Koronawirus na Świecie

All countries
360,166,711
Zakażeni
Updated on 26 January 2022 17:06
All countries
282,840,939
Ozdrowieńcy
Updated on 26 January 2022 17:06
All countries
5,636,854
Zgony
Updated on 26 January 2022 17:06

Koronawirus na Świecie

All countries
360,166,711
Potwierdzone
Updated on 26 January 2022 17:06
All countries
282,840,939
Wyzdrowiało
Updated on 26 January 2022 17:06
All countries
5,636,854
Zgony
Updated on 26 January 2022 17:06

„Nie ma już Polski, nie ma Matki Boskiej” – Andrzej Manasterski

Zmarły kilka lat temu Eustachy Raduchowski z Brzegu Dolnego, we wrześniu 1939 roku służył w 49 Huculskim Pułku Strzelców. Po rozbiciu oddziału pod Limanową, powrócił do domu rodzinnego, we wsi Mikuliniec koło Śniatynia. Teren ten po 1939 roku został zajęty przez Sowietów. Przed wojną we wsi mieszkała ludność polska, ukraińska i żydowska. Nie było konfliktów na tle narodowym.

Ale już pierwsze tygodnie okupacji sowieckiej zmieniły dotychczasowe relacje. Najbardziej aktywni stali się Żydzi, którzy „odkryli” w sobie prosowieckie, antypolskie i antykatolickie nastawienie. „Nie ma już Polski, nie ma Matki Boskiej, nikt was nie obroni”, mogli usłyszeć Polacy od swoich żydowskich sąsiadów. Kolaboracja Żydów na terenach zajętych przez Sowietów, stała się powszechna. Gen. Stefan Rowecki „Grot” w notatce z 25 listopada 1941 r wysłanej do Londynu, pisał: „Ujawniło się że ogół żydowski we wszystkich miejscowościach, a już szczególnie na Wołyniu, Polesiu i Podlasiu zanim ustąpiły polskie oddziały, wywiesił flagi czerwone i ustawiał bramy triumfalne na powitanie wojsk bolszewickich, że zorganizował samorzutnie rewkomy i czerwoną milicję, że po wkroczeniu bolszewików rzucił się z całą furią na urzędy polskie, urządzał masowe samosądy nad funkcjonariuszami państwa polskiego, działaczami polskimi, masowo wyłapując ich jako antysemitów i oddając na łup przybranych w czerwone kokardy mętów społecznych.”

Do antypolskich wystąpień podczas wojny obronnej w 1939 roku, inspirowanych i kierowanych przez Żydów, dochodziło w Grodnie, Skidlu, Zborowie, Kołomyi, Rożyszczach, Lubomlu, Stepanu, Byteniu, Uścisługu. Bandy uzbrojonych dywersantów żydowskich, złożonych z młodych ludzi, uderzały na polskie oddziały wojskowe, stawiające opór sowieckiemu najeźdźcy. O akcji dywersyjnej Niemców w Bydgoszczy, wiele razy mówiono, natomiast o żydowskich akcjach na wschodzie wciąż się milczy. Najbardziej krwawe były wydarzenia w Grodnie. Żydowscy współpracownicy NKWD przygotowali akcję starannie, wybierając te rejony miasta, które stanowiły punkty strategiczne do obrony przed Sowietami (ul Brygidzka i Dominikańska). Część broni otrzymali od… władz miejskich Grodna, które wezwały mieszkańców do obrony miasta. Tylko zamiast do najeźdźcy,żydowscy bandyci skierowali broń do Polaków. Co prawda wojsko, przy pomocy ludności cywilnej – szczególnie polskich studentów i uczniów starszych klas, zdołało zdusić rebelię, ale po wkroczeniu Sowietów do miasta, nastąpiły aresztowania Polaków, wskazywanych przez Żydów jako szczególnie aktywnych w wyłapywaniu dywersantów.

W relacji jednego z żołnierzy wziętego do niewoli sowieckiej, czytamy: „W 1939 roku 21 września dostałem się do niewoli. Już na drugi dzień jeńcy Wojska Polskiego byli nadzorowani w większości przez Milicję Żydowską, która była bardzo rygorystyczna, a czasem nieludzka, szczególnie w stosunku do kadry oficerskiej i policji. Były sytuacje, że żołnierze sowieccy interweniowali w naszej obronie”. W innej relacji gen. bryg Jana Lachowicza, można przeczytać jak „motłoch młodych Żydów” obrzucał kamieniami polskich jeńców.

