Koronawirus na Świecie

All countries
240,226,016
Zakażeni
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
215,798,951
Ozdrowieńcy
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
4,893,452
Zgony
Updated on 14 October 2021 21:12

Koronawirus na Świecie

All countries
240,226,016
Potwierdzone
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
215,798,951
Wyzdrowiało
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
4,893,452
Zgony
Updated on 14 October 2021 21:12

Za kulisami państwa prawa – Michał Mońko

Za cenę krwi i rozpaczy zdobyliśmy wolność po dziesięcioleciach zniewolenia. Ale nie udało się nam rozliczyć i oczyścić zbrodniczego reżimu z kłamstwa. Nierozliczony reżim odżywa dziś na naszych oczach. Wychodzi na ulice miast, dokonuje zamachu na państwo, na Kościół i na demokrację. Dzieje się to wszystko za kulisami państwa prawa, dzieje się wbrew państwu prawa. Dlaczego tak się dzieje?

Wydobycie się narodu z dyktatury PRL było związane z wyborami „nie w pełni wolnymi”, które odbyły się w 1989 roku. Po „nie w pełni wolnych” wyborach został powołany „nie w pełni wolny” Sejm, czyli najwyższa władza „nie w pełni wolnego” Narodu. Sejm „nie w pełni wolny” powołał „nie w pełni wolny” rząd nowej Polski, który podejmował nie w pełni suwerenne decyzje.

Rząd nowej Polski, III RP, zdominowali w 1989 roku ludzie PRL. Pierwszym premierem, a następnie wicepremierem został gen. Czesław Kiszczak, odpowiedzialny za zbrodnie stanu wojennego, wcześniej szef WSW. Po rezygnacji gen. Kiszczaka, premierem został Tadeusz Mazowiecki, człowiek „grubej kreski”. Głównym reformatorem kraju, wicepremierem i ministrem finansów, został Leszek Balcerowicz, dawniej działacz PZPR, pracownik Instytutu Marksizmu-Leninizmu przy KC PZPR.

Sprawy obrony narodowej zostały powierzone gen. Czesławowi Siwickiemu, byłemu ministrowi obrony narodowej w PRL. Dowódcą marynarki wojennej został wiceadmirał Piotr Kołodziejski, były szef Zarządu Wychowania WP w czasach PRL. Nadto zasiedli w Sejmie działacze PZPR, ZSL, SD, PAX. Zabrakło w rządzie i w Sejmie tych, którzy wywalili drzwi do wolności – zabrakło przywódców i organizatorów strajków, krajowych szefów komisji Solidarności, przewodniczących regionalnych komisji Solidarności.

A zatem w roku 1989 nie dokonała się transformacja ustrojowa. Komuniści uwłaszczyli się, przemalowali szyldy: PZPR na SLD, ZSL na PSL. Poczwary PRL przepoczwarzyły się w piękne motyle III RP. No i wciąż jesteśmy w okresie transformacji ustrojowej. Ale dzisiaj, w 2020 roku, trudno cokolwiek naprawić.

Pamiętam rok 1990, gdy rozmawiałem z prof. Pawełczyńską w jej mieszkaniu. Powiedziała ona do kamery TVP: „Kiedy my tu rozmawiamy, komuniści ustawiają swoje narodzone i jeszcze nienarodzone dzieci i wnuki. Za dwadzieścia, trzydzieści lat one wezmą w Polsce władzę po swoich ojcach i po dziadziusiach. Wezmą po lewej i po prawej stronie – totalnie. Na razie będą przygotowywane do sprawowania tej władzy na najlepszych uczelniach Europy i Ameryki”.

Zmowa dokonana w obiekcie 115 MSW w Magdalence nie pozwoliła zastosowa

w Polsce sprawiedliwości transformacyjnej (ang. transitional justice), zwanej też sprawiedliwością okresu przejściowego. Sprawiedliwość transformacyjna odnosi się do sytuacji, gdy naród po wyjściu z dyktatury musi sobie poradzić z transformacją ustrojową, której rezultatem ma być państwo prawa i demokracji.

