmiast uznał, że Niemcy nie są tacy żli i już w 1949 roku doprowadził do odtworzenia niemieckiej państwowości. Równocześnie sekretarz stanu USA James Francis Byrnes ogłosił, że utworzone z zachodnich stref okupacyjnych terytorium RFN to wcale nie wszystko, co Stany Zjednoczone uznają za obszar państwa niemieckiego. Stwierdził bowiem, że polskie administrowanie ziemiami sięgającymi Odry i Nysy Łużyckiej, będzie tylko tymczasowe. Roztoczenie tej perspektywy podziałało uskrzydlająco – niedawno pokonani uwierzyli w odbudowę ogromnego, potężnego państwa. Tym bardziej, że „wielkiemu rozgrzeszeniu”, udzielonemu im przez Waszyngton, towarzyszył kolosalny strumień amerykańskiej bezzwrotnej pomocy i inwestycji. Błyskawicznie odbudowywał się wielki przemysł. Generalicja, kadra oficerska, ludzie hitlerowskich służb specjalnych, dopiero co ścigani za masowe zbrodnie, zostali amnestionowani, by kontynuować swe kariery w Bundeswehrze, wkrótce trzymającej pod bronią pół miliona żołnierzy, znów wyposażanych przez wyjeżdżające z niemieckich fabryk samoloty, armaty i czołgi z czarnymi krzyżami na pancerzach. Odium, jakie po ludobójczej wojnie przylgnęło do Niemców, nie było jednak łatwe do przezwyciężenia nawet za sprawą najpotężniejszych działań politycznych i propagandowych. Wprawdzie wskazywanie „sprawcy zastępczego” zaczęło się już w latach czterdziestych, ale przypisywanie Polakom niemieckich fabryk śmierci w tamtych czasach było jeszcze mało skuteczne. Otwarcie głosić to będzie mógł dopiero jeden z kolejnych prezydentów USA – Barack Obama. W pierwszych powojennych dziesięcioleciach świat jeszcze wiedział, kto mordował w Auschwitz, Stutthof czy Dachau i nie zdurniał jeszcze w stopniu, umożliwiającym przypisanie rzekomo nielicznej i wyobcowanej garstce zagłady milionów. Jednym z przejawów ostracyzmu było zamknięcie drzwi np. przed sportowcami. Reprezentanci Niemiec przez wiele lat nie mieli prawa uczestnictwa w międzynarodowych zawodach i mistrzostwach różnych dyscyplin. Podobnie, jak po I wojnie światowej, kiedy to Niemców nie dopuszczono do startu w igrzyskach w roku 1920 i 1924 po raz pierwszy po II wojnie reprezentacja Niemiec, i to złożona wyłącznie z kobiet, pojawić się mogła dopiero na igrzyskach w Helsinkach w roku 1952. Jeszcze na początku lat sześćdziesiątych nie dopuszczano Niemców do startu w dyscyplinach strzeleckich. Oczywiste skojarzenia z niemieckimi plutonami egzekucyjnymi nadal były zbyt świeże.

Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych forsowne rehabilitowanie, obłaskawianie i niesłychanie hojne obdarowywanie Niemiec szokowało, budziło odrazę i niepokój. Polska, kraj najbardziej poszkodowany, znajdował się wówczas w niewoli i był pozbawiony prawa głosu. Jego odczucia podzielała jednak np. Francja, postrzegająca odbudowę Niemiec jako zagrożenie kolejną napaścią z ich strony. Paryż nie dysponował siłą, mogącą powstrzymać kurs amerykańskiej polityki. Dostrzegał też zagrożenie ze strony imperializmu sowieckiego. Rozwiązaniem tego problemu miało być stworzenie, obejmującej również Niemcy, międzypaństwowej struktury, mającej powstrzymać ich dominację. Międzynarodowa współpraca gospodarcza – były celem pobocznym. Zasadniczym celem integracji europejskiej było spętanie Niemiec tak, by po raz kolejny nie stały się one hegemonem kontynentu europejskiego.

