Koronawirus na Świecie

All countries
334,604,210
Zakażeni
Updated on 19 January 2022 00:16
All countries
268,360,632
Ozdrowieńcy
Updated on 19 January 2022 00:16
All countries
5,572,166
Zgony
Updated on 19 January 2022 00:16

Koronawirus na Świecie

All countries
334,604,210
Potwierdzone
Updated on 19 January 2022 00:16
All countries
268,360,632
Wyzdrowiało
Updated on 19 January 2022 00:16
All countries
5,572,166
Zgony
Updated on 19 January 2022 00:16

Przywróćmy Kraków mieszkańcom! – Grzegorz Gorczyca

Kraków jest przykładem miasta mającego warunki do dynamicznego rozwoju. Atrakcyjne turystycznie z warunkami do realizacji i rozwoju licznych inwestycji. To duży ośrodek akademicki i miejsce początków kariery zawodowej młodych ludzi.

Mieszkańcy już nie mają złudzeń, że w Krakowie dzieje się źle. Media coraz częściej opisują budzące wątpliwości decyzje prezydenta Majchrowskiego i działania urzędników miejskich. Miasto zaciąga nowe kredyty, by spłacać poprzednie. Bez uzasadnienia ze strony władz miasta, została zerwana umowa z samorządem województwa na wspólną inwestycję. Kraków podjął decyzję o samodzielnej budowie Centrum Muzyki. Obecnie prezydent Majchrowski wydał pozwolenie na … zabudowę ścieżki podejścia dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, co uniemożliwi lądowanie maszyn. Prezydent zamierza przekazać atrakcyjne tereny w centrum miasta nowo utworzonej spółce miejskiej. Są to teren o strategicznym znaczeniu, a ich przekazanie spółce oznacza utratę kontroli miasta nad ich zagospodarowaniem. Tej samej spółce prezydent chce przekazać budowę Centrum Muzyki, co zdaniem radnych może być kolejną próbą kamuflowania zadłużenia. Spółka może zaciągać kredyty na inwestycje, niewliczane w zadłużenie miasta.

Krakowskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa jako jedno z pierwszych dwunastu obiektów na świecie. Model rozwoju przyjęty przez władze miasta doprowadził do wyludnienia zabytkowego centrum Krakowa. Mieszkania zamieniły się w hotele, hostele i kwatery na wynajem. Pozostały odremontowane kamienice, czekające bezskutecznie na zagranicznego, zamożnego turystę. Coraz częściej puste kamienice są oglądane z zewnątrz przez szkolne wycieczki, wędrujące wyludnionymi ulicami.

Pandemia ujawniła tragiczne konsekwencje błędnej polityki władz samorządowych. „Kraków jako miasto turystyczne, szczególnie ucierpiało z powodu pandemii” – mówi Wojciech Mucha w filmie „Wygaszanie miasta”. Dramatyzmu dodaje sytuacji fakt, że planowane działania władz Krakowa w sprawie turystyki są oderwane od rzeczywistości. „Realizujemy zaledwie 8 proc. ubiegłorocznego obrotu. Z zagranicy nie mamy w ogóle klientów, podobnie jak z segmentu turystyki biznesowej” – taka sytuacja jest opisana przez jedną z firm w branży turystycznej. Dokument „Polityka turystyki zrównoważonej Krakowa na lata 2021-2028” wskazujący na turystykę jako siłę napędową rozwoju Krakowa, wymaga w tych okolicznościach weryfikacji. Nie ma żadnych podstaw, by sądzić, że turystyka powróci do stanu sprzed pandemii.

Władze miasta tłumaczą, że powodem problemów finansowych jest pandemia. Mieszkańcy mają inne zdanie. W czasie pandemii, mogli poznać faktyczne skutki rządów prezydenta Jacka Majchrowskiego prze blisko 18 lat. Zadłużał miasto i podejmował decyzje o kolejnych inwestycjach, kierując się opiniami i wyliczeniami urzędników. Sytuacja jest tak zła, że władze Krakowa zdecydowały się wysłać pismo do Ministerstwa Finansów z prośbą o rozluźnienie reguły fiskalnej do 2025 r.