„Państwo, które odzyskuje wolność, stwarza sobie zaciętych wrogów, a nie oddanych przyjaciół – przestrzegał Niccolo Machiavelli, autor „Rozważań nad Pierwszym Pięcioksięgiem Historii Rzymu Liwiusza”. Ale państwo nie odzyskiwało wolności, wręcz przeciwnie, państwo oddawało wolność wąskiej grupie ludzi. Okrągły stół był teatrum dla ludu, który miał wierzyć, że oto komuniści oddają zabraną Polakom wolność i dozwalają na tworzenie państwa prawa i demokracji.

W rzeczywistości komuniści niczego nie oddawali, w ich rękach zostały media elektroniczne i drukowane, sądy, wojsko, służby cywilne i wojskowe, administracja rządowa, instytucje finansowe, a zatem pozostawało w rękach komunistów państwo.

Co dostali ludzie, których gen. Kiszczak ściągnął do obiektu 115 w Magdalence? Ludzie ci dostali role w teatrum, zwanym rządem III RP. Mieli zabawki, mieli świecidełka władzy, ale nie mieli rzeczywistej władzy. Formalnie władza znajdowała się poza teatrum, w rękach znanych dziś manipulatorów, nierzadko defraudantów, którzy za bezcen wyprzedawali zagranicznym kupcom i przekupniom masę upadłościową PRL.

Teatrum, zwane rządem, żywiło swoich wspomożycieli, wyciągniętych z nicości PRL. Zbędni byli ludzie z jasną linią życia, inteligenci z korzenia inteligenckiego, ziemiańskiego, profesjonaliści, świetni w różnych dziedzinach wiedzy i praktyki. Potrzebni byli wierni chociaż mierni.

Byłem przewodniczącym Solidarności Dziennikarzy Prasy. W tej roli minister Oleksy czterokrotnie zapraszał mnie na rozmowy w sprawie mediów. Czterokrotnie odmówiłem. Premier Mazowiecki poprosił mnie o rozwiązanie Solidarności Dziennikarzy. Był to „nasz” premier, więc rozwiązałem Solidarność Dziennikarzy, a premier Mazowiecki zlikwidował prasę RSW. Tą decyzją dał wolne pole „Gazecie Wyborczej”.

No i zaczęła się nowa Polska, zaczęła się propaganda na usługach defraudantów, niesłychane kłamstwa, miliony bezrobotnych i nędzarzy w miastach, setki tysięcy głodnych na wsi w rozwiązanych pegeerach. Prawo? Nic takiego nie istniało. Sprawiedliwość? Nie było sprawiedliwości. Pisałem raporty nawet do Episkopatu. Nie odpowiadali, milczeli.

Ci, którzy w latach dziewięćdziesiątych domagali się respektowania prawa i rozliczenia reżimu komunistycznego, byli wyrzucani z pracy na bruk. Podpalano im mieszkania, wybijano szyby w oknach, porywano dzieci. Doświadczyłem tego wszystkiego. Nowa Polska lat dziewięćdziesiątych była Polską dla byłych funkcjonariuszy partii i służb, a nie dla ludzi Solidarności. Nie było mowy o rozliczeniu zbrodniczego systemu, choć były wzory uporania się ze zbrodniami represyjnych rządów.

„A trzeba wiedzieć, że nie ma rzeczy trudniejszej w przeprowadzeniu i bardziej wątpliwej co do wyników ani bardziej niebezpiecznej w kierowaniu, jak tworzenie nowych urządzeń – pisał Niccolo Machiavelli w Księciu, bowiem reformator mieć będzie przeciw sobie wszystkich tych, którym ze starymi urządzeniami było dobrze, a ostrożnymi jego przyjaciółmi będą ci, którym z nowymi urządzeniami mogłoby być dobrze”.