Skazywana dziś na zapomnienie istota europejskości

W listopadzie 1947 premierem Francji został Robert Schuman, całą nadzieję na odrodzenie Europy stratowanej przez niemiecki nazizm i jej ocalenie przed agresją sowieckiego komunizmu widzący w najpierwszym fundamencie europejskiej cywilizacji, samej istocie jej tożsamości i tradycji czyli – chrześcijaństwie. Wychodził z założenia, że wszystkie wyznania, oparte na wierze w Chrystusa i Nowym Testamencie, niewspółmiernie więcej łączy, niż dzieli a wiara ta jest najważniejszym z budulców, od dziesiątków pokoleń formujących ku świetności wszystkie europejskie narody i państwa. Należały do nich także Niemcy, które odrzucając pruski militaryzm i z gruntu antychrześcijański hitleryzm mogły budować swą przyszłość, odwołując się do przebogatej spuścizny wcześniejszych wieków swej historii. Schuman przypominał, że to właśnie na skale chrześcijaństwa zbudowano niegdysiejszy europejski uniwersalizm, że to jego zasady otwarły drogę do bezprzykładnej pozycji kontynentu i jego wiodącej roli w skali całego globu. Zdaniem tego męża stanu, głównego architekta europejskiej integracji, oczekującego dziś na beatyfikację Sługi Bożego Kościoła katolickiego – Europa mogła wyleczyć swe rany i budować szczęśliwą przyszłość bez wymierzonych przeciw komukolwiek ekspansji czy eksploatacji. Warunkiem niezbywalnym takiej drogi rozwoju musi jednak być chrześcijaństwo, wyrastająca z niego tradycja, zasady wynikające ze społecznej nauki Kościoła. Należą do nich empatia, solidaryzm, rywalizacja bez gwałtu sumienia, poszukiwanie korzystnych dla wszystkich obszarów współpracy. Sojuszników znalazł Schuman w politykach chadeckich, m.in. kanclerzu RFN Konradzie Adenauerze i premierze Włoch Alcide De Gasperim (dziś, podobnie jak Schuman, Słudze Bożym – „kandydacie do wyniesienia na ołtarze”). Inicjatywą zbliżającą państwa łacińskiego kręgu cywilizacyjnego było utworzenie w 1949 roku Rady Europy. W 1951 Francja, RFN, Włochy i kraje Beneluksu utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Kolejnym krokiem było powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Wolność inicjatyw gospodarczych, znoszenie barier celnych, rozsądne zasady normalizacji produktów wraz ze swobodą przemieszczania się ludzi, kapitału i towarów zaowocowały dynamicznym rozwojem i sukcesywnym podnoszeniem poziomu życia.

Spinelli i neomarksizm czyli Europa bez europejskich korzeni

Zaaplikowana Europie trucizna komunizmu przyniosła objawy dwojakiego rodzaju. Na obszarach jej otwartego triumfu doprowadziła do zniszczeń, ale ci, którzy tę zarazę przeżyli, w dużej mierze zostali na nią uodpornieni. Na obszarach, na których komunizm znany był tylko pod postacią iluzji, zadziałał jak odbierający rozum narkotyk. Najbardziej spektakularne tego typu wydarzenia działy się sto lat temu. W czasie zmagań Polaków z bolszewicką nawałą pomoc napływała z Węgier, dla których 133 dni piekła na ziemi, jakie zgotowali im bolszewicy pod wodzą Beli Kuna stanowiło lekcję, której powtórzenia i sobie i innym za wszelką cenę woleli oszczędzić. Wiedzy z takiej potwornej lekcji nie mieli natomiast Czesi, Niemcy czy Anglicy, którzy blokując każdą płynącą do Polski pomoc, sami na siebie ściągali jedno z największych nieszczęść, zaznanych przez ludzkość w całych swoich dziejach. Mieszkańcy zachodnich krajów naszego kontynentu zarazy tej nie zaznali do dzisiaj, stąd nadal są na nią podatni. Tym bardziej, że nawet w latach głodowej śmierci milionów poddanych imperium sowieckiego, nigdy nie szczędziło ono nakładów swej propagandzie i agenturze, działającym w państwach Zachodu. Triumfujący dziś w tych krajach marksizm w wydaniu Antonio Gramsciego zbiegł się też z doktrynami Altiero Spinellego, zła całego świata dopatrującego się w państwach narodowych, postulującego ich zespolenie w jedno omnipotentne, kontynentalne superpaństwo. Wyznawcy obydwu wizjonerów za głównego wroga postrzegają chrześcijaństwo – cywilizacyjny fundament, bez zniszczenia którego ich rewolucyjne projekty nie mają perspektywy realizacji. A sojusznika w unicestwianiu zarówno państw narodowych, jak i wszystkiego, co wiąże się z chrześcijaństwem, znajdują oni w nieprzeliczonych rzeszach przybyszów islamskich. Za sprawą takich tendencji Unia Europejska staje się dziś bytem wprost odwrotnym do tego, czym miała być w zamyśle swych ojców – założycieli.