Władze zaciskają pasa… mieszkańcom. Wyłączają na cztery godziny uliczne oświetlenie, ograniczają także kursowanie miejskiej komunikacji, podejmują próby likwidacji placówek oświatowych, np. Młodzieżowych Domów Kultury. Równocześnie zatrudniają się nowych urzędników z wynagrodzeniem 35 tys. zł. Tyle ma zarabiać ekspert od linii tramwajowej do Mistrzejowic – podają lokalne media. Władze miasta kupują kolejny, nowy samochód służbowy.

Problemy finansowe Krakowa mają swoje źródło także w niedoszacowanych i nieprzemyślanych inwestycjach. Przykład: zabytkowy fort Łapianka to jeden z obiektów wchodzących w skład Twierdzy Kraków. Bogusław Kośmider, wiceprezydent Krakowa, miłośnik harcerstwa, wspólnie z grupą radnych przeforsował pomysł, aby w obiekcie, mimo jego katastrofalnego stanu, stworzyć Centrum i Muzeum Ruchu Harcerskiego. Z rozmachem zaplanowano ogromne wydatki na remont konserwatorski fortu i dobudowę nowego obiektu. Budynek koszarowo-bojowy miał odzyskać blask po trzech miesiącach. Mija czwarty rok, inwestycja pochłonęła dużo więcej, niż zaplanowano. By ją dokończyć, trzeba wydać jeszcze ponad 20 mln zł.

Pani wiceprezydent Krakowa, pełniąc swoją funkcję odpowiadała m.in. za rozstrzygniecie konkursu, który wygrała firma należąca do jej najbliższej rodziny. Prezydent oświadczył, że bez wątpienia prowadzone dotychczas negocjacje odpowiednio zabezpieczały interes miasta. Niestety oprócz prezydenta Majchrowskiego, nikt nie miał tej pewności. Kiedy była wiceprezydent sprawowała swoją funkcję, wydała wiele decyzji dla deweloperów, choć były utrzymywane w postępowaniu odwoławczym przez wojewodę.

CBA, delegatura w Krakowie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prowadzi śledztwo dotyczące powoływania się na wpływy w m.in. administracji samorządowej oraz w Zarządzie Budynków Komunalnych. Sprawy dotyczą pośrednictwa w załatwianiu najmu lub kupna mieszkań i lokali użytkowych w najlepszych lokalizacjach w Krakowie. Prasa donosiła, że Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie dopuszcza się nieprawidłowości przy wynajmie różnym podmiotom gospodarczym nieruchomości w ścisłym centrum Krakowa. Efektem doniesień prasowych było wejście Centralnego Biura Antykorupcyjnego do siedzib Zarządu Budynków Komunalnych oraz dwóch spółek.

Była szefowa Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, została zwolniona i prawomocnie skazana przez krakowski sąd za ustawianie przetargów. Została jednak zatrudniona na stanowisku dyrektora w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, czyli w spółce miejskiej. Choć ma sądowy nakaz piastowania stanowisk kierowniczych, to i tak jest dyrektorem.

W ostatnich latach, urzędnicy opanowali do perfekcji sztukę blokowania informacji publicznej.

„Zdobywanie informacji w biurze prasowym krakowskiego magistratu to na ogół prawdziwa droga przez mękę. Im pytanie ważniejsze, a sprawa bardziej podejrzana, z tym większą determinacją skrywana jest prawda. W takich sprawach zdarza się, że na uzyskanie dokumentu lub prostej odpowiedzi trzeba czekać miesiącami. Odpowiedzi często przychodzą niepełne lub są pisane w taki sposób, żeby wyłuskanie z nich istotnych informacji było trudne i wymagało domysłów. A niekiedy nie da się takich odpowiedzi dostać w ogóle” – przedstawia problemy z uzyskaniem informacji w krakowskim magistracie Tomasz Borejza, dziennikarz.