Po drugiej wojnie zmierzyły się ze sobą dwa odmienne sposoby rozliczenia się ze zbrodniami. Sposób pierwszy zakładał udzielenie sprawcom zbrodni przebaczenia, amnestii i zapomnienie, jak to stało się w traktacie westfalskim po wojnie trzydziestoletniej. Zwyciężył jednak drugi sposób rozliczenia zbrodni, zakładający procesy karne, zrealizowane w Norymberdze. Nie było tam amnestii, nie było przebaczenia, były odstraszające wyroki.

Odrzucono pogląd, że jedynym sposobem skutecznego zakończenia dyktatury mogą być negocjacje z niedawnymi zbrodniarzami w celu przekonania ich do życia w pokoju i demokracji. Procesy norymberskie zapoczątkowały sprawiedliwość okresu przejściowego. Zwolennicy tej sprawiedliwości (transformacyjnej) argumentowali, że jeśli sprawcy zbrodni nie staną przed sądem, bezkarność będzie trwać nadal w reżimie pozornie demokratycznym.

Sprawiedliwość transformacyjna koncentrowała się w ostatnich dziesięcioleciach na sądownictwie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem promowania praw człowieka. Doprowadziło to do ogólnoświatowego zainteresowania i stopniowego wzrostu rangi praw człowieka. W roku 2001 zostało powołane Międzynarodowe Centrum Sprawiedliwości Transformacyjnej (International Center for Transitional Justice, ICTJ) pod prezesurą Davida Tolberga, byłego dyrektora wykonawczego Inicjatywy Prawa Europy Środkowej i Eurazji w American Bar Association, które zarządzało programami praworządności w Europie i w byłym Związku Sowieckim.

Społeczeństwa wydobywające się z dyktatury są dzisiaj przekonane, że państwo prawa i demokracji może być zbudowane tylko wtedy, gdy sprawiedliwość okresu przejściowego zostanie oddana w ręce ofiar dyktatury, a nie w ręce grup i środowisk związanych ze sprawcami zbrodni i z zarządcami systemu represji. Niestety, w roku 1989 transformacja ustrojowa w Polsce nie była w rękach ofiar, ale w rekach funkcjonariuszy komunistycznego reżimu i związanych z tym reżimem grup i środowisk, które zasiadły przy stole zmowy w Obiekcie Specjalnym nr 115 MSW w Magdalence.

To, co stało się w Magdalence, poucza, że sprawiedliwość w czasach zmagania się ze zbrodniczym systemem, może być tylko szczególną sprawiedliwością, a prawa człowieka, na które powołują się komuniści, mogą odnosić się do ofiar zbrodni. Cóż więc takiego znaczy sprawiedliwość szczególna okresu przejściowego?

Zgodnie z wykładnią ICTJ w Nowym Jorku, sprawiedliwość transformacyjna, odrzucając dyktaturę, musi przede wszystkim ustalić prawdę historyczną. Następnie przychodzi czas rozliczeń przestępstw, zbrodni, ludobójstwa. To zaś wiąże się z ukaraniem winnych i zadośćuczynieniem ofiarom zbrodniczego systemu.

Chodzi zazwyczaj o przeszłość nieodległą, rozpatrywaną po latach kłamstwa, represji, prześladowań. Jest to historia i zarazem czas teraźniejszy, obejmowany pamięcią żyjących świadków. Transformacja ustrojowa, przejście od dyktatury do państwa prawa, wymaga dziś użycia środków sądowych i pozasądowych.

Niezbędne jest ukaranie zbrodniarzy, ale przede wszystkim konieczna jest lustracja sektora publicznego: sądów, prokuratury, policji, wojska, nauczycieli i urzędników. Konieczne jest przygotowanie nowych podręczników szkolnych, powołanie mediów z uczciwymi dziennikarzami, no i stworzenie instytucji demokratycznych państwa prawa.

Podstawą rozliczenia się z dyktaturą komunistyczną jest prawda. Jak to rozumieć? Prawda w oderwaniu od wysiłków mających na celu ukaranie sprawców i zadośćuczynienie ofiarom, może być postrzegana jako nic nie znaczące słowa, słowa, słowa. Również wysiłki upamiętniające zbrodnie mogą się wydawać płytkie i nieszczere, gdy nie są uzupełnione bardziej zdecydowanymi wysiłkami.