W pracy Piotra Żaronia „Agresja Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. Los jeńców polskich”, podana jest sytuacja jeńców polskich w szpitalu w Zaleszczykach: „Los nasz jest straszny. NKWD oddało nas w ręce Żydów […] byli to Żydzi polscy. Obchodzili się z nami, rannymi żołnierzami, niezwykle brutalnie. Bito nas i kopano, wyszukiwano oficerów, a znalezionych oddawano w ręce NKWD”. We „Wspomnieniach z Polski” matematyk Hugo Steinhaus, sam żydowskiego pochodzenia, potrafiący zachować bezstronność, pisał, że „olbrzymia część biedoty żydowskiej, która wyległa na spotkanie bolszewików ustrojona w kokardy i gwiazdy czerwone, aż budziła śmiech oficerów rosyjskich. Rozbrajali oficerów polskich na ulicach, całowali czołgi rosyjskie i głaskali armaty”.

W pracy „Wojna polsko-sowiecka” Ryszard Szawłowski przytacza relację Witolda Siemaszki, pracownika urzędu gminnego w Werbie w powiecie Włodzimierz Wołyński: „Wielu Żydów z miejsca związało się z władzą sowiecką i współpracowało z tą władzą. Występowali jawnie jako wrogowie Polaków. Specjalne względy władze sowieckie okazywały Żydom. Propaganda sowiecka na każdym kroku obrażała Polaków”.

Pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki, w książce „Kto ratuje jedno życie..” pisze: „We wszystkich miastach i miasteczkach, we wszystkich wsiach, gdzie tylko zamieszkiwali Żydzi, wszędzie od Dźwiny po Dniestr, powodowani wspólnymi impulsami, w masowych wystąpieniach witali wkraczających wybawców kwiatami i czerwonymi sztandarami. W meldunkach z tego okresu nadchodzących z kraju do rządu polskiego na Zachodzie czytamy, że „90 prc. proletariatu żydowskiego zgłosiło przystąpienie i wzięło czynny udział w ustanowionych przez okupanta różnych władzach komunistycznych. Żydzi zapełnili przede wszystkim szeregi czerwonej Milicji Ludowej i stali się oparciem dla okupanta w sterroryzowaniu ludności polskiej. Szczególnie ukrywający się oficerowie, urzędnicy i funkcjonariusze państwowi, na których polowało NKWD, stali się ofiarami Żydów, członków czerwonej milicji. Los tych ofiar jest znany: aresztowania, więzienia, bezprawne wyroki, zsyłki, łagry”.

Sufragan wrocławski bp Wincenty Urban w pracy „Droga krzyżowa archidiecezji lwowskiej w latach II wojny światowej” pisał o terrorze, sowieckim w dekanacie lwowskim: „Czynniki administracyjne nie znały litości, były bezwzględne, cisnęły na każdym kroku. Organem wykonawczym byli najczęściej „biedniaki” oraz miejscowi Żydzi, zwłaszcza ci ostatni panoszyli się bezwzględnie, nieraz wyzywająco i bezczelnie. Ich dziełem, po największej części były różne donosy na ludzi oraz oskarżenia.”

W podobnym tonie pisał Aleksander Wat, sam pochodzenia żydowskiego, we wspomnieniowym „Mój wiek”:: „Żydzi byli wtedy jakąś klasą, nie panującą, ale bądź co bądź dobrze ustosunkowaną w Rosji. We Lwowie dozorcy więzienni, donosiciele, sporo było donosicieli Żydów, niesłychanie dużo”.

Zawarte relacje Żydów, potwierdzają opinie, że okupacja sowiecka opierała swój terror na współpracy z mniejszością żydowską. Mieszkająca w Grodnie Żydówka pisała: „Położenie Żydów na terenach polskich zajętych przez Sowiety było nader pomyślne. Dzięki swojemu wrodzonemu sprytowi i zdolnościom potrafili oni sobie ułożyć życie jak najłagodniej. Bardziej wpływowych Polaków oraz takich, którzy zajmowali przed wojną ważniejsze stanowiska, bolszewicy wywieźli w głąb Rosji, wszelkie zaś urzędy obsadzali przeważnie Żydami i im powierzali wszędzie kierownicze funkcje. Z tych względów ludność polska ustosunkowywała się na ogół wrogo, wytworzyła się nienawiść o wiele silniejsza, niż była przed wojną.”

Także Henryk Ress, żydowski autor wspomnień ze Lwowa pisał: „Bycie Jewrejem ułatwiało życie. Władze sowieckie nie ufały Polakom, nie ufały Ukraińcom, marzącym o wolnej Ukrainie, a nie o Ukrainie, jako części ZSRR. Pozostali Żydzi. Jedynie oni witali Armię Czerwoną kwiatami, jak zbawców”.

