Koronawirus na Świecie

All countries
264,331,164
Zakażeni
Updated on 2 December 2021 23:08
All countries
236,639,159
Ozdrowieńcy
Updated on 2 December 2021 23:08
All countries
5,248,051
Zgony
Updated on 2 December 2021 23:08

Koronawirus na Świecie

All countries
264,331,164
Potwierdzone
Updated on 2 December 2021 23:08
All countries
236,639,159
Wyzdrowiało
Updated on 2 December 2021 23:08
All countries
5,248,051
Zgony
Updated on 2 December 2021 23:08

ZMASOWANE OSZCZERSTWA CZYLI PERMANENTNY SKŁADNIK DZIEJÓW EUROPY – Artur Adamski

Historia pełna jest stanów nikczemnego obłędu, w którym dziesiątki państw, jak jeden mąż, przystępowały do jakiegoś bezrozumnego podłego dzieła okraszonego argumentami wzniosłych wartości. Nie brak też skrajnych przypadków, w których większość stolic kontynentu z entuzjazmem rzucała się do kopania grobu własnej cywilizacji.

Radość samobójczych hodowców bestii

Kiedy ruskie, pruskie i habsburskie satrapie rozszarpywały Rzeczpospolitą, Europa przyjmowała to z milczącą aprobatą. Polityczne elity niektórych stolic, de facto będące ofiarami propagandy zaborców, dawały wyraz swej uldze czy nawet entuzjazmowi. Według wyobrażeń i wiedzy owych ptasich móżdżków znikało bowiem groźne źródło anarchii, rzekomy rozsadnik ciemnoty i zacofania (z pierwszym w Europie systemem powszechnej oświaty, największymi bibliotekami publicznymi kontynentu, pierwszą nowoczesną konstytucją itd. itp.). Jedynie politycy Turcji potrafili zauważyć, że dzikie bestie pożerające Polskę rozrastają się właśnie do rozmiarów agresorów, jakich świat cały dotąd nie widział. Zgodnie z ich przewidywaniami utuczone na naszym kraju Prusy wydzierały potem terytoria niemal wszystkich swoich sąsiadów, a przeobrażone w zjednoczone Niemcy wciąż łaknęły więcej i więcej, w następnym stuleciu topiąc glob w oceanie krwi dwóch wojen światowych. Ambicje ruskiego więzienia narodów nie były mniejsze. W połowie XIX w., w czasie wojen krymskich, powstrzymywać je musiała koalicja kilku państw Zachodu. Rozrośnięte na krzywdzie sąsiadów i własnych mieszkańców, opiewane przez francuskich filozofów państwo, w którym dziećmi chłopów handlowano jak królikami, zapragnęło swymi standardami uszczęśliwić resztę ludzkości. A bolszewicka wersja samodzierżawia znów znalazła entuzjastów, teraz już na wszystkich kontynentach i z licznym gronem kreatur, pełniących rolę piewców nie mniej skutecznych, niż wcześniej Wolter, Rousseau czy Diderot.

Euforia niecierpliwego czekania na własną śmierć

Z wojny polsko-bolszewickiej mamy mnóstwo wzajemnie się uzupełniających świadectw, spisanych zarówno przez jedną, jak i drugą stronę. Eugeniusz Małaczewski czy Zofia Kossak-Szczucka utrwalili szczegółowe opisy zagłady terenów, zajmowanych przez Armię Czerwoną. Mordowano na nich każdego, kto nie przypominał prostego chłopa i jeśli tylko zdążono, doszczętnie palono wszystko, co wyglądało bogaciej od włościańskiej chaty. Czerwonoarmista Izaak Babel niemal każdy swój list zaczynał od radosnych słów „codziennie wyrzynamy szlachtę”, choć w oczach jego żołnierzy szlachtą był każdy, kto nosił buty. Orgia masowego mordu nie zawsze była dostatecznie skoordynowana z budową podstaw nowego ustroju. W relacji Babla tą niespójność dała o sobie znać w pewnym miasteczku, w którym sołdaci tego samego bolszewickiego oddziału na jednym z placów miejscowości rozpoczęli werbowanie Żydów do komunistycznej formacji a na drugim Żydów należących do tych samych rodzin właśnie wyrzynano, postrzegając ich jako wrogów ludu. Taki właśnie walec bestialskiej zagłady był z entuzjazmem oczekiwany nie tylko przez otumanione miliony Niemców, Czechów czy Anglików, blokujących dostawy amunicji dla samotnie walczącej Polski, ale też przez rządy wielu europejskich państw, z brytyjskim na czele. Francja w sytuacji tej dostrzegła przede wszystkim okazję do krociowych zarobków. Spodziewając się, że mająca nóź na gardle Polska za dostawy amunicji zapłaci każdą cenę, żądała za nie sum, jakich świat nie widział. W całej Europie jedynymi, potrafiącymi pojąć, że Polska nie tylko siebie, ale wszystkie narody kontynentu broniła przed zagładą, były Węgry. Cała reszta w najlepszym razie była obojętna. Wiele rządów, z brytyjskim na czele, czynnie opowiadała się po stronie bolszewików. Tabuny polityków, dziennikarzy i tzw. „autorytetów” przeklinały Polskę, stającą na drodze Armii Czerwonej. Niesiony przez nią komunizm miał ich zdaniem przynieść szczęście całej ludzkości. W nierównym boju na śmierć i życie nasi ojcowie nie tylko byli wtedy sami. Nienawistnie złorzeczono im wówczas z bardzo wielu państw Europy. A oni wiedzieli swoje. I tylko i wyłącznie oni – mieli rację!

Zaspokajanie bestii czyli geniusze z europejskich salonów

Kiedy Hitlerowi pozwolono już złamać większość postanowień traktatu wersalskiego oraz wchłonąć Austrię propaganda III Rzeszy rozpętała histerię na temat rzekomych prześladowań niemieckiej mniejszości, zamieszkującej Czechosłowację. Zaraz, gdy propagandowa kampania odniosła sukces, polegający na powszechnym na zachodzie Europy współczuciu dla ciemiężonych Niemców, Hitler postawił żądania terytorialne. Dla tego kroku też wkrótce uzyskał przychylność dużej części polityków, mediów i opinii publicznej zachodniej Europy. Urobiona ona została w takim stopniu, że Niemcy zaczęli się cieszyć zrozumieniem i empatią, równocześnie zaszczuwając Czechów jako prześladowców, gotowych wywołać kolejną światową wojnę w imię dalszej okupacji terenów, jakoby nigdy im się nienależących.

Czechosłowacja miała solidny układ sojuszniczy z Francją i Wielką Brytanią. Berlin i Londyn oświadczyły jednak rządowi w Pradze, że cofną swe gwarancje, jeśli nie odda Hitlerowi żądanych przez niego terytoriów. Czechosłowacja nagle znalazła się pod presją niemal całej Europy, jej sojusznicy z dnia na dzień stali się rzecznikami jej rozbioru. Warto przypomnieć, jak wtedy zachowała się Polska. Krótko przed monachijską konferencją, mającą zmusić Czechosłowację do przekazania dużej części swego obszaru III Rzeszy, na polecenie polskiego rządu ambasador Kazimierz Papee spotkał się z prezydentem Beneszem informując, że jeśli Praga nie ulegnie naciskom ze strony Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch to stanie się możliwe współdziałanie Polski i Czechosłowacji w nieograniczonym zakresie. Znaczyłoby to, że obydwa państwa mogłyby razem stanąć przeciwko Hitlerowi. Oferta ta niestety nie został przyjęta, nasz południowy sąsiad uległ potężnym naciskom większej części Europy. Zaspokojenie żądań niemieckiej bestii z entuzjazmem zostało przyjęte przez opinię publiczną Zachodu, brytyjski premier chełpił się rzekomym uratowaniem pokoju. Wkrótce okazało się, że wszystko, co uzyskał Chamberlain z Daladierem, polegało na umożliwieniu Hitlerowi połknięcia całej Czechosłowacji. A to oznaczało dozbrojenie wermachtu (nasi południowi sąsiedzi mieli jedną z najlepiej wyposażonych armii i jeden z najpotężniejszych przemysłów zbrojeniowych świata) oraz oskrzydlenie Polski, co nasze położenie strategiczne czyniło potwornie trudnym.

Czy po serii zbrodniczej bezmyślności Francji i Anglii tamtejsze rządy, elity i opinie publiczne zweryfikowały swoje poglądy? Ależ skąd! Kiedy wszystkie możliwe pomyje wylano już na Czechów, doprowadzając do likwidacji ich państwo, wielu zaczęło wskazywać Polskę jako szwarccharakter Europy. Teraz to my mieliśmy być winni wybuchu wojny, nie chcąc ustąpić rzekomo słusznym żądaniom Hitlera. We Francji mówiono o nas powszechnie: „Wywołali wojnę, kłócąc się o Gdańsk”. Jeszcze bronił się Modlin i Hel, a żołnierze gen. Kleeberga odnosili sukcesy w okolicach Kocka, gdy na łamach londyńskiego „Timesa” żądano zapomnienia o Polsce i zawarcia porozumienia z Hitlerem. Stanowczo opowiadał się za tym m.in. jeden z najgłośniejszych pisarzy, noblista Georg Bernard Shaw. Winston Churchill, kilka miesięcy później stający na czele rządu, był w nim osamotniony jako zwolennik nieulegania Hitlerowi. W elitach politycznych, parlamencie, mediach niezliczoną ilość razy bowiem powtarzano, że na całym kontynencie europejskim pozostały już niemal wyłącznie kraje, które albo zostały przez Niemcy pokonane, albo poszły z nimi na ścisłą współpracę. Zadajmy sobie pytanie, jak potoczyłyby się dzieje świata, gdyby wtedy postąpiono zgodnie z wolą większości ówczesnych polityków, elit, mediów i opinii publicznej zachodniej Europy.

Zaszczuwanie narodów – permanentna metoda cyników bez wyobraźni

W latach dziewięćdziesiątych przewagę w parlamentach, rządach, na uczelniach i w mediach Zachodu osiągnęli weterani lewackiej rewolty z roku 1968. Miłośnicy Marksa, Gramsciego, Mao Tse Tunga marzący o rewolucji kulturowej na wzór chińskich hunwejbinów za najpierwszego z wrogów postrzegają chrześcijaństwo a za sojusznika w walce z nim – radykalny islam. W swoich państwach szeroko otwarli więc bramy dla przybyszów ze świata arabskiego, postrzegając w nich skutecznych dekonstruktorów cywilizacji, którą pragną zmienić nie do poznania. W 1996 roku dostrzegli oni wielką szansę dla realizacji swych celów – utworzenie w Europie pierwszego państwa islamskiego. Na terenie najstarszej z serbskich prowincji (kolebki serbskiej państwowości, będącej odpowiednikiem naszej Wielkopolski z Gnieznem i Ostrowem Lednickim) zaczęła działać partyzantka, złożona z osiedlających się na tym terenie islamskich przybyszów z Albanii. Zachodnioeuropejskie elity i media rozpoczęły wtedy gigantyczną, skrajnie oszczerczą furię. Programy telewizyjne wypełniono informacjami o rzekomych masowych rzeziach, których mieli dokonywać Serbowie. Na wyścigi wypowiadały się watahy typów w rodzaju Bronisława Geremka, płaczliwymi głosami bredzących o jakichś mordach i wielotysięcznych tłumach uchodźców, z głodu i mrozu mających ginąć gdzieś w górach. Metodą spreparowanej histerii, kolosalnej kampanii oszczerstw, szerzenia nienawiści do serbskiego narodu a w końcu nalotów bombowych – zmuszono Serbię do rozbioru ich państwa, polegającego na wydarciu im regionu, stanowiącego kolebkę ich państwowości. Wtedy okazało się, że wśród tych, których Serbowie mieli prześladować, nie sposób znaleźć jednej skrzywdzonej ofiary. Natychmiast za to w płomieniach pożarów unicestwione zostały prastare cerkwie i inne skarby najdawniejszego serbskiego dziedzictwa. Doprowadzając metodą kłamstwa, krzywdy i zbrodni do utworzenia sztucznej, kulturowo i mentalnie Europie obcej państwowości, lewaccy wrogowie naszej cywilizacji zrobili duży krok w dziele unicestwiania tożsamościowej wspólnoty naszego kontynentu. Jak widać antychrześcijańska nienawiść neobolszewików dawno odebrała im resztki rozumu. Nawet zradykalizowani islamiści mają bowiem czasem odrobinę respektu dla chrześcijan, jako klękającego przed Bogiem, wierzącego „ludu Księgi”. A jeśli szatański pomysł zniszczenia znanej nam Europy wespół z bojownikami islamu by się powiódł – pierwszymi ofiarami tego dzieła byliby lewacy. Ziejący nienawiścią do religii i wszystkiego, co się z nią wiąże, nihiliści zamiast wszelkich zasad mający hasełko „róbta co chceta”, do tego na piedestale stawiający perwersje seksualnych dewiacji – w islamskiej Europie nie będą przecież mogli liczyć na choćby cień jakiejkolwiek litości.

Przeciwskuteczne owoce kłamstwa

Atakowanie kłamstwem często obraca się przeciw jego siewcom. Dwór Nerona szczuł Rzymian przeciw chrześcijanom, w efekcie padł pod ciosami własnoręcznie wznieconej burzy. W XVII w. Kozacy stali się ofiarami własnej antypolskiej mitologii, gdy pod jej wpływem wybierali związek z Rosją prowadzący do ich własnej ostatecznej zagłady. W Drugiej Rzeczpospolitej przedstawiciele mniejszości żydowskiej każdą najzwyklejszą sąsiedzką awanturę natychmiast zgłaszali do Ligi Narodów jako przeprowadzony przez Polaków pogrom. Skutkiem tego – kiedy w okupowanej Polsce Niemcy mordować zaczęli naprawdę – w szerokim świecie dominowało już przekonanie o niskiej wiarygodności informacji na temat losu narodu znanego z permanentnego popadania w krańcową przesadę.

Wiele razy w swej historii Polska była celem zmasowanej agresji z wielkim udziałem nie tylko największych potęg politycznych, ale i postaci, powszechnie uchodzących za największe autorytety całej epoki. Częścią naszego narodowego losu było poddawanie nas przepotężnym naciskom, ostracyzmowi i zaszczuwaniu. W każdej z tych sytuacji pełnia moralnych racji była tylko i wyłącznie naszym udziałem. Z perspektywy dekad i wieków w pełnej jaskrawości widać nikczemność i głupotę stronników tego, co w dziejach Europy było najpodlejsze – pruskich Fryderyków, ruskiej Katarzyny, Lenina, Hitlera czy Stalina. Szczekanie z ław Europarlamentu kundelków na służbie budowniczych Czwartej Rzeszy nie powinno na nas więc dziś robić żadnego wrażenia.

A głupkowate listy pięćdziesięciu ambasadorów powinny nam jedynie uświadamiać skalę mentalnej zapaści dużej części współczesnego świata. Stoczyć się do poziomu sygnatariuszy tego rodzaju bredni byłoby dla naszej ojczyzny ogromnym upadkiem.

120 KOMENTARZE

 1. Hello would you mind stating which blog platform you’re
  working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for
  something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic
  but I had to ask!

 2. Thanks for finally talking about > ZMASOWANE OSZCZERSTWA CZYLI PERMANENTNY
  SKŁADNIK DZIEJÓW EUROPY – Artur Adamski | Gazeta Obywatelska < Loved it!

  Feel free to surf to my web blog 8fx.news

 3. Wow, fantaѕtic blog layout! How long have you ever been runniing
  a blog for? you made running a blog looқ eаsy. The overall glance of your site is great, as
  neatly as thе content!

 4. Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to check it out.

  I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Fantastic blog and great design and style.

  Look at my webpage – Tri-Bol Testo

 5. I got this web page from my buddy who told me regarding this web page and
  at the moment this time I am browsing this web page and reading very informative articles or reviews at this time.

  Feel free to visit my blog post: mpc-install.com

 6. Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an email.
  I’ve got some creative ideas for your blog you might be
  interested in hearing. Either way, great site and
  I look forward to seeing it expand over time.

  Feel free to surf to my webpage Tri-Bol Testo

 7. I’ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this sort of space .
  Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site.
  Reading this info So i’m happy to express that I have an incredibly just right uncanny feeling I discovered just what I needed.
  I most undoubtedly will make certain to do not fail to remember this website and provides it a look regularly.

  Stop by my page; librarius.main.jp

 8. Howdy just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your post seem to be running off the screen in Firefox.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you get the problem solved soon. Many
  thanks

  Feel free to surf to my blog post … Mega Arise Max Review

 9. Terrific post however , I was wanting to know if
  you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful
  if you could elaborate a little bit more. Cheers!

  Also visit my site … Siobhan

 10. Hello there! This blog post couldn’t be written any better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!

  He constantly kept preaching about this. I’ll send this article to him.
  Fairly certain he’ll have a very good read. Thanks for sharing!

  Take a look at my web page … Bio Shed Keto Slim

 11. Link exchange is nothing else but it is just placing the other person’s website link on your page at suitable place and other person will also do same for you.

  my web site: Clarice

 12. Hey! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest
  writing a blog post or vice-versa? My website covers a lot of the same topics as yours and I
  believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to
  send me an email. I look forward to hearing from you!

  Terrific blog by the way!

  My page; Vissentials MaxBHB

 13. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a difficult time selecting
  between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

  Also visit my blog post … Derma Ella Advanced Skin Care

 14. Fantastic site you have here but I was curious if you knew
  of any discussion boards that cover the same topics discussed in this
  article? I’d really like to be a part of group where I can get comments from other experienced people that share
  the same interest. If you have any suggestions,
  please let me know. Appreciate it!

  My site: Sparkling CBD Reviews

 15. What’s up everyone, it’s my first pay a quick visit at this web page,
  and post is truly fruitful designed for me, keep
  up posting these types of articles.

  my web blog – Gregorio

 16. Hi, I do believe this is an excellent website.
  I stumbledupon it 😉 I am going to return yet again since i have bookmarked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

  Also visit my blog post :: Claudio

 17. Magnificent items from you, man. I have take note your stuff previous to and you
  are just too fantastic. I really like what you
  have received right here, certainly like what
  you’re stating and the best way in which you say it.
  You’re making it enjoyable and you continue to take care of to keep
  it wise. I can’t wait to learn far more from you. That is really a great web site.

  Here is my web blog Botanical Farms CBD Review

 18. I don’t know if it’s just me or if everybody else experiencing issues with your site.

  It appears like some of the written text on your content
  are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is
  happening to them too? This might be a problem with my web browser because I’ve had this happen before.
  Thank you

  Feel free to visit my web site … polywebhost.com

 19. Aw, this was an extremely good post. Taking the time and actual effort to create a great article…
  but what can I say… I procrastinate a whole lot and never seem to get anything done.

  my web site :: Max BHB

 20. Heya i’m for the first time here. I found this board and
  I to find It really helpful & it helped me out a lot. I hope to give something again and aid others like you helped me.

  my blog Mickey

 21. Great post. I was checking constantly this blog and I am
  impressed! Extremely helpful info particularly
  the last part 🙂 I care for such info a lot.
  I was looking for this certain info for a very long time.
  Thank you and good luck.

  Also visit my web page: prettypeople.club

 22. Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a
  community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!

  Look into my web site :: Max Ketosis Fuel

 23. Having read this I thought it was rather informative.
  I appreciate you spending some time and effort to put this short article together.

  I once again find myself spending way too much time both reading and commenting.
  But so what, it was still worthwhile!

  Feel free to surf to my blog post :: Mckinley

 24. Generally I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very
  forced me to try and do so! Your writing taste
  has been surprised me. Thank you, quite great post.

  Feel free to visit my blog: cure eczema

 25. Howdy, I believe your website may be having internet browser compatibility issues.
  When I take a look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I simply wanted to provide you with a quick heads up!
  Besides that, excellent site!

  Also visit my web site http://habbonews10.altervista.org/forum/member.php?action=profile&uid=310279

 26. I usually do not create many remarks, but after browsing a
  few of the remarks here ZMASOWANE OSZCZERSTWA CZYLI PERMANENTNY SKŁADNIK DZIEJÓW EUROPY – Artur Adamski | Gazeta Obywatelska.
  I do have some questions for you if you tend not to mind. Could it be just me or do
  some of these responses come across like they
  are written by brain dead folks? 😛 And, if you are writing on other online sites, I would like to keep up with everything fresh you have to post.

  Would you post a list of the complete urls of all your shared pages
  like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

  Look at my web blog; growing inside

 27. Pretty great post. I simply stumbled upon your
  weblog and wished to say that I have truly loved browsing your
  blog posts. In any case I will be subscribing
  for your feed and I hope you write once more very soon!

  Here is my website – seed bank

 28. I intended to write you one little note so as to say thanks a lot
  yet again for your personal splendid pointers you have provided
  on this page. It was really tremendously generous of you to allow easily what a lot of
  folks would’ve marketed for an electronic book to end up making some
  profit on their own, most notably now that you might have tried it if you ever wanted.
  The thoughts additionally worked as the easy way to know that many people have
  similar dreams just like my personal own to grasp a great deal more
  when considering this condition. I’m sure there are
  thousands of more enjoyable moments up front for people
  who check out your blog.

  Feel free to visit my website … skilled drug

 29. Hello there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying
  to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Thank you!

  Also visit my website :: skincare tips

 30. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much.
  I hope to give something back and aid others like you helped
  me.

  Here is my web page: Marilynn

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gorące tematy

Zielony Ład na Podkarpaciu- Franciszek Rozmus

Cichym złodziejem energii elektrycznej w Polsce są przestarzałe lampy uliczne, mamy ich obecnie ponad trzy miliony. Samorządy w 2 300 gmin w Polsce powinny...

Najlepsze ćwiczenia na brzuch – Emilia Kaba

Lepsza kondycja, zgrabna sylwetka, mniej problemów zdrowotnych – to tylko niektóre korzyści z systematycznych ćwiczeń. Żeby jednak trening był bezpieczny i nie powodował kontuzji,...

Mistrzyni Europy – Alicja Tchórz

Nie każdy musi być zawodowym sportowcem, raczej chodzi o to, żeby być sprawnym i zdrowym – mówi mistrzyni Europy, Alicja Tchórz w rozmowie z...

Powiązane Artykuły

Zielony Ład na Podkarpaciu- Franciszek Rozmus

Cichym złodziejem energii elektrycznej w Polsce są przestarzałe lampy uliczne, mamy ich obecnie ponad trzy miliony. Samorządy w 2 300 gmin w Polsce powinny...

Najlepsze ćwiczenia na brzuch – Emilia Kaba

Lepsza kondycja, zgrabna sylwetka, mniej problemów zdrowotnych – to tylko niektóre korzyści z systematycznych ćwiczeń. Żeby jednak trening był bezpieczny i nie powodował kontuzji,...

Mistrzyni Europy – Alicja Tchórz

Nie każdy musi być zawodowym sportowcem, raczej chodzi o to, żeby być sprawnym i zdrowym – mówi mistrzyni Europy, Alicja Tchórz w rozmowie z...