Mamy dziś mnóstwo fałszywych bohaterów, fałszywych działaczy Solidarności. Jednocześnie prawdziwi bohaterowie nie są nawet zapraszani na rocznicowe uroczystości na Wybrzeżu Gdańskim.

Z prawdą łączy się zawsze pamięć i historia. Poszukiwanie prawdy obejmuje inicjatywy umożliwiające ofiarom i rodzinom ofiar poznanie przeszłych nadużyć i zapobieżenie fałszowaniu dokumentacji obrazującej zbrodnie. Środki poszukiwania prawdy mogą dotyczyć wolności informacji, odtajnienie archiwów etc.

Ci, co rzucali swój los na niepodległości stos, zazwyczaj wymagają pomocy materialnej. Zadośćuczynienie ofiarom ma na celu naprawienie cierpienia i naruszeń praw człowieka. Zadośćuczynienie może obejmować płatności finansowe, świadczenia socjalne, w tym opiekę zdrowotną lub edukację lub symboliczne wynagrodzenie, takie jak publiczne przeprosiny.

Ale odszkodowanie bez żadnych odniesień do czytelnych środków sprawiedliwości okresu przejściowego może być postrzegane jako „pieniądze za krew”, jako próba okupu za milczenie. Podobnie można rozumieć reformowanie skalanej dyktaturą bez próby zaspokojenie oczekiwanej przez ofiary sprawiedliwości.

W ostatnich latach sprawiedliwość transformacyjna stała się ważna poza Europą: w Kambodży, Tunezji, Nepalu, Timorze Wschodnim, Sudanie. Wcześniej, sprawiedliwość transformacyjna była istotnym narzędziem prawnym i politycznym w Niemczech (1945), w Grecji (1975), w Argentynie (1983), w Niemczech i w krajach Jugosławii (1990).

Na marginesie zainteresowań Międzynarodowego Centrum Sprawiedliwości Transformacyjnej w Nowym Jorku, organizacji, której celem jest wspomaganie państw i narodów, które wyzwalają się z opresji reżimów dyktatorskich, pozostała Polska, a także kraje Europy Wschodniej, w których zbrodnie reżimów komunistycznych nie zostały rozliczone, a ofiary nie otrzymały zadośćuczynienia.

Sprawiedliwość okresu przejściowego, jako odrębne podejście do rozliczania reżimów represyjnych, takich jak komunizm, ma także na celu nadanie ofiarom godności, ale także pomoc w zapobieganiu odrodzania się dyktatury. Sprawiedliwość przejściowa ma swoje korzenie zarówno w ruchu na rzecz praw człowieka, jak i w międzynarodowych prawach człowieka i w prawie humanitarnym.

Prawa człowieka, jako doktryna, funkcjonują od 1948 roku, kiedy to Zgromadzenie ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, przyznającą wszystkim ludziom prawa polityczne, gospodarcze i kulturalne. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej nie mogły korzystać z tych praw aż do chwili obalenia komunizmu. Prawa człowieka są w istocie doktryną prawa naturalnego (natural law).

Źródłem prawa człowieka są religijne i quasi-religijne przekonania o naturze człowieka. Z tej natury, z istoty człowieczeństwa, wyprowadzane jest twierdzenie, że człowiek ma prawo do nietykalności (immunities), co wszystkie rządy i ludzie władzy powinni respektować.

Nigdy, w żadnym czasie, nie istniał wspólny dla wszystkich ludzi kodeks wolności obywatelskich. Inne są źródła praw narodów islamskich, np. Czeczenów, Tatarów. Inne są źródła praw narodów chrześcijańskich, np. Polaków i Węgrów. Prawa narzucone kulturze przez inną kulturę – zawsze są prawami zaborczymi, bo godzą w suwerenność narodową, w tożsamość religijną.