Nie można zapomnieć o skutkach żydowskiej współpracy z Sowietami. Szczególnie skutkach najbardziej tragicznych. Stanisław Cywiński, dziennikarz „Słowa” i „Dziennika Wileńskiego”, na skutek żydowskiego donosu został aresztowany przez NKWD i zmarł z wycieńczenia na zesłaniu w marcu 1941 roku. Ksiądz Gromadowski, z powodu donosu rodziny Schott, został zamordowany przez NKWD.

W Łucku, Oszmianie i Wołożynie żydowscy siepacze (Szloma Szlut, Krelensztein, Blumenkranz, Spigel) brali udział w mordowaniu polskich więźniów, podczas odwrotu Sowietów po napaści Niemców w czerwcu 1941 roku. W więzieniu tarnopolskim Żydzi z Trembowli: Kramer, Kummel i Rosenberg, mordowali Polaków podczas likwidacji więzienia 21 czerwca 1941 roku. Wcześniej żydowscy współpracownicy NKWD wydawali Polaków, m.in. podczas masowej deportacji w Kownie. W pamiętniku „Litwa – Wilno 1910 – 1945” , Zbigniew Brzozowski relacjonował: „Po mieście krążyły małe odkryte ciężarówki ze stojącymi na nich młodymi Żydami, którzy wskazywali szoferom drogę według podanych adresów. Stale spotykałem zapełnione platformy ciężarówek wiozących nieszczęśliwych ludzi, często z małymi dziećmi i zgrzybiałymi starcami.”

Relacje ludności polskiej z żydowską na Kresach były powodem raportu, ambasadora Stanisław Kota wystosowanego do Londynu 8 listopada 1941 roku. Pisał w nim: „Polacy są na ogół rozgoryczeni ku Żydom z powodu ich zachowania się w czasie okupacji, witania radosnego Armii Czerwonej, lżenia prowadzonych pod strażą oficerów i żołnierzy polskich, wysługiwania się Sowietom, denuncjowania Polaków itd. Nawet w obozach pracy przymusowej wielu Żydów starało się pozyskać sympatię zwierzchnictwa przez wymyślanie na Polaków. Polakom zaś dokuczali wygrażaniem w rodzaju: „Ta wasza Polska już nigdy nie wróci”.

W Archiwum Ringelbluma znajduje się opinia pewnej Żydówki z Wilna, która oceniła skutki żydowskiej kolaboracji i jej wpływ na stosunki z Polakami: „Za czasów bolszewickich wzmógł się prąd antysemicki u Polaków. W dużej mierze ponoszą za to winę Żydzi, którzy przy każdej okazji śmiali się z Polaków, wykrzykiwali „już nie wasza Polska, minęły te czasy”. Żydowscy komuniści grali uczuciami patriotycznymi Polaków, denuncjowali ich nielegalne rozmowy, wskazywali polskich oficerów oraz byłych wyższych urzędników, z własnej woli pracowali w NKWD i brali udział w aresztowaniach”.

Żydowscy kolaboranci byli narzędziem antypolskiej polityki w sowieckich rękach. Ich antypolskie nastawienie było tak wielkie, że przesłaniało terror Żydów w Niemczech i pod niemiecką okupacją na ziemiach polskich. Tych samych Niemiec, które de facto były sojusznikiem Sowietów.

1987 KOMENTARZE

 1. We wish to thank you once again for the gorgeous ideas you gave
  Janet when preparing a post-graduate research and also, most importantly, with regard to providing the
  many ideas in one blog post. Provided that we had been aware
  of your website a year ago, i’d have been saved the needless measures we were selecting.

  Thank you very much.

  my blog; clubriders.men

 2. I think that is among the so much vital information for me.
  And i’m happy reading your article. But want to observation on few basic issues,
  The web site taste is wonderful, the articles is in reality nice
  : D. Excellent activity, cheers

  Feel free to visit my web blog … anapa-alrosa.com.ru

 3. hello there and thank you for your information – I have definitely picked up something new from
  right here. I did however expertise several technical issues using
  this site, since I experienced to reload the web site lots of times previous to
  I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing
  with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out
  for much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon.

 4. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog
  and was curious what all is required to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty
  penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive.
  Any recommendations or advice would be greatly
  appreciated. Kudos

 5. Hi, i think that i saw you visited my website so i got here to go back the choose?.I’m attempting to to find issues to improve my website!I suppose
  its good enough to make use of some of your concepts!!

 6. This is a very good tip particularly to those
  new to the blogosphere. Short but very accurate info… Thank you for sharing this one.
  A must read article!

 7. Great article! This is the type of information that are
  meant to be shared around the net. Disgrace on Google for now not positioning this publish higher!

