Koronawirus na Świecie

All countries
177,599,497
Zakażeni
Updated on 16 June 2021 21:40
All countries
160,346,973
Ozdrowieńcy
Updated on 16 June 2021 21:40
All countries
3,840,975
Zgony
Updated on 16 June 2021 21:40

Koronawirus na Świecie

All countries
177,599,497
Potwierdzone
Updated on 16 June 2021 21:40
All countries
160,346,973
Wyzdrowiało
Updated on 16 June 2021 21:40
All countries
3,840,975
Zgony
Updated on 16 June 2021 21:40

Czy samorząd wspiera protesty? – Grzegorz Gorczyca

Kraków – miasto wyjątkowe i pełne zabytkowych obiektów. Obecnie odbywają się w nim akcje protestacyjne przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z Konstytucją jednego z zapisów ustawy dotyczącej aborcji. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest zgodne z prawem – co potwierdza wpisem III zastępca prezydenta.

Skąd zatem protesty wobec działań zgodnych z prawem?

Od rozpoczęcia „protestów” mieszkańcy Krakowa chodzą po zaśmieconych ulicach, oglądają wulgarne napisy i wysłuchują agresywnych okrzyków pod adresem wybranych polityków lub konkretnych partii politycznej. Grupy mieszkańców sprzątają bałagan na chodnikach, a instytucje miejskie naprawiają zdewastowane pomniki. W niedopuszczalnym akcie wandalizmu , zniszczono wystawę plenerową z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II prezentowaną na krakowskich Plantach. Są to wydarzenia w historii Krakowa dotychczas nieznane. Jak na te wydarzenia reagują władze Krakowa? Czy prezydent Jacek Majchrowski przyczynił się do skali tego zjawiska?

Chaos w Krakowie zainicjowany wystąpieniem prezydenta Majchrowskiego?

Czy wystąpienie w mediach społecznościowych prezydenta Krakowa dało jasny przekaz zapewnienia bezkarności dla tego typu wulgarnych i agresywnych zachowań ? „Muszą Państwo wiedzieć, że zakazałem komendantowi straży miejskiej wykonywania zadań, które nie wiążą się bezpośrednio z zagrożeniem epidemicznym. Krakowscy strażnicy mają zakaz ochraniania na polecenie policji obiektów, także tych będących siedzibami partii czy urzędów, obiektów sakralnych oraz uczestniczenia w ochranianiu demonstracji, jeżeli ich tematyka nie jest bezpośrednio związana z pandemią” – napisał prezydent Jacek Majchrowski. Prezydent dużego miasta wyjmuje spod ochrony niszczone obiekty sakralne i publicznie to ogłasza?

Ataki na obiekty sakralne są motywowane religijnie?

Stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, stanowi, że przestępstwa motywowane religijnymi uprzedzeniami wymagają od organów państwa, zwłaszcza policji, stanowczej reakcji i determinacji w ich wykrywaniu i ściganiu. „Brak właściwej reakcji na poważne akty łamania prawa ułatwia ekstremistom sianie nienawiści i przemocy, może wywoływać wśród nich przeświadczenie o milczącym poparciu ze strony władz, a w społeczeństwie wzbudzić uzasadnione wątpliwości, czy takiego poparcia rzeczywiście nie ma”.

Czy wydanie przez prezydenta Krakowa zakazu reakcji straży miejskiej na sytuacje niezwiązane z działaniami epidemicznymi, zapewnia bezkarność w niszczeniu i atakowaniu obiektów kultu religijnego? Wszak niszczenie cudzej własności nie ma związku z epidemią, zatem te działania mogą być bezkarne?

Prezydent ma prawny obowiązek zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom Krakowa. Dysponuje strażą miejską, która ma dbać o spokój i porządek w miejscach publicznych, a także ochraniać obiekty komunalne i użyteczności publicznej. Funkcjonariusz straży miejskiej ma obowiązek interweniować każdorazowo, gdyż brak reakcji w sytuacji zagrożenia będzie naruszeniem prawa. Dlatego Jacka Majchrowski powinien się zastanowić, czy swoim oświadczeniem nie łamie prawa.