W przeciwieństwie do praw człowieka, prawa obywatelskie są praktycznymi gwarancjami, które mają chronić obywatela przed niekorzystnymi dla niego działaniami. Prawa te są wytworem historycznego doświadczenia narodów, kultur i ustrojów politycznych. Ich źródła są w prawie zwyczajowym (common law) i w prawie rzymskim (roman law).

Pojęcie praw ludzkich, zwanych naturalnymi, występuje już u Cycerona. W nowszych czasach, Pico Della Mirandola wiązał prawa ludzkie z moralnością i z godnością człowieka (human dignity). Locke pisał w „Rozważaniach”: „Prawa moralne zostały ustanowione po to, by były uzdą i wędzidłem”.

Prezydent James Carter powołał specjalne biuro do badania przypadków łamania praw ludzkich i obywatelskich. Biuro interesowało się np. prawami mniejszości seksualnych w Lichtensteinie, ale nie widziało amerykańskich zbrodni w Azji i komunistycznych zbrodni w Europie Wschodniej. Niemniej początki ruchu na rzecz praw człowieka sprawiły, że sprawiedliwość okresu przejściowego stała się świadomie skoncentrowana na ofierze.

Przejście od dyktatury do demokracji zawsze polega na rozpatrywaniu odpowiedzialności za przeszłe nadużycia. Okres sprawiedliwości transformacyjnej skutkuje zazwyczaj słabym pokojem i kruchą demokracją. Na przeszkodzie transformacji stoją sądy i cały sektor publiczny, powiązany z obalanym systemem. Sądy czasów PRL, to sądy partyjne na usługach zbrodniczej partii. To sądy skorumpowane, a jednocześnie mające potężną władzę. To zazwyczaj ostatni fort do zdobycia przez wolne społeczeństwo.

Niedokonana lustracja sądów, nieukarani sędziowie za zbrodnie sądowe, to zaczyn destrukcji państwa prawa, zaczyn powrotu dyktatury w szatach wolnych sądów. A zatem kwestią fundamentalną jest reforma instytucji publicznych, w tym sądów, prokuratury, policji, wojska, administracji rządowej. To być albo nie być państwa prawa i systemu demokratycznego. Kiedy społeczeństwa przechodzą przemianę, instytucje te muszą zostać zreformowane w celu zapobieżeniu ponownym nadużyciom.

Słaby pokój i krucha demokracja są straszakiem dla reformatorów państwa. W efekcie osiągnięcie sprawiedliwości jest trudne, a nawet niemożliwe. I znowu warto przywołać słowa autora „Księcia”, by powiedzieć, kto jest za i kto przeciw reformom państwa:

„Do trudno wymiernych czynników, którym zagrażają zmiany, można zaliczyć władzę, status, bezpieczeństwo, obznajomienie z obowiązującymi procedurami oraz pewność siebie” – twierdza Ricky W. Griffin w „Zarządzaniu”. – Zmiany jednoczą opór wszystkich wrogów nowego państwa, nowego porządku moralnego. Wrogowie ci przeciągają na swoją stronę zdezorientowane społeczeństwo, a nawet tych wszystkich, których w przeszłości komuniści ciemiężyli”.

A zatem procesy karne, a nie sentymentalne wybaczanie mordercom, to jeden z najważniejszych mechanizmów sprawiedliwości transformacyjnej. Większość państw, które wyzwoliły się z dyktatury, realizowała właśnie rozliczenia oparte na procesach karnych i na zwolnieniach pracowników w sektorach publicznych. Natomiast programy lustracyjne w Europie Środkowej i Wschodniej w latach dziewięćdziesiątych polegały na wdrożeniu tzw. kultury bezkarności, co zdyskredytowanym grupom, także w sektorach publicznych, dawało drugą szansę życia i pracy.

Celem polityki sprawiedliwości okresu przejściowego było i jest położenie kresu kulturze bezkarności jako podstawie ustanowienia praworządności w państwie prawa, a nie państwie bezprawia i sentymentów. Korzenie sprawiedliwości okresu przejściowego związane z ochroną praw człowieka nakładają na państwa przechodzące transformację zobowiązania prawne.