  Come on over and discuss with my site . Thanks =)

 8. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

  nonetheless, you command get got an nervousness
  over that you wish be delivering the following. unwell
  unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield
  this hike.

  Also visit my blog … Botanical Farms CBD

 9. Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my site!I
  suppose its ok to use some of your ideas!!

 10. I delight in, result in I discovered exactly what I used to be taking a look for.
  You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man.
  Have a great day. Bye

 11. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.

  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Appreciate it

 12. I think other web site proprietors should take this website as
  an model, very clean and wonderful user friendly style and design, let alone the content.
  You are an expert in this topic!

  Also visit my site Derma Ella

 13. Greetings! Very helpful advice in this particular article! It’s the little changes that make the greatest changes.

  Many thanks for sharing!

 14. It’s actually a nice and helpful piece of info.
  I’m satisfied that you just shared this helpful information with us.
  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

  Here is my web-site: A1 Keto

 15. The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad
  and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so
  she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.

  I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

  Also visit my website; Cesar

 16. Hi there all, here every person is sharing these kinds of knowledge, so it’s
  fastidious to read this blog, and I used to pay a visit this website
  all the time.

 17. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried
  it in two different browsers and both show the same outcome.

 18. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative.

  I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue
  this in future. Numerous people will be benefited from your writing.

  Cheers!

 19. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog?
  My blog is in the very same area of interest as yours
  and my users would definitely benefit from some of the information you present here.

  Please let me know if this alright with you. Thank you!
  scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis
  surgery

 20. This is very attention-grabbing, You’re an excessively skilled blogger.
  I have joined your feed and look ahead to in quest of extra of your excellent post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks!

  Here is my web site TestonoX Review

 21. Hello, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring…
  I miss your tremendous writings. Past several posts are
  just a bit out of track! come on!

  Feel free to surf to my webpage … Magda

 22. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your web site,
  how can i subscribe for a blog web site? The account
  helped me a acceptable deal. I had been a little
  bit acquainted of this your broadcast offered bright
  clear idea

  Feel free to visit my web blog; essential skin care

 23. Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wanted
  to mention that I’ve really enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing on your rss feed and I’m hoping you write
  once more very soon!

  Take a look at my web page … buy seeds online

 24. This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to in the hunt for
  extra of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

  Also visit my homepage … omega 3 source

 25. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was
  curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web smart so I’m not 100% sure.

  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

  Cheers

  Review my webpage :: keto diet

 26. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is actually a great site.|

 27. I blog quite often and I seriously thank you for your content. This article has truly peaked my interest. I am going to book mark your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed too.|

 28. I believe this is one of the such a lot significant info for
  me. And i’m happy reading your article. However want to observation on some common things, The site
  style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 29. Fantastic items from you, man. I’ve be mindful your stuff prior to and you are just too wonderful. I actually like what you’ve acquired right here, certainly like what you are stating and the way in which during which you say it. You’re making it enjoyable and you continue to take care of to keep it smart. I cant wait to read far more from you. That is really a wonderful site.|

 30. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.

  When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet
  Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads
  up! Other then that, superb blog!

 31. Wow, awesome blog layout! How long have you been running a blog for? you make running a blog glance easy. The whole look of your web site is fantastic, let alone the content!

 32. Greate pieces. Keep posting such kind of information on your site.
  Im really impressed by your site.
  Hello there, You have performed an excellent job.
  I’ll certainly digg it and in my opinion suggest to my friends.
  I am sure they will be benefited from this website.

 33. Hello there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew
  where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

 34. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who was conducting a little homework on this. And he in fact bought me lunch simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this issue here on your website.|

 35. Hi there, I believe your website could be having web browser compatibility problems.
  Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however,
  if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up!
  Besides that, fantastic website!

 36. I have been surfing online greater than three hours nowadays, but I never discovered
  any interesting article like yours. It is beautiful price sufficient for me.
  In my view, if all site owners and bloggers made excellent content
  material as you did, the web can be a lot more useful than ever
  before.

 37. No matter if some one searches for his required thing, thus he/she wants to be available that in detail,
  therefore that thing is maintained over here.

 38. We stumbled over here coming from a different website and
  thought I may as well check things out. I like what I see so now
  i am following you. Look forward to exploring your web page for a second time.

 39. I have been surfing online more than 3 hours today, yet
  I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 40. When someone writes an article he/she retains the image of a user in his/her
  mind that how a user can understand it. Thus that’s why this piece of writing is
  great. Thanks!

 41. When I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive four emails with the same comment.
  There has to be an easy method you are able to remove me from that
  service? Appreciate it!