„Kiedyś chciałem się dowiedzieć, jakie artykuły prasowe opłacił Urząd Miasta Krakowa przed wyborami prezydenckimi. Podejrzewałem bowiem, że część z nich mogła być związana z kampanią wyborczą Jacka Majchrowskiego. Dotąd jednak nie wiem wszystkiego. Niedługo minie rok, odkąd odpowiedziano mi, że konieczność sporządzenia takiej listy praktycznie sparaliżuje pracę krakowskiego urzędu. Utajniono też koszt małej architektury w krakowskich parkach. Być może w obawie przed kompromitacją” – dodaje Tomasz Borejza.

„Mój rekord w oczekiwaniu na odpowiedź to ponad dwa lata. Zapytanie dotyczyło kontrowersji wokół przeszłości wysokiego rangą urzędnika. W tym czasie przestał pracować w urzędzie, a ja nadal się nie doczekałem odpowiedzi” – opowiada Michał Malczyński, dziennikarz portalu Krowoderska.pl

Jeśli już uda się uzyskać informację publiczną w Krakowie, to może być nieprawdziwa. Przykładem jest postawienie balona widokowego. Najpierw uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, zabraniający zasłaniania osi widokowej na zabytkową część miasta. Następnie, te same władze, ignorując uchwalone przez siebie prawo, wydały prywatnej firmie zezwolenie na postawienie balonu widokowego. Uzasadniono, że balon unoszący się nad Krakowem będzie informować mieszkańców o smogu. Wraz z zanieczyszczeniem powietrza balon miał zmieniać kolory. W rzeczywistości w czasie gęstego smogu balon wcale nie może latać i nie zmienia kolorów, a właściciel nie ma nawet w umowie zapisu o smogu.

Straż Miejska ma czuwać nad spokojem i porządkiem publicznym gminy, dlatego ogromnym niepokojem przyjęto oświadczenie prezydenta informujące, że straż ma zakaz wykonywania zadań, które nie wiążą się bezpośrednio z zagrożeniem epidemicznym. Zarządzeniem wojewody straż miejska podlegała już komendantowi policji.

Dodatkowo prokuratura prowadzi postępowanie mające wyjaśnić, czy pracownikom udzielono urlopów, żeby wzięli udział w protestach. Wyjaśniane będą kwestie ewentualnego zachęcania do udziału w tych protestach i sprowadzenie zagrożenia epidemicznego.

Prasa informuje o incydentach budowlanych. Pod adresem magistratu padają poważne zarzuty nadużycia prawa. Brak planów zagospodarowania przestrzennego umożliwia niekontrolowaną zabudowę, bez odpowiedniej infrastruktury drogowej. Coraz częściej padają zarzuty o zaniedbania ochrony mieszkańców. Ci protestują i blokują przejścia dla pieszych. Drogi są w złym stanie, zakorkowane, gdyż deweloperzy otrzymują pozwolenia na budowę budynków wielorodzinnych bez zobowiązania do rozbudowy infrastruktury drogowej osiedla.

W mieście należy budować nowe obiekty i osiedla, konieczne jest jednak zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju miasta i dbałość o wszystkich mieszkańców. Plany inwestycyjne powinny być poprzedzone dialogiem społecznym.

Inaczej postępuje prezydent Jacek Majchrowski w sytuacjach, kiedy to deweloper potrzebuje wygodnego dojazdu do swojego obiektu. Przykładem jest ulica Turbasy, którą decyzyjnie miasto zlokalizowało na nieruchomościach będących własnością mieszkańców. Nowo powstała droga jest niezgodnie z prawem skomunikowana z istniejącymi drogami, a mieszkańcy jej nie potrzebują. Decyzję o pozwoleniu na budowę obiektu dewelopera prezydent zmienił 21 razy!

Tłumaczenie prezydenta, że miasto „próbuje zahamować inwestycje, które uważa za szkodliwe dla otoczenia, które są czasami nieodpowiednio skomunikowane” jest niezgodne z faktami.

