Zdaje się, że dopiero co był rok 1989, a w nim „nie w pełni wolne” wybory. Polskę wzięli pospołu komuniści i konformiści, powiewający rekwizytem Solidarności. Media zostały w rękach ludzi PRL. Telewizja lat dziewięćdziesiątych należała do kilku telewizyjnych rodów. Jeden z tych rodów liczył 96 dziennikarzy, dyrektorów, kierowników redakcji, producentów i korespondentów.

Z biegiem lat wielu dotychczasowych władców PRL, zagniewanych na naród, osiedlało się na Florydzie, w Hiszpanii, w Szwajcarii. Nastąpiły zrosty ludzi PRL z tymi ludźmi Solidarności, którzy w 1980 przykleili się do obcasów stoczniowców gdańskich. To oni najpierw bywali dyrektorami, a potem właścicielami firm produkcji telewizyjnej, żeby znowu objąć stanowiska dyrektorów i prezesów telewizji.

Przed świętami Bożego Narodzenia nowi ludzie władzy nad mediami pojawiali się na opłatku u Prymasa Polski i u Prezydenta RP, a przed świętami Wielkiej Nocy bywali na jajeczku u Prezydenta RP i u Prymasa Polski. I tak mijały lata, mijały dziesięciolecia.

No i tak doszliśmy do roku 2020. Coś się zmieniło? Niegdysiejsi sekretarze partii z niegdysiejszymi ludźmi Solidarności, niczym rozbałaganione dzieci, bawią się w telewizję. Zabawa szkodzi prawicy, jak kiełbasiany jad, a to jad komunistycznej recydywy. Prezydent o mały włos nie przegrał, ale w końcu wygrał. No więc cieszmy się. Ludzie z kraju, zwyczajni krajowcy, mają się bawić, słuchać i oglądać.

W przestrzeni publicznej między rządem, a społeczeństwem, ważne są procenty słuchalności i oglądalności. Bo słuchalność i oglądalność to biznes dla mediów publicznych i dla mediów komercyjnych. Odbiorcy mediów nie zawsze wiedzą, że są kreacją produktu, który jest sprzedawany reklamodawcom.

Media jedynie z pozoru są polskie. Owszem, jest wiele gazet polskich w nazwie, nawet polskich w języku: „Polska. Dziennik Zachodni”, „Polska. Głos Wielkopolski”, „Polska. Dziennik Bałtycki”, „Polska. Gazeta Krakowska”, „Polska. Gazeta Wrocławska” itd. Ale te polskie gazety to gazety, także książki, wydawane w Polsce przez zagraniczne koncerny medialne.

TVN, amerykański fort propagandy, to w istocie fort opozycji totalnej w Polsce. Niemieckie wydawnictwo „Polska Press” jest wielkim fortem opinii: wydaje 18 opiniotwórczych gazet i ponad 100 tygodników we wszystkich województwach kraju. Są to: „Tygodnik Zamojski”, „Tygodnik Siedlecki”, „Tygodnik Podhalański” i inne. To stanowi ponad 75 procent opinii miast wojewódzkich.

„Bauer” wydaje 38 magazynów i prowadzi portal „Interia”. „Burda Media” wydaje 30 pism, 40 magazynów typu: „Kobieta i Życie”, „Świat Kobiet”, „Dobre Rady”, „Twój Styl” i inne.

Szwajcarska firma „Edipresse wydaje dwadzieścia tytułów dwutygodników opiniujących i nieopiniujących typu „Przyjaciółka”, „Tina”. Axel Springer wydaje tygodnik „Newsweek”, portal Onet i „Fakt”. Amerykańska firma Scripps Network to Grupa TVN. Grupa Gremi rozprowadza 550 e-wydań tytułów! Czołową gazetą Grupy Gremi jest „Rzeczpospolita”, kojarząca się z Najjaśniejszą Rzeczypospolitą.

Niewielki procent rynku mediów w Polsce stanowią media elektroniczne i drukowane polskie, publiczne z nazwy, prywatne w treści. To TVP, Polskie Radio, PAP. To kilka kolorowych tygodników opinii, zamkniętych od środka na skobel, otwartych na wielkie dotacje. Opinie tygodników, najczęściej pisane w kawiarni, przeznaczone są dla kawiarni.

Brakuje w prywatnych tygodnikach reportaży z kraju i z zagranicy. Brakuje relacji ze Śląska i z Podlasia, z Wybrzeża Gdańskiego i z Podhala. Brakuje publicystyki dotyczącej życia krajowców. Jest nadmiar politycznego jazgotu, kto kogo ugryzł w łydkę albo w pośladek.