Powrót niemieckiej hegemonii

Rozgrzeszenie i odbudowanie potęgi Niemiec przywróciło jej obywatelom wiarę w treść ich narodowego kodu kulturowego, według którego są oni nacją „kulturtregerów”, z racji swej rzekomej cywilizacyjnej wyższości powołanych do zaprowadzania w innych krajach określanego przez siebie ładu i przewodzenia innym. Nie zawsze przyznają się do tego otwarcie, ale już na pomysł wprowadzenia w Polsce podobnych do niemieckich rozwiązań prawnych, odpowiedzieli, że Polakom się one nie należą, gdyż Niemcy „reprezentują wyższą kulturę prawną”. O tym, że Niemcom w UE należy się więcej, dowiedzieliśmy się też wtedy, gdy ich stocznie mogły otrzymać pomoc publiczną a polskie nie. Uzasadnieniem miało być to, że wschodnie Niemcy cierpiały uzależnienie od ZSRS. Cierpienia Polaków, mimo że (w przeciwieństwie do Niemców) niczym niezawinione a przecież dotkliwsze, są jak widać mniej ważne. W RFN można też prawomocnie zakazać Polakom rozmawiania ze swoim dzieckiem po polsku, a nawet można odebrać dzieci polskim rodzicom. Gdyby coś podobnego wyrządzono Niemcom w Polsce, od ich krzyku zatrzęsłaby się chyba kula ziemska.

Według dr. Jacka Bartosiaka dzisiejsza Unia Europejska spełnia wszystkie kryteria klasycznego projektu imperialnego, w którym można wskazać metropolię i peryferia. Analogii z np. antycznym Rzymem trudno nie zauważyć. Spijającym śmietankę centrum była wtedy Italia a liczne prowincje ze swego podporządkowania też czerpały korzyści, w postaci kreślonego w stolicy imperium ustawodawstwa, kulturowych wzorców, mających wypierać „gorsze” tradycje rodzime czy akweduktów, wznoszonych pod okiem rzymskich budowniczych. Z peryferii do metropolii podążali też niewolnicy (dziś – zwabieni lepszym zarobkiem wykształceni specjaliści oraz tania siła robocza). Niemieckie koncepcje geopolityczne w XIX w. zwerbalizowane zostały w pojęciu tzw. Mitteleuropy. Według tego zamysłu Niemcy stanowić mają intelektualne centrum gospodarcze, wyposażone w najbardziej dochodowe, wiodące, nowatorskie gałęzie przemysłu. Kraje leżące za ich wschodnią granicą (głównie Polska) dysponować natomiast mają jedynie „gospodarką komplementarną”, czyli być dostawcą surowców, prefabrykatów, rezerwuarem nisko opłacanych rąk do pracy i rynkiem zbytu niemieckich produktów. Trudno nie odnieść wrażenia, że taki właśnie model niemiecko – polskich relacji gospodarczych forsuje Berlin od ponad trzydziestu lat. I trudno nie zauważyć, że Spinellowska wizja europejskiego superpaństwa jest usilnie realizowana z paroma jedynie korektami. Państwa narodowe de facto są zwalczane, ale nie wszystkie. Polska z najbardziej nawet absurdalnych powodów chłostana jest zarzutami o rzekomy nacjonalizm. Nie jest nim natomiast ustanowienie zasady, według której „niemieckie normy prawne na terenie RFN mają status wyższy od prawodawstwa europejskiego”. Wiele wskazuje na to, że z pozycją Niemiec jako hegemona już dawno pogodziła się Francja. Słabsza gospodarczo czuje się usatysfakcjonowana „miejscem nr 2” i przekonaniem o pełnieniu roli europejskiego centrum kultury. Ku zadowoleniu obojga w tym zakresie Berlin akceptuje rolę Paryża. Realizacja takiego ładu politycznego to jednak całkowite zaprzeczenie pojęcia Europy jako wspólnoty wolnych i równych narodów. Wykorzystywanie słowo „Europa” na użytek takiego projektu to właśnie podstęp, maskujący interesy silniejszych, dążących do podporządkowania i eksploatowania słabszych.