Radca prawny pracująca wiele lat w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Krakowa, została sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Odtąd pani sędzia będzie oceniać zgodność z prawem decyzji, które opiniowała wcześniej, gdy była prawnikiem w Urzędzie Miasta Krakowa.

Kodeks postępowania administracyjnego jest podstawowym aktem normatywnym regulującym procedurę wydawania przez organy administracyjne decyzji w sprawach indywidualnych. Prawo budowlane jest częścią prawa administracyjnego. Błędne decyzje gminy, powinny być eliminowane z obrotu prawnego przez organ odwoławczy. Ten mechanizm kontrolny przestał w Krakowie działać. Efekty prowadzonej polityki przestrzennej widoczne gołym okiem, są szkodliwe dla mieszkańców i dla miasta. Kontynuacja dotychczasowej polityki zarządzania Krakowem, może doprowadzić do paraliżu miasta szybciej, niż nam się wydaje.

Nadszedł czas, by zmienić ten nieakceptowalny sposób kierowania sprawami miasta. Coraz częściej słyszymy głos mieszkańców: „mamy dość”, „tak dalej być nie może”. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o fatalnej kondycji finansowej miasta. Wszyscy czekamy na zmiany w Krakowie!

6035 KOMENTARZE

 1. 3462 597325The vacation trades offered are evaluated a variety of within the chosen and merely good value all about the world. Those hostels are normally based towards households which you will locate accented via charming shores promoting crystal-clear fishing holes, concurrent of ones Ocean. Hotels Discounts 958112

 2. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who
  was doing a little homework on this. And he in fact ordered
  me lunch due to the fact that I stumbled upon it for him…
  lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for
  spending some time to discuss this subject here
  on your web site.

 3. Hello would you mind sharing which blog platform you’re
  using? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a hard
  time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 4. First off I would like to say fantastic blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to find out how you center yourself and clear your
  mind prior to writing. I have had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts out.

  I truly do enjoy writing but it just seems like the first
  10 to 15 minutes tend to be wasted just trying to figure out how to
  begin. Any suggestions or tips? Thanks!

 5. Does your site have a contact page? I’m having trouble locating
  it but, I’d like to send you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing
  it improve over time.

 6. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get setup?

  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty
  penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% positive.
  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

  Cheers

 7. After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new
  comments are added- checkbox and from now on each time a comment
  is added I receive four emails with the exact same comment.
  Is there a way you can remove me from that service? Kudos!

 8. Hey there! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing
  through some of the post I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking
  back frequently! quest bars http://bit.ly/3C2tkMR quest bars

 9. Have you ever thought about publishing an e-book or guest
  authoring on other blogs? I have a blog centered on the same topics you discuss and would love
  to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate
  your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.
  cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 10. Woah! I’m really loving the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that „perfect balance”
  between usability and appearance. I must say you have done a superb job with this.
  In addition, the blog loads super fast for me on Internet explorer.

  Excellent Blog! quest bars https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest
  bars

 11. Фильмы 2021 смотреть бесплатно в хорошем качестве скачать бесплатно через торрент Курорт русские фильмы новинки хорошее качество. Фильмы года новинки онлайн бесплатно. Смотреть фильм хорошем качестве 2021 онлайн бесплатно. Фильмы новинки лета 2021 смотреть онлайн. Новые вышедшие фильмы 2021 смотреть онлайн бесплатно. Фильмы года новинки онлайн. Смотреть новинки русского кино 2021. Смотреть фильмы бесплатно без регистрации новинки. Кино новинки смотреть онлайн в hd бесплатно. Новинки русских фильмов смотреть онлайн бесплатно. Смотреть новинки кино 2020 качестве.

 12. Снова для Вас семнадцать
  самых популярных сериалов для истинных ценителей мистики.
  Бумажный дом 5 сезон 7 серия смотреть онлайн новый
  сезон, новые серии. Закачивайте по году выхода, Сериалы жанра “Ужасы”.

  Помимо прочего здесь мы всегда готова предоставить библиографию телеканалов 2х2,
  HD 1+1, 4K Россия 1, прямой эфир 1+1, трансляция Paramount Comedy Россия.