Po wyborach „nie w pełni wolnych”, w 1989, polski rynek mediów został totalnie zniszczony tak jak pegeery, COP i stocznie. Przepadły gazety i tygodniki niepolityczne, wychodzące niekiedy w nakładach ponad dwu milionów egzemplarzy! Przepadła „Gromada Rolnik Polski”, przepadł „Express Wieczorny”. Nie odrodziły się tygodniki zamknięte w stanie wojennym: „Kultura” i „Literatura”.

Telewizja również nie miała szczęścia. Od pierwszych dni nowej Polski prezesi i dyrektorzy traktowali telewizję jak opuszczony folwark, z którego wszystko można wywlec i sprzedać za bezcen. Po stanie wojennym dziennikarzami pierwszej kategorii zostali funkcjonariusze SB, więziennictwa, partii komunistycznej, WSI. Szef bunkra telewizyjnego w stanie wojennym, Włodzimierz G., został dyrektorem Telewizji Regionalnej.

Przedsiębiorstwa medialne funkcjonowały i nadal funkcjonują na rynku jako jednostki gospodarcze i z tego tytułu podlegają regulacjom prawnym, dotyczącym konkurencji i monopolu. Jednak myli się ten, kto uważa, że stacje telewizyjne i radiowe, a także gazety opiniotwórcze, powinny być pod względem biznesowym tym samym, co fabryki samochodów czy proszku do prania.

Wolny rynek rządzi się motywem zysku. To ma związek z masową produkcją i z reklamą. Tam zaś, gdzie jest reklama, musi też występować infotainment, rozrywka, zaspokajająca szerokie gusty. Tam, gdzie jest rynek i reklama, jest masowy produkt dla masowego odbiorcy. To szlam kultury masowej. Taki szlam, a więc mieszankę reklamy, jarmarku, szlamu i żużlu, emituje Telewizja Polska, kierowana przez byłego I sekretarza PZPR gdańskiego „Czasu” (piąty prezes TVP, absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku).

W systemie wolnego rynku dochodzi do koncentracji własności mediów, rodzą się paneuropejscy nadawcy, których wcale nie interesuje realizacja celów misyjnych, a jedynie interesy, biznesy, władza i układy towarzyskie. Problem dotyczy skupienia w jednym miejscu i w jednym czasie opinii, która za pośrednictwem mediów narzucana jest publiczności.

Konieczna jest zatem dekoncentracja mediów, bowiem konkurencja na rynku mediów ma skutkować czymś więcej niż tylko sprzedażą oglądalności i słuchalności reklamodawcom. Dekoncentracja ma przede wszystkim umożliwiać prezentowanie różnych punktów widzenia przez różnych nadawców i wydawców. Ma umożliwiać wyrażanie różnych opinii w zróżnicowanych formach produkcji.

Kraje europejskie na ogół właściwie rozumieją konieczność dekoncentracji rynku mediów. Wyjątkiem jest Polska, gdzie mówi się o rynku mediów, ale nic się nie robi, żeby rynek nie był zdominowany przez dwu, trzech graczy.

Natura wolnego rynku mediów sprawia, że o typie stacji nie decyduje dziś nazwa, ale typ programowania. W praktyce każdy program (kanał) telewizji stara się nade wszystko zdobyć wysoką oglądalność. Ta zaś jest traktowana jako wielkość zdobytego rynku i jako miara zysku ze sprzedaży odbiorców reklamodawcom.

Telewizja Polska ma dyrekcję programową, ale nie ma programowania. Nie ma planów programowych – rocznych, trzyletnich, pięcioletnich i dziesięcioletnich. Wzorcowe plany programowe maja takie korporacje, jak BBC, CBC, NHK etc. Dobrym przykładem może być zapis fragmentu programowania w Radiu Kanadyjskim – CBC/Radio – Canada:

„Programowanie dostarczane przez korporację powinno być w znaczący sposób i wyraziście kanadyjskie, powinno prezentować Kanadę, jej regiony narodowe i regionalne, służyć specjalnym potrzebom tych regionów, wnosić wkład w budowanie wspólnoty narodowej, świadomości i tożsamości, odzwierciedlać wielorasowy charakter Kanady”.

Telewizja Polska jest organizacją, a więc jest strukturą działań wielu ludzi. Nie wiedzą oni, kiedy pracują w medium narodowym, a kiedy w fabryce marmolady. Telewizja jedynie deklaratywnie jest instytucją kultury narodowej, a realnie jest Spółką Akcyjną. Jest to przedsiębiorstwo działające na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i, jednocześnie, deklaratywnie, instytucja dobra publicznego, realizująca rzekomo zadania pozarynkowe. A zatem jest to koło i jednocześnie jest to kwadrat, czyli kwadratura koła.

