Koronawirus na Świecie

All countries
227,857,077
Zakażeni
Updated on 17 September 2021 10:16
All countries
202,827,010
Ozdrowieńcy
Updated on 17 September 2021 10:16
All countries
4,684,472
Zgony
Updated on 17 September 2021 10:16

Koronawirus na Świecie

All countries
227,857,077
Potwierdzone
Updated on 17 September 2021 10:16
All countries
202,827,010
Wyzdrowiało
Updated on 17 September 2021 10:16
All countries
4,684,472
Zgony
Updated on 17 September 2021 10:16

„Nie ma już Polski, nie ma Matki Boskiej” – Andrzej Manasterski

Zmarły kilka lat temu Eustachy Raduchowski z Brzegu Dolnego, we wrześniu 1939 roku służył w 49 Huculskim Pułku Strzelców. Po rozbiciu oddziału pod Limanową, powrócił do domu rodzinnego, we wsi Mikuliniec koło Śniatynia. Teren ten po 1939 roku został zajęty przez Sowietów. Przed wojną we wsi mieszkała ludność polska, ukraińska i żydowska. Nie było konfliktów na tle narodowym.

Ale już pierwsze tygodnie okupacji sowieckiej zmieniły dotychczasowe relacje. Najbardziej aktywni stali się Żydzi, którzy „odkryli” w sobie prosowieckie, antypolskie i antykatolickie nastawienie. „Nie ma już Polski, nie ma Matki Boskiej, nikt was nie obroni”, mogli usłyszeć Polacy od swoich żydowskich sąsiadów. Kolaboracja Żydów na terenach zajętych przez Sowietów, stała się powszechna. Gen. Stefan Rowecki „Grot” w notatce z 25 listopada 1941 r wysłanej do Londynu, pisał: „Ujawniło się że ogół żydowski we wszystkich miejscowościach, a już szczególnie na Wołyniu, Polesiu i Podlasiu zanim ustąpiły polskie oddziały, wywiesił flagi czerwone i ustawiał bramy triumfalne na powitanie wojsk bolszewickich, że zorganizował samorzutnie rewkomy i czerwoną milicję, że po wkroczeniu bolszewików rzucił się z całą furią na urzędy polskie, urządzał masowe samosądy nad funkcjonariuszami państwa polskiego, działaczami polskimi, masowo wyłapując ich jako antysemitów i oddając na łup przybranych w czerwone kokardy mętów społecznych.”

Do antypolskich wystąpień podczas wojny obronnej w 1939 roku, inspirowanych i kierowanych przez Żydów, dochodziło w Grodnie, Skidlu, Zborowie, Kołomyi, Rożyszczach, Lubomlu, Stepanu, Byteniu, Uścisługu. Bandy uzbrojonych dywersantów żydowskich, złożonych z młodych ludzi, uderzały na polskie oddziały wojskowe, stawiające opór sowieckiemu najeźdźcy. O akcji dywersyjnej Niemców w Bydgoszczy, wiele razy mówiono, natomiast o żydowskich akcjach na wschodzie wciąż się milczy. Najbardziej krwawe były wydarzenia w Grodnie. Żydowscy współpracownicy NKWD przygotowali akcję starannie, wybierając te rejony miasta, które stanowiły punkty strategiczne do obrony przed Sowietami (ul Brygidzka i Dominikańska). Część broni otrzymali od… władz miejskich Grodna, które wezwały mieszkańców do obrony miasta. Tylko zamiast do najeźdźcy,żydowscy bandyci skierowali broń do Polaków. Co prawda wojsko, przy pomocy ludności cywilnej – szczególnie polskich studentów i uczniów starszych klas, zdołało zdusić rebelię, ale po wkroczeniu Sowietów do miasta, nastąpiły aresztowania Polaków, wskazywanych przez Żydów jako szczególnie aktywnych w wyłapywaniu dywersantów.

W relacji jednego z żołnierzy wziętego do niewoli sowieckiej, czytamy: „W 1939 roku 21 września dostałem się do niewoli. Już na drugi dzień jeńcy Wojska Polskiego byli nadzorowani w większości przez Milicję Żydowską, która była bardzo rygorystyczna, a czasem nieludzka, szczególnie w stosunku do kadry oficerskiej i policji. Były sytuacje, że żołnierze sowieccy interweniowali w naszej obronie”. W innej relacji gen. bryg Jana Lachowicza, można przeczytać jak „motłoch młodych Żydów” obrzucał kamieniami polskich jeńców.