Sprawiedliwość transformacyjna wzywa społeczeństwo do poszanowania praw człowieka. To jest rdzeń państwa. Odpowiedzialność jest rutynowo praktykowana jako główny cel sprawiedliwości okresu przejściowego. Zamiast kultury bezkarności, konieczna jest kultura prawa:

Można precyzyjnie określić siedem szerokich celów, którym ma służyć sprawiedliwość okresu przejściowego:

 • Lustracji sektora publicznego,
 • ustalenie prawdy,
 • pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności,
 • szczególne potraktowanie sądów,
 • zapewnienie ofiarom odszkodowania,
 • reforma instytucjonalna,
 • wzmocnienie państwa prawa.

Sprawiedliwość okresu przejściowego powinna być częścią całościowego podejścia do rozliczenia zbrodni komunistycznych. Poszukiwanie prawdy, proces ustalania faktów w sprawie naruszeń praw człowieka, śledztwo i ściganie poważnych zbrodni, takich jak zbrodnie sądowe, zbrodnie przeciwko ludzkości i na koniec sankcje karne na tych, którzy naruszyli prawo i dokonali zbrodni.

Sprawiedliwość okresu przejściowego ma na celu ciągłe poszukiwanie sposobów uzdrowienia nie tylko państwa, ale także społeczeństwa. Reformy powinny nade wszystko obejmować lustrację, a więc proces badania i eliminowania z zatrudnienia i ze służby publicznej nieuczciwych i zdegenerowanych sędziów. Chodzi o to, żeby pokazać i przestrzec, że przestępcze reżimy nie będą tolerowane, a osoby łamiące prawa człowieka wcześniej czy później zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za swoje czyny.

Niekiedy ofiary nie potrafią żyć jako ludzie wolni. To widać dziś na ulicach. Niekiedy dają się manipulować i wykorzystywać przeciw wolności. To również widać. Źródła dyktatury, kłamstwa i zniewolenia tkwią w przeszłości. Należy więc zająć się niedemokratyczną przeszłością, aby osiągnąć demokratyczną przyszłość. A zatem, jeśli nawet wpływ lub zasięg sprawiedliwości okresu przejściowego wydaje się marginalny, wynik końcowy jest wart wysiłku.

Michał Mońko

—————————————

International Center for Transitional Justice, 50 Broadway 23 rd Fioor,

New York, NY 10004 USA, tel. +1917 637 3800

225 KOMENTARZE

 1. Hi! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good results. If you know of any please share.
  Kudos!

 2. Heya i’m for the first time here. I found this board and I in finding It truly helpful &
  it helped me out a lot. I’m hoping to provide something back and help others such as you helped me.

  my web blog – shihan.com.ru

 3. Hello terrific blog! Does running a blog similar to
  this require a lot of work? I have absolutely no expertise in coding but I was hoping to start my
  own blog soon. Anyways, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
  I understand this is off topic but I just wanted to ask.
  Appreciate it!

  Also visit my blog post: http://www.aniene.net

 4. Undeniably imagine that that you stated. Your favorite justification appeared
  to be at the internet the easiest factor to bear in mind of.
  I say to you, I definitely get irked while other folks consider
  concerns that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as smartly as defined out the whole thing with no
  need side effect , other people can take a signal.
  Will probably be again to get more. Thanks

  Here is my website: Juliane

 5. Great post. I was checking continuously this
  blog and I am impressed! Very useful information particularly the final
  phase 🙂 I maintain such information much. I was seeking this certain info for a very lengthy time.