Co nie pasuje Niemcom

Berlin nie toleruje żadnych, dysponujących jakąś mocą nie – niemieckich podmiotów na terytoriach, które postrzega jako obszar swojej potencjalnej ekonomicznej czy politycznej dominacji. Robił więc wiele, by miejsce Jugosławii zajęło kilka skłóconych, małych państw i z radością powitał rozbicie Czechosłowacji. Na różne sposoby uparcie też lansuje „Europę regionów”, co w niemieckim interesie postulują u nas zwolennicy likwidacji urzędów wojewódzkich, mającej przekształcić naszą unitarną państwowość w luźną federację małych bytów. Takie mogą potem ciążyć ku innemu, także federacyjnemu państwu. Niemcy nie cierpią środkowoeuropejskich przywódców, dbających o podmiotowość swych państw. Za to marionetki, potrafiące na ich polecenie likwidować całe gałęzie przemysłu w swoich krajach, nagradzają najwyższymi stanowiskami w strukturach UE. Obsypują też złotem i wszystkimi możliwymi nagrodami każdego polskiego pisarza czy filmowca, przedstawiającego w swoich dziełach nikczemny obraz Polski (miernoty spełniający takie zapotrzebowanie stają się stypendystami, laureatami, wypowiadającymi się w mediach i na uniwersytetach dobrze opłacanymi „ekspertami od spraw polskich”).

Ostatnio coraz częściej jesteśmy świadkami powszechnego oburzenia, spowodowanego niestawianiem się Polaków do pracy na plantacjach szparagów i rezygnowaniem coraz większej liczby Polek z roli „pucfrałek”. Zajęcia te, przez szereg dziesięcioleci kojarzone w RFN z przybyszami z naszego kraju, w ostatnich latach przestają być atrakcyjne w następstwie podnoszenia się poziomu życia w Polsce. Co wielu Niemcom trudno zaakceptować i o co mają pretensje do swoich władz, które pozwoliły na pojawienie się takiej sytuacji. Tym bardziej, że w rolę polskich gastarbeiterów ani myślą wchodzić przybysze z krajów islamskich. Polska słaba i biedna – jest w interesie zarówno niemieckiego państwa, jak i jego szarych obywateli.

Możemy się więc spodziewać, że i media i fora Unii Europejskiej, oczywiście nie tylko niemieckimi głosami robić będą wszystko, by do władzy w Polsce powrócili gwaranci niemieckich interesów.

Otwarta dyskryminacja czy odrodzenie?