W pracy Piotra Żaronia „Agresja Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. Los jeńców polskich”, podana jest sytuacja jeńców polskich w szpitalu w Zaleszczykach: „Los nasz jest straszny. NKWD oddało nas w ręce Żydów […] byli to Żydzi polscy. Obchodzili się z nami, rannymi żołnierzami, niezwykle brutalnie. Bito nas i kopano, wyszukiwano oficerów, a znalezionych oddawano w ręce NKWD”. We „Wspomnieniach z Polski” matematyk Hugo Steinhaus, sam żydowskiego pochodzenia, potrafiący zachować bezstronność, pisał, że „olbrzymia część biedoty żydowskiej, która wyległa na spotkanie bolszewików ustrojona w kokardy i gwiazdy czerwone, aż budziła śmiech oficerów rosyjskich. Rozbrajali oficerów polskich na ulicach, całowali czołgi rosyjskie i głaskali armaty”.

W pracy „Wojna polsko-sowiecka” Ryszard Szawłowski przytacza relację Witolda Siemaszki, pracownika urzędu gminnego w Werbie w powiecie Włodzimierz Wołyński: „Wielu Żydów z miejsca związało się z władzą sowiecką i współpracowało z tą władzą. Występowali jawnie jako wrogowie Polaków. Specjalne względy władze sowieckie okazywały Żydom. Propaganda sowiecka na każdym kroku obrażała Polaków”.

Pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki, w książce „Kto ratuje jedno życie..” pisze: „We wszystkich miastach i miasteczkach, we wszystkich wsiach, gdzie tylko zamieszkiwali Żydzi, wszędzie od Dźwiny po Dniestr, powodowani wspólnymi impulsami, w masowych wystąpieniach witali wkraczających wybawców kwiatami i czerwonymi sztandarami. W meldunkach z tego okresu nadchodzących z kraju do rządu polskiego na Zachodzie czytamy, że „90 prc. proletariatu żydowskiego zgłosiło przystąpienie i wzięło czynny udział w ustanowionych przez okupanta różnych władzach komunistycznych. Żydzi zapełnili przede wszystkim szeregi czerwonej Milicji Ludowej i stali się oparciem dla okupanta w sterroryzowaniu ludności polskiej. Szczególnie ukrywający się oficerowie, urzędnicy i funkcjonariusze państwowi, na których polowało NKWD, stali się ofiarami Żydów, członków czerwonej milicji. Los tych ofiar jest znany: aresztowania, więzienia, bezprawne wyroki, zsyłki, łagry”.

Sufragan wrocławski bp Wincenty Urban w pracy „Droga krzyżowa archidiecezji lwowskiej w latach II wojny światowej” pisał o terrorze, sowieckim w dekanacie lwowskim: „Czynniki administracyjne nie znały litości, były bezwzględne, cisnęły na każdym kroku. Organem wykonawczym byli najczęściej „biedniaki” oraz miejscowi Żydzi, zwłaszcza ci ostatni panoszyli się bezwzględnie, nieraz wyzywająco i bezczelnie. Ich dziełem, po największej części były różne donosy na ludzi oraz oskarżenia.”

W podobnym tonie pisał Aleksander Wat, sam pochodzenia żydowskiego, we wspomnieniowym „Mój wiek”:: „Żydzi byli wtedy jakąś klasą, nie panującą, ale bądź co bądź dobrze ustosunkowaną w Rosji. We Lwowie dozorcy więzienni, donosiciele, sporo było donosicieli Żydów, niesłychanie dużo”.

Zawarte relacje Żydów, potwierdzają opinie, że okupacja sowiecka opierała swój terror na współpracy z mniejszością żydowską. Mieszkająca w Grodnie Żydówka pisała: „Położenie Żydów na terenach polskich zajętych przez Sowiety było nader pomyślne. Dzięki swojemu wrodzonemu sprytowi i zdolnościom potrafili oni sobie ułożyć życie jak najłagodniej. Bardziej wpływowych Polaków oraz takich, którzy zajmowali przed wojną ważniejsze stanowiska, bolszewicy wywieźli w głąb Rosji, wszelkie zaś urzędy obsadzali przeważnie Żydami i im powierzali wszędzie kierownicze funkcje. Z tych względów ludność polska ustosunkowywała się na ogół wrogo, wytworzyła się nienawiść o wiele silniejsza, niż była przed wojną.”

Także Henryk Ress, żydowski autor wspomnień ze Lwowa pisał: „Bycie Jewrejem ułatwiało życie. Władze sowieckie nie ufały Polakom, nie ufały Ukraińcom, marzącym o wolnej Ukrainie, a nie o Ukrainie, jako części ZSRR. Pozostali Żydzi. Jedynie oni witali Armię Czerwoną kwiatami, jak zbawców”.

Nie można zapomnieć o skutkach żydowskiej współpracy z Sowietami. Szczególnie skutkach najbardziej tragicznych. Stanisław Cywiński, dziennikarz „Słowa” i „Dziennika Wileńskiego”, na skutek żydowskiego donosu został aresztowany przez NKWD i zmarł z wycieńczenia na zesłaniu w marcu 1941 roku. Ksiądz Gromadowski, z powodu donosu rodziny Schott, został zamordowany przez NKWD.

W Łucku, Oszmianie i Wołożynie żydowscy siepacze (Szloma Szlut, Krelensztein, Blumenkranz, Spigel) brali udział w mordowaniu polskich więźniów, podczas odwrotu Sowietów po napaści Niemców w czerwcu 1941 roku. W więzieniu tarnopolskim Żydzi z Trembowli: Kramer, Kummel i Rosenberg, mordowali Polaków podczas likwidacji więzienia 21 czerwca 1941 roku. Wcześniej żydowscy współpracownicy NKWD wydawali Polaków, m.in. podczas masowej deportacji w Kownie. W pamiętniku „Litwa – Wilno 1910 – 1945” , Zbigniew Brzozowski relacjonował: „Po mieście krążyły małe odkryte ciężarówki ze stojącymi na nich młodymi Żydami, którzy wskazywali szoferom drogę według podanych adresów. Stale spotykałem zapełnione platformy ciężarówek wiozących nieszczęśliwych ludzi, często z małymi dziećmi i zgrzybiałymi starcami.”

Relacje ludności polskiej z żydowską na Kresach były powodem raportu, ambasadora Stanisław Kota wystosowanego do Londynu 8 listopada 1941 roku. Pisał w nim: „Polacy są na ogół rozgoryczeni ku Żydom z powodu ich zachowania się w czasie okupacji, witania radosnego Armii Czerwonej, lżenia prowadzonych pod strażą oficerów i żołnierzy polskich, wysługiwania się Sowietom, denuncjowania Polaków itd. Nawet w obozach pracy przymusowej wielu Żydów starało się pozyskać sympatię zwierzchnictwa przez wymyślanie na Polaków. Polakom zaś dokuczali wygrażaniem w rodzaju: „Ta wasza Polska już nigdy nie wróci”.

W Archiwum Ringelbluma znajduje się opinia pewnej Żydówki z Wilna, która oceniła skutki żydowskiej kolaboracji i jej wpływ na stosunki z Polakami: „Za czasów bolszewickich wzmógł się prąd antysemicki u Polaków. W dużej mierze ponoszą za to winę Żydzi, którzy przy każdej okazji śmiali się z Polaków, wykrzykiwali „już nie wasza Polska, minęły te czasy”. Żydowscy komuniści grali uczuciami patriotycznymi Polaków, denuncjowali ich nielegalne rozmowy, wskazywali polskich oficerów oraz byłych wyższych urzędników, z własnej woli pracowali w NKWD i brali udział w aresztowaniach”.

Żydowscy kolaboranci byli narzędziem antypolskiej polityki w sowieckich rękach. Ich antypolskie nastawienie było tak wielkie, że przesłaniało terror Żydów w Niemczech i pod niemiecką okupacją na ziemiach polskich. Tych samych Niemiec, które de facto były sojusznikiem Sowietów.

425 KOMENTARZE

 1. We wish to thank you once again for the gorgeous ideas you gave
  Janet when preparing a post-graduate research and also, most importantly, with regard to providing the
  many ideas in one blog post. Provided that we had been aware
  of your website a year ago, i’d have been saved the needless measures we were selecting.

  Thank you very much.

  my blog; clubriders.men

 2. I think that is among the so much vital information for me.
  And i’m happy reading your article. But want to observation on few basic issues,
  The web site taste is wonderful, the articles is in reality nice
  : D. Excellent activity, cheers

  Feel free to visit my web blog … anapa-alrosa.com.ru

 3. hello there and thank you for your information – I have definitely picked up something new from
  right here. I did however expertise several technical issues using
  this site, since I experienced to reload the web site lots of times previous to
  I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing
  with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out
  for much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon.

 4. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog
  and was curious what all is required to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty
  penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive.
  Any recommendations or advice would be greatly
  appreciated. Kudos

 5. Hi, i think that i saw you visited my website so i got here to go back the choose?.I’m attempting to to find issues to improve my website!I suppose
  its good enough to make use of some of your concepts!!

 6. This is a very good tip particularly to those
  new to the blogosphere. Short but very accurate info… Thank you for sharing this one.
  A must read article!

 7. Great article! This is the type of information that are
  meant to be shared around the net. Disgrace on Google for now not positioning this publish higher!

  Come on over and discuss with my site . Thanks =)

 8. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

  nonetheless, you command get got an nervousness
  over that you wish be delivering the following. unwell
  unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield
  this hike.

  Also visit my blog … Botanical Farms CBD

 9. Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my site!I
  suppose its ok to use some of your ideas!!

 10. I delight in, result in I discovered exactly what I used to be taking a look for.
  You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man.
  Have a great day. Bye

 11. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.

  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Appreciate it

 12. I think other web site proprietors should take this website as
  an model, very clean and wonderful user friendly style and design, let alone the content.
  You are an expert in this topic!

  Also visit my site Derma Ella

 13. Greetings! Very helpful advice in this particular article! It’s the little changes that make the greatest changes.

  Many thanks for sharing!

 14. It’s actually a nice and helpful piece of info.
  I’m satisfied that you just shared this helpful information with us.
  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

  Here is my web-site: A1 Keto

 15. The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad
  and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so
  she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.

  I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

  Also visit my website; Cesar

 16. Hi there all, here every person is sharing these kinds of knowledge, so it’s
  fastidious to read this blog, and I used to pay a visit this website
  all the time.

 17. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried
  it in two different browsers and both show the same outcome.

 18. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative.

  I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue
  this in future. Numerous people will be benefited from your writing.

  Cheers!

 19. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog?
  My blog is in the very same area of interest as yours
  and my users would definitely benefit from some of the information you present here.

  Please let me know if this alright with you. Thank you!
  scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis
  surgery

 20. This is very attention-grabbing, You’re an excessively skilled blogger.
  I have joined your feed and look ahead to in quest of extra of your excellent post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks!

  Here is my web site TestonoX Review

 21. Hello, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring…
  I miss your tremendous writings. Past several posts are
  just a bit out of track! come on!

  Feel free to surf to my webpage … Magda

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gorące tematy

Czy wzrok potrzebuje treningu?- Emilia Kaba

Jak każda część naszego ciała także wzrok potrzebuje ćwiczeń. Godziny spędzone przed komputerem czy ekranem telefonu narażają oczy na wiele niebezpiecznych czynników, na przykład...

Trzeba wygrać ze swoimi słabościami

Sportowcy potrafią przełamać swoje bariery. Tu nie chodzi o to, żeby wygrać z przeciwnikiem, ale, żeby wygrać ze swoimi słabościami mówi Zygmunt Gosiewski w...

    OŚWIADCZENIE byłych działaczy po słowach Władysława Frasyniuka

My członkowie „SOLIDARNOŚCI”,  RKS-u NSZZ „Solidarności” Dolny Śląsk, oraz  „Solidarności Walczącej”          jesteśmy oburzeni   skandaliczną i haniebną wypowiedzią Władysława Frasyniuka. Obraził Wojsko Polskie i państwo polskie....

Powiązane Artykuły

Czy wzrok potrzebuje treningu?- Emilia Kaba

Jak każda część naszego ciała także wzrok potrzebuje ćwiczeń. Godziny spędzone przed komputerem czy ekranem telefonu narażają oczy na wiele niebezpiecznych czynników, na przykład...

Trzeba wygrać ze swoimi słabościami

Sportowcy potrafią przełamać swoje bariery. Tu nie chodzi o to, żeby wygrać z przeciwnikiem, ale, żeby wygrać ze swoimi słabościami mówi Zygmunt Gosiewski w...

    OŚWIADCZENIE byłych działaczy po słowach Władysława Frasyniuka

My członkowie „SOLIDARNOŚCI”,  RKS-u NSZZ „Solidarności” Dolny Śląsk, oraz  „Solidarności Walczącej”          jesteśmy oburzeni   skandaliczną i haniebną wypowiedzią Władysława Frasyniuka. Obraził Wojsko Polskie i państwo polskie....