Państwa Unii Europejskiej nie traktują mediów jak każdego innego sektora przemysłu. Wprowadzają specjalne ograniczenia odnośnie koncentracji i monopolizowania rynku mediów, promują konkurencję, zgodnie zresztą z zapisami Traktatu Rzymskiego.

Zasady zdrowej konkurencji są niezbędne dla zapewnienia efektywnie funkcjonującego wolnego rynku mediów. Przepisy antykoncentracyjne niektórych krajów zakazują np. fuzji wielkonakładowych gazet z ogólnokrajowymi stacjami telewizyjnymi, podczas gdy np. do fuzji producenta pokarmu dla piesków z firmą tytoniową państwo się nie wtrąca.

Kryteria określające dominującą pozycję i niedopuszczalną koncentrację są zróżnicowane. Zazwyczaj bierze się pod uwagę wielkość publiczności, do której trafia przekaz, prawo głosu w kwestiach spółki, wielkość udziału w kapitale spółki, obroty, ograniczenia liczby licencji posiadanych przez jednego nadawcę (osobę fizyczną lub prawną), nakład gazety, oglądalność telewizji, słuchalność radia etc.

Łączenie własności różnych mediów (tzw. cross-media ownership) reguluje zasada „dwa z czterech”. Operatorowi nie wolno działać jednocześnie w więcej niż dwu sektorach spośród następujących: prasa – telewizja naziemna – telewizja kablowa – radio. Właściciel może mieć jedynie dwa z czterech mediów.

Na przykład: kanał telewizyjny o udziale 25 procent rynku i gazeta opiniotwórcza o udziale do 20 procent rynku; stacja radiowa o udziale w rynku 20 procent i gazeta opiniotwórcza o udziale 25 procent rynku.

W sytuacji zwiększającej się koncentracji mediów brakuje rzeczywistych mediów publicznych, mediów informacyjnych, jako przeciwwagi dla rynku i zarazem czynnika zapewniającego spójność społeczną i demokratyczną. Potrzebujemy newsów, by sensownie żyć. Newsy wpływają na jakość naszego życia, na nasze myśli.

Telewizyjna produkcja, poza newsami, oddana jest firmom zewnętrznym, które w latach dziewięćdziesiątych zaczynały okupację telewizji, a dziś mają już potężną bazę lokalową i techniczną. Producenci zewnętrzni nastawieni są na formy proste i tanie w produkcji, przynoszące w efekcie duże zyski. Odpadają zatem formy pracochłonne, wymagające umiejętności filmowych, a nawet talentu.

Firmy prywatne nie produkują reportaży i filmów dokumentalnych, wymagających profesjonalizmu, dokumentacji, wielodniowych zdjęć w terenie, trudnego montażu etc. Opłaca się produkcja programów rozrywkowych w plenerze i programów zwanych publicystycznymi z wykorzystaniem studiów i urządzeń telewizji przy ulicy Woronicza 17.

Programy informacyjne, to również formy proste: rozmowy, zwane debatami albo komentarzami (!!), niekiedy coś w rodzaju newsów, ale nie newsy. Brak doniesień z kraju.

To wszystko decyduje o tym, że Polska znajduje się w mroku informacyjnym. Ludzie z małych miasteczek, ze wsi, z prowincji nie mają kina, nie mają teatru. Mają telewizję, która bawi, rozwesela, jak gaz rozweselający, i mówi, mówi i mówi. A krajowcy oglądają, słuchają, ale sami nie mają głosu. I tak poszerza się w Polsce rynek uciesznej zabawy, uciesznego biznesu i społecznego milczenia.

Nie można zatem się dziwić, że miliony głosują na rozrywkowe programy wyborcze celebry TVN. Program wyborczy Bosaka, znanego z „Tańca z gwiazdami”, zyskał ponad milion głosów. Program Hołowni, znanego z widowiska „Mam talent”, zyskał jeszcze więcej, bo ponad dwa miliony głosów. I cóż z tego, że obydwaj kandydaci na Prezydenta RP nie nadają się nawet na sołtysów RP.

A zatem media publiczne, także komercyjne, jak na Ukrainie, mają swoje zasługi w przygotowaniu wyborców do głosowania na celebrę rozrywkowych programów telewizyjnych.