 13. Подготовили для Вас пятнадцать с высоким рейтингом сериалов для подлинных
  любителей мистики. Полицейский с Рублевки 6 сезон новый сезон, новые
  серии. Выбирайте по дате выхода, Сериалы жанра “Комедия”.
  Ещё мы вам готова предоставить программу различных каналов Euronews, HD Eurosport 1,
  4K Пятый канал, прямой эфир 1+1, трансляция Канал Disney.

 14. hello my lovely stopforumspam member

  What are the Types of Loans in Ohio depending on the purpose
  Specific purpose payday loans in Ohio. Funds received in debt may be spent only for a specific purpose specified in the loan agreement.
  Non-purpose loan. The debtor may spend the money received at his discretion.
  Most popular specific purpose payday loans in Ohio are:

  House loan. The most common, of course, is a mortgage when the purchased property acts as collateral for a loan. Sometimes a youth loan is issued, with lighter conditions for debtors. Still quite common is a housing loan that does not imply purchased housing in the form of collateral.
  Car loan – payday loans in Ohio to a car or similar vehicle. The key is often the purchased goods, making the terms of the loan better. Also, loan conditions are improved: car insurance, life and health insurance of the borrower, and receiving a salary to the account of the creditor bank.
  Land loan. To purchase a plot for construction or agricultural activities.
  Consumer. For purchases in modern supermarkets, equipment stores, you can take a personal loan right at the point of sale. Often, specialists located there can contact the bank and get a regular or fast payday loans. Borrowed funds automatically pay for the goods, and the consultant explains when and how to re-pay the debt.
  Educational loan. It is issued to students, as well as to applicants who have passed the competition, to pay for tuition at universities, colleges, etc.
  Broker loan. For the circulation of securities, payday loans in Ohio are issued to an exchange broker, se-curities are purchased securities.
  Others. Objectives not related to those listed, but agreed and approved by the creditor.

 15. hello my lovely stopforumspam member

  Welcome to Grosvenor Casinos, where you can play a wide range of casino games, from slots to poker, blackjack, and roulette! There’s something for everyone here – become a member of the casino to have the best of online casino gaming. Our Sportbook offers a range of sports betting odds and is available for pre event or in play bets 24/7 and 365 days of the year. Whether you’re here for football tournaments or the latest betting odds for horse racing, Tennis, Golf, Cricket and even Rugby Union, you are covered.

 16. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!|

 17. Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!|

 18. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am having problems with your RSS.
  I don’t know why I can’t subscribe to it.
  Is there anyone else getting the same RSS
  issues? Anyone who knows the answer will you kindly respond?
  Thanks!!

 19. Whats up are using WordPress for your site platform? I’m
  new to the blog world but I’m trying to get started and
  set up my own. Do you require any html coding expertise to
  make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 20. Hi this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!|

 21. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It’s always interesting to read through articles from other authors and practice a little something from other websites. |

 22. Hey! I know this is kind of off-topic but I needed to ask. Does operating a well-established website such as yours take a lot of work? I’m brand new to blogging but I do write in my diary daily. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it!|

 23. Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue solved soon. Kudos|

 24. Everything posted made a bunch of sense. However, consider this, what if you composed a catchier title? I am not saying your content isn’t solid, but what if you added something to possibly grab people’s attention? I mean BLOG_TITLE is kinda boring. You could glance at Yahoo’s front page and watch how they write article headlines to get people interested. You might try adding a video or a picture or two to grab people excited about what you’ve written. In my opinion, it might bring your posts a little livelier.|

 25. I am really enjoying the theme/design of your site. Do
  you ever run into any web browser compatibility issues? A few of
  my blog readers have complained about my website not working
  correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any ideas to help fix this issue?

 26. hey there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise some technical points using this website, since
  I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances
  times will sometimes affect your placement in google and can damage
  your high quality score if ads and marketing with
  Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could
  look out for much more of your respective exciting content.
  Make sure you update this again soon.