Niemcom nie brakuje Verhofstadtów, Timmermansów czy Janurowych, gotowych do mówienia tego, co myślą polityczne elity Berlina. Jacques Chirac nie tylko wskazywał Polskę jako tę, która powinna siedzieć cicho, ale też zapowiadał „Unię dwóch prędkości”. Kiedy dziś Węgry piętnuje się za wprowadzenie stanu wyjątkowego a równocześnie Polskę za jego niewprowadzenie – istota realizowanej przez UE polityki widoczna jest w pełnej jaskrawości: Unia ma się składać z państw dominujących oraz im podporządkowanych. Przeciw nie godzącym się na taki standard jakiś bat zawsze się znajdzie. Zrzucenie maski, jakim jest obecny paradoks równoczesnego ataku na Polskę i Węgry obnaża też jednak skalę paniki, jaka zapanowała w twardym jądrze Unii. Jeśli bowiem doszłoby do zacieśnienia współpracy między większą liczbą państw wschodniej części Unii Europejskiej – mogłoby to zahamować obecny kierunek rozwoju wspólnoty. „Międzymorze” mogłoby przeciwstawić się budowie zdominowanego przez Niemcy superpaństwa, marksizmem kulturowym zastępującego chrześcijańskie dziedzictwo Europy. Rzecz jasna – z taką „Europą” na pewno nie warto mieć nic wspólnego. Nie zapominajmy jednak słów Jana Pawła II o Europie potrzebującej Polski. Nasz wielki rodak już wtedy widział, że Unia Europejska zbliża się do drogi, która wielką część naszej cywilizacji poprowadzić może w stronę nieodwracalnego upadku. Rolą Polski i innych krajów doświadczonych totalitaryzmem oraz ciągle przywiązanych do swych chrześcijańskich korzeni, może być obstawanie przy kształcie Unii zgodnym z intencjami jej założycieli a zarazem stanowiącym kontynuację rzeczywistej europejskiej tradycji. Unia prawdziwie europejska – jest potrzebna i światu i Polsce.

Natomiast Unia jako twór imperialny, podporządkowany najsilniejszym jej członkom, jest nie do pogodzenia z ideą związku wolnych, równoprawnych, podmiotowych państw i narodów.

248 KOMENTARZE

 1. Generally I don’t learn post on blogs, but I would like to say that this
  write-up very pressured me to try and do so! Your writing
  style has been surprised me. Thank you, very great article.

  my blog … kebe.top

 2. I wanted to develop a small remark to be able to say thanks to you for these great points you are placing
  here. My considerable internet look up has now been honored with incredibly good tips to talk about with my relatives.
  I would assume that we readers actually are really endowed to dwell in a notable network with very many perfect individuals with great guidelines.

  I feel very much grateful to have come across your entire web pages and look forward to
  plenty of more fabulous moments reading here. Thanks a
  lot once more for everything.

  Also visit my blog post … InstaFrost Portable AC Review

 3. I would like to thank you for the efforts you’ve put
  in writing this website. I’m hoping the same high-grade blog post
  from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has
  inspired me to get my own website now. Really the blogging is
  spreading its wings rapidly. Your write up is
  a great example of it.

  my homepage – InstaFrost Air Conditioner

 4. I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your site to come back later on. Many thanks

 5. Great weblog here! Additionally your website so
  much up fast! What host are you using? Can I am etting
  your associate hyperlink on your host? I want my site loaded up as quickly
  as yours lol.

 6. Hi, Neat post. There’s a problem together with your web site in internet explorer, might test this?

  IE nonetheless is the market leader and a big element of people will pass over your fantastic writing due to this
  problem.

  Feel free to visit my webpage – Renown CBD

 7. whoah this weblog is fantastic i like reading your posts.

  Keep up the good work! You realize, many people are looking round for this information, you could help them greatly.

 8. Right here is the right blog for everyone who wishes to understand this topic.
  You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally will need
  to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that’s been written about for ages.
  Excellent stuff, just great!

 9. Very good blog you have here but I was wanting to know if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed
  here? I’d really like to be a part of online community where I can get opinions from other knowledgeable individuals
  that share the same interest. If you have any suggestions, please
  let me know. Cheers!

 10. I think this is among the most significant information for me.
  And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is wonderful, the
  articles is really great : D. Good job, cheers

 11. Hi there, this weekend is nice designed for me, as this
  point in time i am reading this wonderful informative
  piece of writing here at my house.

 12. Wonderful goods from you, man. I have understand
  your stuff previous to and you are just extremely magnificent.
  I really like what you have acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible.

  I cant wait to read far more from you. This is actually a
  tremendous website.