Protesty w czasie epidemii sprzeczne z prawem!

Protesty w obecnej sytuacji epidemicznej są oczywiście niezgodne z prawem i stanowią zagrożenie życia i zdrowia. Czy prezydent Krakowa, akcentując „determinację i mobilizację” protestujących , popiera te demonstracje?

„Nie jest tak, że nie słyszę i nie widzę tego, co dzieje się od kilku dni w naszym kraju i w naszym mieście. Już dawno nie widziałem takiej determinacji i mobilizacji protestujących” – pisze prezydent. Wszyscy, którzy organizują, popierają uczestnictwo i ci, którzy w nich uczestniczą, dopuszczają się przestępstwa sprowadzania zagrożenia. Prezydent Krakowa nie przeciwstawił się termu i pozwolił na narażenie zdrowia mieszkańców.

Krakowskie kościoły bezpieczne dzięki wicepremierowi?

Wicepremier przypomina mieszkańcom i działaczom o obowiązku ochrony świątyń i obrony wartości. Zgodnie z apelem wicepremiera pojawiły się grupy mieszkańców broniących kościoły. Po tym apelu zmniejszyła się liczba ataków na kościoły, kapliczki i pomniki.

Akty dewastacji, oplakatowane samochody z wulgarnymi hasłami, niewybredne słowa skandowane przez „spacerujące” osoby, budzą już zniecierpliwienie krakowian. Piszą w mediach społecznościowych: „Kolejny dzień planują blokadę miasta. Mamy tego dość. Chcemy bez problemów poruszać się po mieście”.

Każdy z nas ma prawo mieć odmienne zdanie, o ile nie godzi w godność drugiego człowieka. Uczestnicy protestów zapomnieli, że ich prawo, kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo innego człowieka. Tylko szanując się wzajemnie, możemy dyskutować i rozwiązywać najtrudniejsze problemy. Wyrok TK nie ma żadnego związku z aktami agresji, profanacji kościołów i znieważania ludzi.

Na takie działanie nie może być żadnego przyzwolenia, szczególnie ze strony władz samorządowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gorące tematy

Zaakceptuj złe emocje dziecka – to klucz do zrozumienia jego uczuć

Krzyczą, hałasują, dokuczają innym i za wszelką cenę chcą zwrócić na siebie uwagę – taki obraz dzieci nierzadko kończy się upomnieniem ze strony rodziców:...

Unikaj tych sformułowań wobec dzieci, czyli czego nie mówić

Budowanie trwałej relacji z dziećmi opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku to proces niezwykle długi i żmudny. Łatwo na jego drodze o liczne potknięcia...

Jak odkryć swoje dziecko?

Nasze dzieci to kuźnie nieodkrytych talentów. W świecie, który zdominowany jest przez gry komputerowe i tanią rozrywkę dostępną na wyciągnięcie ręki, wiele ze zdolności...

Powiązane Artykuły

Zaakceptuj złe emocje dziecka – to klucz do zrozumienia jego uczuć

Krzyczą, hałasują, dokuczają innym i za wszelką cenę chcą zwrócić na siebie uwagę – taki obraz dzieci nierzadko kończy się upomnieniem ze strony rodziców:...

Unikaj tych sformułowań wobec dzieci, czyli czego nie mówić

Budowanie trwałej relacji z dziećmi opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku to proces niezwykle długi i żmudny. Łatwo na jego drodze o liczne potknięcia...

Jak odkryć swoje dziecko?

Nasze dzieci to kuźnie nieodkrytych talentów. W świecie, który zdominowany jest przez gry komputerowe i tanią rozrywkę dostępną na wyciągnięcie ręki, wiele ze zdolności...