  Thank you and good luck.

  my homepage: web page

 6. Thank you for some other informative web site.

  Where else may just I am getting that kind of info written in such an ideal way?
  I’ve a undertaking that I am simply now operating
  on, and I have been at the look out for such info.

  my webpage: gurusemi.com

 7. Everything said was actually very reasonable. However, what about this?
  suppose you added a little information? I am not saying
  your information isn’t good., but what if you added something to possibly grab a person’s attention? I mean Za kulisami państwa prawa – Michał Mońko | Gazeta Obywatelska
  is kinda vanilla. You should look at Yahoo’s home page and watch how they create post titles to grab viewers to open the links.

  You might add a related video or a related picture or two to
  get people excited about everything’ve written. Just my opinion, it might bring your
  blog a little bit more interesting.

  My homepage: Phincat Weight Loss Review

 8. Today, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if
  it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad
  is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share
  it with someone!

 9. Hey there I am so grateful I found your site, I really found you by
  mistake, while I was searching on Digg for something else, Regardless I am here now and
  would just like to say thanks for a marvelous post and
  a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time
  I will be back to read more, Please do keep up the great work.

  Feel free to visit my homepage … cozumubuldum.com

 10. Excellent post however I was wondering if you could write a litte more on this subject?

  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.

  Many thanks!

 11. Whats up this is kinda of off topic but I was wanting to
  know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I
  wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 12. Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis.
  It will always be useful to read through articles from other writers and use a little something from their sites.

 13. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It
  truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped
  me.

 14. Can I just say what a comfort to find somebody who actually understands what
  they’re discussing on the web. You definitely realize how to bring a problem
  to light and make it important. A lot more people need to check this out and
  understand this side of your story. It’s surprising you’re not more popular since you certainly have The Skin Company
  gift.

 15. excellent put up, very informative. I ponder why the other experts of this sector don’t
  understand this. You should continue your writing. I am sure, you’ve a great readers’ base already!

 16. Magnificent beat ! I wish to apprentice while
  you amend your site, how could i subscribe for a
  blog web site? The account aided me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear
  idea

 17. Thank you, I have recently been looking for info approximately this topic for a while
  and yours is the greatest I have came upon so far.
  But, what about the bottom line? Are you sure concerning the source?

  Also visit my webpage; TestonoX

 18. I’m really enjoying the design and layout of your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come
  here and visit more often. Did you hire out a developer
  to create your theme? Superb work!

  Here is my web blog prettypeople.club

 19. Thanks so much for giving me personally an update on this subject on your
  website. Please realize that if a brand new post becomes available or
  in the event that any variations occur to the current publication, I would
  be considering reading more and understanding how to make good using of
  those methods you talk about. Thanks for your efforts and consideration of other folks by making your blog available.

  My homepage; Rapid Fire Keto Pills

 20. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could
  i subscribe for a blog web site? The account aided me
  a appropriate deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast offered shiny transparent idea.

  Here is my website … Cooper

 21. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine.
  Please let me know where you got your theme. Many thanks

  Also visit my site … Wilma

 22. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that
  it’s really informative. I am going to watch out for brussels.
  I will be grateful if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

  Here is my page; Lucille

 23. I just wanted to thank you a lot more for this amazing site
  you have produced here. It is full of ideas for those who are seriously interested in that subject,
  particularly this very post. Your all amazingly sweet along with thoughtful of others plus
  reading your website posts is a good delight with
  me. And thats a generous gift! Tom and I will certainly have excitement making
  use of your recommendations in what we should instead do next week.
  Our checklist is a mile long and simply put tips will certainly be put to
  great use.

  Feel free to surf to my page: best acne skin care

 24. Hi superb website! Does running a blog such as this take a large amount of work?
  I’ve virtually no understanding of computer programming
  however I was hoping to start my own blog in the near future.

  Anyway, should you have any suggestions or techniques for
  new blog owners please share. I understand this is off topic nevertheless I simply wanted to ask.
  Thanks!

  Here is my blog post :: http://www.costidell.com

 25. I wanted to compose you a bit of note to say thanks a lot once again just for
  the remarkable methods you’ve shown here. It has been particularly open-handed of people like you to allow publicly all that
  a number of us would’ve distributed as an e-book to generate some cash for their own end,
  principally now that you could have tried it
  if you ever considered necessary. The suggestions as well served to be the great way to recognize that
  the rest have similar dream the same as mine to see great deal more with respect to this issue.
  I’m certain there are many more pleasurable sessions up
  front for individuals who read through your blog.

  Feel free to visit my blog post :: healthy eating diets

 26. Thanks for the good writeup. It in fact was a entertainment account it.
  Glance complex to more brought agreeable from you! However, how could we keep up a
  correspondence?

  my web-site … Anibal

 27. Howdy I am so excited I found your blog, I really found you by mistake, while I was searching
  on Google for something else, Nonetheless I am here now and would
  just like to say thanks for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love
  the theme/design), I don?t have time to browse it all at the moment
  but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read much more,
  Please do keep up the superb b.

  Here is my homepage quality treatment

 28. Unquestionably believe that which you stated.
  Your favourite justification seemed to be on the net the easiest thing to consider of.
  I say to you, I certainly get annoyed while people
  consider issues that they plainly do not understand about.
  You controlled to hit the nail upon the top and outlined out the entire thing with no
  need side effect , folks can take a signal. Will probably be again to get more.
  Thank you!

  my web-site; forum.chrisricard.net

 29. I and also my pals were actually reading the best ideas
  on your web blog and then unexpectedly developed
  a horrible feeling I had not thanked the web blog owner for those tips.
  All of the young men came very interested to read all
  of them and have now undoubtedly been taking advantage of these things.
  Appreciate your indeed being quite kind and for picking this kind
  of superior tips millions of individuals are really desirous to learn about.

  My very own sincere apologies for not saying thanks to you sooner.

  Also visit my blog post – bbs.yunweishidai.com

 30. I like the valuable info you provide on your
  articles. I will bookmark your weblog and take a look
  at again right here frequently. I am relatively certain I’ll be told a lot
  of new stuff right here! Good luck for the next!

  Here is my web-site: male hormones

 31. This is very fascinating, You’re a very professional blogger.
  I’ve joined your rss feed and stay up for in quest of more
  of your wonderful post. Additionally, I’ve shared
  your website in my social networks!

  Here is my web site: skin care

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gorące tematy

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYWŁASZCZENIA NAZWY „WOLNI I SOLIDARNI”

„Wolni i Solidarni” to dewiza, która śp. Kornelowi Morawieckiemu towarzyszyła przez dziesięciolecia jego działalności. Nadana Solidarności Walczącej była niemal synonimem jej nazwy, wyrażającym najważniejsze...

W objęciach Królowej Polski – Albert Łyjak

Jasna Góra od wieków jest dla nas miejscem świętym. Każda religia ma takie miejsca. To konkretne punkty w przestrzeni, istniejące namacalnie, widoczne i doświadczalne, ...

Czy warto się odprężyć ćwicząc jogę?- Emilia Kaba

Po całym dniu ciężkiej pracy przychodzi czas na odpoczynek. Najlepiej odpoczywać podczas ćwiczeń, które pomagają osiągnąć równowagę. Przykładem takiej aktywności jest joga wywodząca się...

Powiązane Artykuły

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYWŁASZCZENIA NAZWY „WOLNI I SOLIDARNI”

„Wolni i Solidarni” to dewiza, która śp. Kornelowi Morawieckiemu towarzyszyła przez dziesięciolecia jego działalności. Nadana Solidarności Walczącej była niemal synonimem jej nazwy, wyrażającym najważniejsze...

W objęciach Królowej Polski – Albert Łyjak

Jasna Góra od wieków jest dla nas miejscem świętym. Każda religia ma takie miejsca. To konkretne punkty w przestrzeni, istniejące namacalnie, widoczne i doświadczalne, ...

Czy warto się odprężyć ćwicząc jogę?- Emilia Kaba

Po całym dniu ciężkiej pracy przychodzi czas na odpoczynek. Najlepiej odpoczywać podczas ćwiczeń, które pomagają osiągnąć równowagę. Przykładem takiej aktywności jest joga wywodząca się...