66 KOMENTARZE

 1. This design is spectacular! You obviously know how to keep a
  reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog
  (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to say,
  and more than that, how you presented it. Too cool!

 2. Great post. I was checking constantly this blog and I
  am inspired! Extremely useful information specially the final phase :
  ) I deal with such info a lot. I used to be looking for this certain information for a very long time.
  Thanks and best of luck.

 3. You’re so cool! I do not think I have read through anything like this before.

  So wonderful to discover another person with
  unique thoughts on this subject matter. Seriously..
  thanks for starting this up. This site is something that is required on the
  internet, someone with a little originality!

 4. obviously like your web site however you have to take a look at the
  spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and
  I to find it very troublesome to inform the reality then again I will surely come back again.

  My web blog … U Slim X Keto

 5. Thank you a bunch for sharing this with all of us
  you actually recognise what you’re talking about!
  Bookmarked. Please also consult with my web site =).

  We can have a link alternate arrangement between us

 6. This is the perfect website for anyone who hopes to find out about this topic.
  You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really
  will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject which has been written about for many years.
  Excellent stuff, just excellent!

  my site; s5592305.hkg.novas.top

 7. Howdy just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your post seem to be running off the screen in Chrome.

  I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser
  compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you get
  the issue fixed soon. Kudos

 8. Hiya very cool blog!! Guy .. Excellent ..
  Amazing .. I will bookmark your website and
  take the feeds also…I am happy to seek out numerous helpful info here in the publish, we’d like work
  out extra strategies in this regard, thank you for sharing.

  Visit my web-site; Hwa

 9. I just couldn’t go away your web site prior to suggesting that I actually enjoyed the standard
  information a person supply in your guests?
  Is going to be again frequently to inspect new posts

 10. Greetіngs! I know thіs is somewhat off topic but I
  was wondering which blog platform are you uѕing for this site?
  I’m getting fed up of WordPress because І’ᴠe had problems
  with hackerѕ and I’m looking at alternatives for another
  platfoгm. I would be greɑt if you could point me in thee directіon off a good platform.

 11. We absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be exactly I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a number
  of the subjects you write related to here. Again, awesome weblog!

  my web-site; mpc-install.com

 12. Thanks a lot for sharing this with all folks you actually recognize what you are talking approximately!
  Bookmarked. Kindly also seek advice from my website =).
  We will have a hyperlink change arrangement among us

  Here is my webpage … Doug

 13. Fantastic goods from you, man. I’ve remember your stuff prior to and you’re just extremely
  great. I actually like what you have acquired right here, really
  like what you are saying and the way in which wherein you assert it.
  You make it entertaining and you continue to care for to
  stay it sensible. I can not wait to read much more from you.
  This is actually a wonderful website.

  Review my site :: Blast Classic Desktop AC

 14. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger,
  and I was curious about your situation; we have created some nice methods and we are looking to trade techniques with other folks,
  be sure to shoot me an email if interested.

  Also visit my webpage – medonc.org

 15. Excellent post. I was checking constantly this weblog and I’m impressed!
  Extremely useful information specifically the last
  part 🙂 I maintain such info much. I was looking for this
  particular information for a very lengthy time. Thanks and best
  of luck.

  My blog post Breeze Max

 16. We’re a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.

  Your web site offered us with useful information to work
  on. You’ve done an impressive job and our entire community will probably be grateful to
  you.

 17. It is appropriate time to make a few plans for the
  long run and it’s time to be happy. I have learn this
  publish and if I may I wish to suggest you some fascinating issues or suggestions.

  Perhaps you could write subsequent articles referring to this
  article. I wish to read more things about it!

  Here is my blog – Chillbox Portable AC

 18. Many thanks for being the mentor on this issue. I enjoyed your own article
  very much and most of all liked how you really handled the areas I widely known as controversial.
  You are always extremely kind to readers like me and assist
  me to in my everyday living. Thank you.

  Feel free to surf to my homepage; cgi.www5a.biglobe.ne.jp

 19. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or
  copyright violation? My site has a lot of unique content I’ve either
  authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all
  over the web without my authorization. Do you know
  any methods to help stop content from being ripped off? I’d
  definitely appreciate it.

  Also visit my site Mega Arise Max Reviews

 20. Thank you so much pertaining to giving us an update on this issue
  on your web page. Please realise that if a fresh post becomes available
  or when any improvements occur on the current
  write-up, I would be interested in reading more
  and finding out how to make good utilization of those methods you
  share. Thanks for your time and consideration of others
  by making this web site available.

  my blog :: mypicvideo.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here