 13. I don’t leave many remarks, but i did a few searching and wound up here UNIA RÓWNYCH I
  RÓWNIEJSZYCH – Artur Adamski | Gazeta Obywatelska.

  And I do have a few questions for you if it’s allright.
  Is it only me or does it give thhe impression like a few of
  these comments appear like they are coming from brain dead visitors?
  😛 And, if you are posting at other social sites, I’d like
  to keep upp with everything new you have to post. Would you list of all of all your social sites lik your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

 14. hello!,I really like your writing so so much! proportion we
  keep up a correspondence extra approximately your article on AOL?
  I require an expert on this house to unravel my problem.
  May be that’s you! Looking ahead to peer you.

 15. Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so I
  decided to check out your blog on my iphone during lunch
  break. I really like the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m shocked at how quick your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing site!

 16. Hi there it’s me, I am also visiting this web site daily, this
  website is in fact nice and the visitors are truly sharing
  fastidious thoughts.

 17. Simply desire to say your article is as astounding.
  The clearness in your post is just nice and i can assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your RSS feed to
  keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the
  gratifying work.

 18. I’m not sure why but this blog is loading very slow for
  me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still
  exists.

 19. Thank you for all your valuable efforts on this web page.
  My mum really loves conducting internet research and
  it’s really easy to see why. I learn all
  about the lively method you offer functional tips through the web site and as well as
  boost response from other people on that theme and our princess has been starting
  to learn a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the
  year. You’re doing a fabulous job.

  My blog post; Derma Ella Cream

 20. Hi terrific website! Does running a blog similar to this require a lot of work?
  I have very little understanding of computer programming but I had been hoping to start my own blog soon. Anyways,
  if you have any recommendations or tips for
  new blog owners please share. I understand this is off topic
  nevertheless I simply wanted to ask. Appreciate it!

  my web site; Bye Bye Barks

 21. Greetings! I’ve been reading your site for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout
  out from Kingwood Texas! Just wanted to tell you keep up the fantastic work!

 22. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward
  for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 23. Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere,
  when i read this paragraph i thought i could also create comment due
  to this sensible paragraph.

 24. Hi there to every body, it’s my first pay a quick
  visit of this website; this weblog consists of amazing and really fine
  data in support of visitors.

  Feel free to visit my site … 800ws.net

 25. Undeniably imagine that which you stated. Your favourite reason seemed too be at the web the simplest thing to bear in mind
  of. I say to you, I certainly geet annoyed while other people consider worries that they plainly don’t know about.

  You controlled to hit the nail upon the highest as smartly as outlined out the whole thing
  without having side-effects , other folks can take a signal.
  Will probably be again to get more. Thanks

  Also visit my blog post; kindle direct publishing formatting assistance for Single

 26. hello!,I love your writing very so much! proportion we keep up a correspondence
  more about your post on AOL? I need an expert on this area to unravel my problem.

  Maybe that’s you! Looking ahead to see you.

 27. Fantastic website you have here but I was wanting to know if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed here?
  I’d really like to be a part of group where I can get opinions from other experienced
  people that share the same interest. If you have any recommendations, please
  let me know. Kudos!

  my blog adult acne

 28. hey there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise some technical points using this site,
  as I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get
  it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times
  will often affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and
  marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could
  look out for a lot more of your respective exciting content.
  Ensure that you update this again very soon.

 29. Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it
  😉 I may revisit yet again since i have book marked it.
  Money and freedom is the best way to change,
  may you be rich and continue to help other people.

 30. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it is
  rare to see a nice blog like this one today.

 31. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend
  your web site, how can i subscribe for a blog site?

  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this
  your broadcast offered bright clear idea

  Visit my page – Cosmetic Dentist

 32. You have made some good points there. I looked on the internet to learn more about the
  issue and found most people will go along with your views on this site.

 33. Hi there, I discovered your website by means of Google at the same time as searching for a comparable topic, your site came up, it appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 34. After looking into a handful of the blog articles on your site, I honestly like your technique of blogging. I saved it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and tell me how you feel.|

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here