Koronawirus na Świecie

All countries
197,642,926
Zakażeni
Updated on 30 July 2021 18:18
All countries
176,994,912
Ozdrowieńcy
Updated on 30 July 2021 18:18
All countries
4,219,111
Zgony
Updated on 30 July 2021 18:18

Koronawirus na Świecie

All countries
197,642,926
Potwierdzone
Updated on 30 July 2021 18:18
All countries
176,994,912
Wyzdrowiało
Updated on 30 July 2021 18:18
All countries
4,219,111
Zgony
Updated on 30 July 2021 18:18

Trzy pytania-trzy odpowiedzi. Stawki w podatkach lokalnych.

  • Odpowiada minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, Tadeusz Kościński.

Panie ministrze, czy aktualizacja stawek (widełek ustawowych) w podatkach lokalnych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy?

Coroczna waloryzacja maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest dokonywana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiana wysokości stawek podatków i opłat lokalnych jest powiązana ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Czy Rada Gminy decyduje o konkretnej stawce w podatku od środków transportowych?

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy. Uprawnienie to wynika z art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku określa się odrębnie dla poszczególnych rodzajów środków transportowych. Stawki uchwalone przez radę gminy nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne. Dla niektórych środków transportowych muszą również zostać uwzględnione ustawowe stawki minimalne.

Kto decyduje o wzroście stawki podatku od nieruchomości, np. we Wrocławiu?

Tak jak w podatku od środków transportowych, również w podatku od nieruchomości wysokość stawek podatku określa rada gminy zgodnie ze swoją właściwością terytorialną. Upoważnienie dla tego działania zawiera art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku muszą się mieścić w ramach stawek maksymalnych.

                                                                     Pytania zadał Albert Łyjak

57 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gorące tematy

Powiązane Artykuły