Niezaprzeczalnie jedną z największych zalet działalności nierejestrowanej jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Gdy prowadzisz taką działalność, jesteś z tego obowiązku całkowicie zwolniony. Wynika to z niskich przychodów, które osiągasz, dzięki czemu możesz zachować więcej zysku dla siebie.

Jak wygląda kwestia podatków przy nierejestrowanej działalności?

Gdy prowadzisz działalność nierejestrowaną, jesteś zwolniony z podatku VAT. W konsekwencji, nie masz obowiązku wystawiania faktur VAT dla swoich klientów. Wystarczą rachunki. Jednak i tutaj są pewne wyjątki: jeżeli kupujący lub usługobiorca zażąda wystawienia faktury w ciągu 3 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym dokonano zakupu lub wykonano usługę, masz obowiązek spełnić zadość temu żądaniu. Nie każdy jednak rodzaj działalności podlega zwolnieniu od opłacania VAT – zapłacisz podatek od towarów i usług, jeżeli np. sprzedajesz metale szlachetne lub świadczysz usługi prawne. Wszystkie wyłączenia spod zwolnienia od VAT są wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. W tym wypadku będziesz miał obowiązek zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT i wypełnić formularz VAT-R. Do twoich obowiązków będzie też należało prowadzenie pełnej księgowości, posiadania kasy fiskalnej oraz wystawiania faktur VAT.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie oznacza niestety, że w ogóle nie zapłacisz podatku od zarobionych pieniędzy. Dochód jaki uzyskasz jest opodatkowany na zasadach ogólnych podatkiem PIT. Podlega on doliczeniu do dochodu, który uzyskałeś z innych źródeł, np. z wynagrodzenia za pracę. Nie zapominaj więc o corocznym rozliczeniu prowadzonej działalności w zeznaniu podatkowym PIT-36. W formularzu znajdziesz osobną rubrykę do wpisania dochodów z działalności nierejestrowanej. Dobrą wiadomością jest to, że podatek PIT jest naliczany od dochodu, a więc aby obliczyć jego kwotę możesz odliczyć od przychodu tzw. koszty uzyskania przychodu. Będą to więc wszystkie rzeczywiście poniesione przez ciebie oraz racjonalnie uzasadnione wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie ich źródła. Żeby odliczyć koszt uzyskania przychodu musisz udowodnić, że w świetle prawa nie jesteś przedsiębiorcą dzięki czemu, korzystając z tego rozwiązania, nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS. Tym samym nie masz obowiązku wystąpienia o nadanie numerów identyfikacyjnych NIP i REGON.

Pamiętaj jednak, że jeżeli prowadząc działalność nierejestrowaną, przekroczysz w jakimkolwiek miesiącu przychód równy połowie minimalnego wynagrodzenia (1300 zł) zaktualizują się wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym opłacanie składek ZUS i podatków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj