Koronawirus na Świecie

All countries
240,226,016
Zakażeni
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
215,798,951
Ozdrowieńcy
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
4,893,452
Zgony
Updated on 14 October 2021 21:12

Koronawirus na Świecie

All countries
240,226,016
Potwierdzone
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
215,798,951
Wyzdrowiało
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
4,893,452
Zgony
Updated on 14 October 2021 21:12

Rozmontowywanie komunizmu – Michał Mierzejewski

Długie życie ma zalety. Można z dużego dystansu kojarzyć najważniejsze fakty i ich znaczenie. Młodzi ludzie nie wiedzą, tym bardziej nie rozumieją czym był komunizm, o co jego twórcom chodziło. Starzy ludzie niekiedy dostrzegają, że wspaniałe idee służą jako przykrywka niecnych celów.

Państwa komunistyczne były obszarami otoczonymi zasiekami, kolczastym drutem, wokół którego chodziły uzbrojone straże. Zwykłym ludziom nie wolno było wyjeżdżać za granicę. Na jakąkolwiek inicjatywę mogli sobie pozwolić tylko ludzie partii przestrzegający doktryny komunistycznej. Te państwa były w rzeczywistości wielkimi obozami. Stacje radiowe zagraniczne były zagłuszane specjalnymi nadajnikami tzw. szczekaczkami. Wszelkie słowo drukowane było poddane cenzurze. Ojcowie rodzin zarabiali mało, żony i matki musiały chodzić do pracy, często zupełnie niepotrzebnej Chodziło o to, by uniemożliwić wychowanie dzieci przez rodziców. Dzieci miały być wychowywane w państwowych przedszkolach i szkołach. Na uniwersytetach studenci prawie co roku zdawali egzamin z marksizmu-leninizmu. We wschodnich Niemczech (NRD) „Kapitał” Marksa, mimo, że miał niemiecki oryginał, był wydawany drukiem w tłumaczeniu z rosyjskiego.

Po wojnie, po 1945 r. kraj objechały ciężarówki z materiałami wybuchowymi i saperami, którzy wysadzali cegielnie. Ludzie nie mieli mieszkać w murowanych ceglanych domach, ale w betonowych wielkich wielopiętrowych blokach, w których w każdej klatce schodowej mieszkał obserwator – donosiciel. Na uczelniach wyższych co dziesiąty student był konfidentem, w NRD nawet co czwarty. W Rosji ludzie musieli śpiewać: „Ja drugoj takoj strany nie znaju gdzie tak wolno dyszy czeławiek”, co po polsku znaczy: „swobodnie oddycha”. W sklepach ciągle brakowało mięsa, stało się po nie w długich kolejkach, co sprzyjało życiu towarzyskiemu. Pierwszy sekretarz partii komunistycznej, Władysław Gomułka zapytany przez dziennikarkę czy nie można zwiększyć hodowli zwierząt odpowiedział „Co sobie myślicie, wiecie jak trudno rządzić Polakami? Co by się stało gdyby się najedli mięsa”. Na pierwszym roku studiów jadłem chleb polany olejem, ewentualnie posypany cukrem. Chleba było pod dostatkiem. Współpracownicy komunistów, tak zwana nomenklatura, zaopatrywali się w produkty spożywcze i inne w sklepach za „żółtymi firankami”. W Rosji – ZSSR, aby móc wytrzymać, ludzie masowo się upijali. W Polsce wypijano 12 litrów alkoholu na głowę.

Ktoś może zapytać, po co ustanowiono taki potworny system. Chodziło o to, by całą energię zniewolonych narodów skierować do budowy ogromnej armii, która miała zapewnić podbój całego świata. Najzdolniejsi ludzie pracowali dla armii. Rosyjski czołg T 34 był najlepszym czołgiem na świecie. Rosyjskie łodzie podwodne i torpedy, w których zastosowano najnowsze osiągnięcia fizyki nagrodzone Noblem, były najszybszymi łodziami na świecie.

Dla ludności państw zniewolonych po II wojnie światowej przez Armię Czerwoną, warunki egzystencji były trudne do zniesienia. W czerwcu 1956 r. zastrajkowali robotnicy Cegielskiego w Poznaniu. Bunt został stłumiony przez wojsko. Polała się krew.

W 1956 roku w październiku wybuchło powstanie zbrojne na Węgrzech, stłumione czołgami sowieckimi. Na lotnisku w Budapeszcie sowieci rozbijali kolbami pojemniki z krwią, które Polacy wysyłali na Węgry, by ratować rannych powstańców. Po krwawym stłumieniu powstania, Bruno Krajski, prezydent Austrii stwierdził : „ Walka o duszę klasy robotniczej na świecie została wygrana”.

Podobny wydźwięk miały strajki na Wybrzeżu w 1971r w Polsce. Komuniści wezwali stoczniowców do powrotu do pracy. Gdy oni wracali przywitały ich strzały. Wielu zginęło .Nie można już było mówić, że komuniści działają dla dobra proletariatu. Lewica musiała znaleźć inne grupy społeczne, by ich popierały. Do lewicowego rydwanu zaprzęgnięto pederastów i feministki. Kto trzyma lejce w dłoni nie wiadomo. To raczej niemożliwe, by ponad 80 letni starzec Soros mógł kierować ogromnym ruchem w całej Europie. Zadziwiające, że ten rydwan wspierają ludzie o wysokim statusie społecznym, sędziowie, dziennikarze, dyrektorzy teatrów, niektórzy profesorowie wyższych uczelni. Symptomatyczne, że unikają oni merytorycznej dyskusji, zamiast argumentów uciekają się oni do wyzwisk.

W 1961 r. Rosjanie wystrzelili satelitę Ziemi z Gagarinem na pokładzie. Był to wielki triumf państwa komunistycznego, ale zarazem początek jego końca. Satelity Ziemi oznaczały koniec monopolu informatycznego. Na satelitach umieszczano nadawcze stacje radiowe, które wysyłały audycje dla Rosjan i tych audycji nie można było zagłuszyć. Zaczęła się w eterze wojna o świadomość Rosjan. Walkę o świadomość ludności państw podbitych komuniści przegrali. Ale mieli jeszcze jeden argument – złoto. W Rosji wydobywano 200 ton złota rocznie. Z tego połowę przeznaczano na wywiad, przekupstwo i lewicowe organizacje na Zachodzie. Symptomatyczny był proces przywódców Komunistycznej Partii USA. Podsądnym dano do wyboru: albo wyjedziecie do ZSSR albo pójdziecie w USA do więzienia. Wybrali więzienie. Kiedy Ronald Raegan objął urząd prezydenta USA to okazało się, że wielu w Jego nowym otoczeniu było opłacanych rosyjskim złotem. Zamienili hasło zapisane na każdym dolarze „In God we thrust na In gold we thrus”t. Na szczęście Regan się zorientował i dobrał sobie trzech ludzi którym mógł ufać.

W tym czasie rosyjscy i inni komuniści odczuli, że nastroje społeczne się zmieniają. Generalicja sowiecka doszła do wniosku, że już najwyższy czas by podbić Europę, bo wkrótce może być za późno. Na rok 1984 planowano generalną ofensywę, która miała przejść przez Polskę i dotrzeć do Atlantyku. Tę ofensywę Armii Czerwonej na terenie Polski miało zatrzymać 400 – 600 amerykańskich bomb atomowych, co zniszczyłoby nie tylko Armię Czerwoną ale i też Polskę. To było wiadome też naszemu Sztabowi Generalnemu. Postanowił temu zaradzić pułkownik Ryszard Kukliński, niewątpliwie nasz wielkiej klasy bohater narodowy. Przekazał Amerykanom lokalizację rosyjskich punktów dowodzenia z ich generalicją. Dzięki tej wiedzy Prezydent Regan zapowiedział Rosjanom, że pół godziny po rozpoczęciu przez nich ofensywy Amerykanie wypalą do dna rosyjskie punkty dowodzenia. Generalicja zginie. Do ofensywy nie doszło.

Co więcej, Papież Jan Paweł II wypełnił wreszcie prośbę Matki Boskiej wypowiedzianą w Fatimie i powierzył Rosję Najświętszej Marii Pannie. 13 maja 1984 r, w 67 rocznicę objawienia Maryi w Fatimie została zniszczona sowiecka flota północna w Sewieromorsku, ogromne magazyny amunicji wyleciały w powietrze.

Jadwiga Staniszkis w miesięczniku Solidarność opublikowała wiadomość, że generalicja rosyjska przeprowadziła grę wojenną, z której wynikało, że aby Rosjanie mogli prowadzić politykę ekspansywną, muszą zmienić swój komunistyczny system gospodarczy, bo jest on niewydolny. Próbę zmiany tego systemu postanowiono też przeprowadzić w Polsce. W ZSRR i na Zachodzie ukazała się książka Sołżenicyna „Archipelag Gułag” o tym, że życie w Rosji to de facto piekło na ziemi. Zezwolenie na druk wydał Chruszczow, bo książka obciążała Stalina, którego Chruszczow nienawidził. Książka zachwiała przekonaniami lewicowych intelektualistów Zachodu, między innymi we Francji Alberta Camusa autora „Dżumy”. Wstrząśnięta towarzyszka życia pisarza powiedziała: „Przez lata służyliśmy złej sprawie”.

Amerykanie pracowali nad zdemoralizowaniem czołówki władzy w Rosji. Na przykład uzależnili pomoc ekonomiczną od kolportażu w ZSSR Playboya. Z drugiej strony, z degrengoladą ludzi władzy w Rosji walczył Andropow. Jeździł ze swymi prokuratorami po różnych republikach i przeprowadzał rewizje u pierwszych sekretarzy. Gdy znaleziono w ich domach zasoby złota, dolarów czy wartościowe obrazy skradzione z muzeów, takiego sekretarza niezwłocznie rozstrzeliwano. Andropow popełnił jednak niewybaczalny błąd. Zaczął rewidować zastępców Biura Politycznego w Moskwie. Potem nagle zniknął, a po trzech dniach wystawiono go w trumnie i zarządzono trzydniową żałobę narodową.

Takiego błędu nie popełnił Michaił Gorbaczow, kolejny pierwszy sekretarz KP ZSSR. Gorbaczow, znakomity taktyk, wyjechał z elegancką i mądrą żoną Raisą (wykładała filozofię) na krótką wizytę na zachód Europy. Żonę zaopatrzył w niebagatelną ilość dolarów, za które Raisa robiła zakupy w najelegantszych sklepach odzieżowych i jubilerskich. Proszę sobie wyobrazić, co się działo w Moskwie, gdy Raisa wróciła do domu, i pokazała się przed siermiężnymi towarzyszkami ze szczytów władzy.

Drugi krok Michaiła Gorbaczowa dowodzi mistrzowskiego opanowania socjotechniki. Wyczekał momentu gdy w ZSSR pojawiły się trudności aprowizacyjne czy też inne. Zaproponował w czasie narady w Biurze Politycznym, by wziąć pożyczkę od państw zachodnich i dokonać tam zakupów interwencyjnych. Członkowie Biura wyrazili opinię, że już nikt im pożyczki nie udzieli. Na to Gorbaczow odpowiedział, że otrzyma w zamian za umożliwienie obywatelom ZSRR wyjazdu na Zachód. Członkowie Biura Politycznego kolejno wyrażali zgodę. To był ogromny przełom. Zapewnie niektórzy z Czytelników „Obywatelskiej” pamiętają jak przez Wrocław przejeżdżały na Zachód rosyjskie autobusy z ludźmi władzy. Pasażerowie autobusów wieźli ze sobą walizy wypchane rublami, które w bankach zachodnich mogli wymieniać na dolary po niewiarygodnie korzystnym kursie, trudno w to uwierzyć, ale podobno 1:1. Po wycieczce na Zachód do tych ludzi tych dotarło w jakich warunkach żyli w swej ojczyźnie, mimo że należeli do warstwy uprzywilejowanej. Wkrótce w Rosji zaczęła się prywatyzacja majątku narodowego. Tego procesu nie da się krótko opisać. Zainteresowanych odsyłam do książki Igora Bunicza (1997) „ Złoto dla Partii, ucieczka z łupem” Oto krótki fragment:

„ Wielkie mocarstwo jądrowe ZSSR atakowane przez dolara rozpadło się z hukiem. Największa w świecie armia, tysiące rakiet, dziesiątki tysięcy supernowoczesnych czołgów, samolotów, łodzi podwodnych nie mogły zapobiec katastrofie. USA bez jednego wystrzału wygrały III-cią wojnę światową. Gdy nomenklatura pozbyła się starej komunistycznej skóry, poczuła przypływ nowych sił nie przyćmionych markisistowsko-leninowskimi zaklęciami. W Rosji zaczęła się nowa era. Czytelnicy znają uwarunkowania polskie, oszustwa Okrągłego Stołu, przejęcie majątku narodowego przez krajową nomenklaturę. Autorowi zależało aby ter procesy w Polsce ukazać na szerszym tle. Międzynarodowa Lewica jednak nie odpuściła. Nie udało się jej zapanować nad Rosją ani światem. Obecnie celem jej ataków są chrześcijańskie pozostałości w Europie, a specjalnie Kościół katolicki w Polsce. Katolicyzm zapewnia Polakom system niepodważalnych wartości, które dają im odporność na zniewolenie. To budzi wściekłość tych, którzy by chcieli nad wszystkimi zapanować. Optymizmem napełnia to, że tym razem atak lewicy polega na wzbudzaniu emocji u młodych ludzi, którzy wkrótce dojdą do wniosku, że byli manipulowani. Katolicy zaś nauczyli się bronić swych kościołów.

Jeśli w 1984 r mieliśmy dowód na interwencję Najwyższą to i teraz możemy Mu ufać.

97 KOMENTARZE

 1. Can I simply say what a comfort to find a person that truly
  understands what they are discussing online. You actually realize how to bring a problem to light and make it important.

  More and more people must read this and understand this side of your story.
  I was surprised that you are not more popular because you most
  certainly possess the gift.

 2. Thank you for the blog post. Brown and I are actually saving
  to buy a new book on this issue and your article has made people like us to save
  money. Your thinking really responded to all our problems.
  In fact, above what we had thought of just before
  we discovered your great blog. My spouse and i no
  longer have doubts as well as a troubled mind because you have attended to all of our needs in this article.
  Thanks

  Review my web site; Burst Audio Earbuds Reviews

 3. Great ? I should certainly pronounce, impressed with your
  site. I had no trouble navigating through all tabs and
  related information ended up being truly easy to do
  to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least.
  Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something,
  web site theme . a tones way for your client to communicate.
  Nice task.

  My website :: Breeze Tec Air Conditioner

 4. Hello there! This blog post couldn’t be written much better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept talking about this. I will
  forward this information to him. Fairly certain he’s going to have a great read.

  Thanks for sharing!

  Feel free to surf to my blog: http://www.craksracing.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=PrimRobin

 5. I’m not sure where you’re getting your information,
  but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for fantastic info I was looking for this information for my
  mission.

  Feel free to visit my web site; Arctos Portable AC

 6. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and
  I was wondering your situation; many of us have developed some nice methods and we are looking to trade
  solutions with others, be sure to shoot me an email if interested.

 7. Howdy! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and
  say I really enjoy reading your blog posts. Can you recommend any
  other blogs/websites/forums that go over the same topics?
  Thanks for your time!

 8. Hello, I think your web site might be having browser
  compatibility problems. Whenever I look at your website in Safari, it
  looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I just wanted to give you a quick heads up!
  Besides that, fantastic site!

 9. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this
  I’ve discovered It absolutely useful and it has aided me
  out loads. I hope to give a contribution & assist other customers like
  its aided me. Good job.

 10. Greetings! Very useful advice in this particular article!
  It’s the little changes that make the biggest changes.

  Many thanks for sharing!

 11. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what
  all is needed to get setup? I’m assuming having a blog
  like yours would cost a pretty penny? I’m not
  very internet smart so I’m not 100% sure.
  Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos

 12. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for
  a blog web site? The account helped me a acceptable
  deal. I had been tiny bit acquainted of this
  your broadcast provided bright clear concept scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 13. First of all I would like to say awesome blog!
  I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind.

  I was interested to know how you center yourself and clear your
  thoughts prior to writing. I’ve had a difficult time clearing my mind in getting my ideas
  out. I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10
  to 15 minutes tend to be wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or
  hints? Kudos! ps4 https://bit.ly/3z5HwTp ps4

 14. We would like to thank you yet again for the lovely ideas you
  gave Janet when preparing her post-graduate research
  in addition to, most importantly, for providing each of the ideas in one
  blog post. In case we had known of your website
  a year ago, we might have been kept from the unwanted measures we were choosing.
  Thank you very much.

  My site :: hltkd.tw

 15. This is the right site for anyone who wishes to understand
  this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that
  I personally will need to?HaHa). You definitely put a
  brand new spin on a topic that has been written about for decades.
  Great stuff, just great!

  Have a look at my web site; Viritenz Review

 16. I do not know whether it’s just me or if perhaps everybody else experiencing issues with your website.
  It appears as if some of the text within your content are running off
  the screen. Can someone else please provide feedback and let
  me know if this is happening to them too? This might be a issue with my internet browser because I’ve had
  this happen before. Appreciate it

  my homepage :: growing indoors

 17. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog
  that’s both educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail
  on the head. The problem is something which not enough
  folks are speaking intelligently about. I am very happy I found this in my search for something
  regarding this.

  Also visit my site forum.m2clasic.ro

 18. Thank you for another informative site. Where else may just I am getting that kind
  of information written in such an ideal method?
  I’ve a mission that I’m simply now operating on, and I have been on the look out
  for such information.

  Also visit my blog … marijuana seeds

 19. Hi there! Do you know if they make any plugins to
  help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords
  but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share.

  Appreciate it!

  My webpage – fat burning

 20. Magnificent items from you, man. I have be aware your stuff prior to and you are just too
  excellent. I really like what you’ve acquired here, really like what you are stating
  and the way in which during which you assert it. You’re making it enjoyable and you still
  take care of to keep it sensible. I cant wait to read
  far more from you. This is really a tremendous website.

  Also visit my web site; bbs.yunweishidai.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gorące tematy

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYWŁASZCZENIA NAZWY „WOLNI I SOLIDARNI”

„Wolni i Solidarni” to dewiza, która śp. Kornelowi Morawieckiemu towarzyszyła przez dziesięciolecia jego działalności. Nadana Solidarności Walczącej była niemal synonimem jej nazwy, wyrażającym najważniejsze...

W objęciach Królowej Polski – Albert Łyjak

Jasna Góra od wieków jest dla nas miejscem świętym. Każda religia ma takie miejsca. To konkretne punkty w przestrzeni, istniejące namacalnie, widoczne i doświadczalne, ...

Czy warto się odprężyć ćwicząc jogę?- Emilia Kaba

Po całym dniu ciężkiej pracy przychodzi czas na odpoczynek. Najlepiej odpoczywać podczas ćwiczeń, które pomagają osiągnąć równowagę. Przykładem takiej aktywności jest joga wywodząca się...

Powiązane Artykuły

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYWŁASZCZENIA NAZWY „WOLNI I SOLIDARNI”

„Wolni i Solidarni” to dewiza, która śp. Kornelowi Morawieckiemu towarzyszyła przez dziesięciolecia jego działalności. Nadana Solidarności Walczącej była niemal synonimem jej nazwy, wyrażającym najważniejsze...

W objęciach Królowej Polski – Albert Łyjak

Jasna Góra od wieków jest dla nas miejscem świętym. Każda religia ma takie miejsca. To konkretne punkty w przestrzeni, istniejące namacalnie, widoczne i doświadczalne, ...

Czy warto się odprężyć ćwicząc jogę?- Emilia Kaba

Po całym dniu ciężkiej pracy przychodzi czas na odpoczynek. Najlepiej odpoczywać podczas ćwiczeń, które pomagają osiągnąć równowagę. Przykładem takiej aktywności jest joga wywodząca się...