Koronawirus na Świecie

All countries
343,867,511
Zakażeni
Updated on 21 January 2022 15:31
All countries
272,997,655
Ozdrowieńcy
Updated on 21 January 2022 15:31
All countries
5,595,580
Zgony
Updated on 21 January 2022 15:31

Koronawirus na Świecie

All countries
343,867,511
Potwierdzone
Updated on 21 January 2022 15:31
All countries
272,997,655
Wyzdrowiało
Updated on 21 January 2022 15:31
All countries
5,595,580
Zgony
Updated on 21 January 2022 15:31

KULMHOF-WSTĘP DO ZAGŁADY (1) – Aleksandra Polewska-Wianecka

KULMHOF-WSTĘP DO ZAGŁADY (1) – Aleksandra Polewska-Wianecka

Dokładnie 80 lat temu, w Chełmnie nad Nerem we wschodniej Wielkopolsce, a ówczesnym Kraju Warty, doszło do wydarzeń, które historycy nazywają dziś zapomnianym wstępem do zagłady.

Pierwsze transporty Żydów Niemcy skierowali do Chełmna nad Nerem na początku grudnia 1941 roku. Do obozu tego trafiali głównie Żydzi z Kraju Warty i łódzkiego getta, ale także Polacy (w tym księża), Romowie, Sinti, jeńcy radzieccy oraz grupy dzieci z Zajmojszczyzny i czeskich Lidic. Obóz zorganizowano nadspodziewanie szybko. Zagospodarowano usytuowany w pobliżu kościoła, otoczony parkiem pałac, okoliczną ludność wysiedlono i przejęto budynki mogące służyć celom obozowym w tym plebanię, kościół, spichlerz czy remizę. O lokalizacji Kulmhof, bo tak hitlerowcy nazywali obóz w Chełmnie, zdecydowało położenie: infrastruktura transportowa oraz tereny zalesione, oddalone od skupisk ludzkich. Więźniów mordowano przez zagazowanie spalinami w ciężarówkach. W pierwszym okresie działalności obozu, ciała zagazowanych topiono masowo w fosach, ale już w roku 1942 wydobyto je i spalono w utworzonych wówczas krematoriach. Do gazowania używano dwóch typów ciężarówek. Pierwsze miały długość 4,5 m, szerokość 2,5 m oraz wysokość 1,7 m. Drugi typ samochodów o identycznej szerokości i wysokości był dłuższy – długość wynosiła 5,8 m. Ciężarówki mniejszego typu mieściły jednorazowo od 80 do 100 osób, większe od 130 do 150.

            Największy akt ludobójstwa w Wielkopolsce

Pierwsze egzekucje odbyły się 8 grudnia 1941 roku. Po przyjeździe do obozu ofiary kierowano do przebieralni, gdzie miały się przygotować do rzekomej kąpieli i odwszenia przed – zapowiedzianym dla zmyłki – wyjazdem na roboty w głąb Rzeszy. Pod pozorem przewozu do łaźni kierowano ludzi do samochodu pełniącego rolę komory gazowej. Do wnętrza kabiny doprowadzony był wylot rury wydechowej motoru w ten sposób by gazy spalinowe napełniały kabinę. W hermetycznym wnętrzu śmierć następowała w ciągu kilkunastu minut. Jak zeznawali naoczni świadkowie, ciężarówka ruszała w drogę dopiero wtedy kiedy rozpaczliwe krzyki ginących wewnątrz kabiny cichły. Samochód wywoził ciała do oddalonego o 4 km lasu, a tam specjalny oddział więźniów wyładowywał zwłoki i zajmował się ich grzebaniem. Inny oddział znajdujący się w pałacu czyścił przebieralnię, sortował ubrania i zabezpieczał wartościowe przedmioty. Więźniowie z komand grzebiących ciała i zajmujących się sortowaniem rzeczy pozostawionych w przebieralniach, byli sukcesywnie uśmiercani w samochodowych komorach gazowych. Początkowo do gazowania używano dostosowanych do tego ciężarówek marki Mercedes, Dodge i Saurer, jednak od 1942 roku w produkcji aut z komorami gazowymi zaczęła się specjalizować niemiecka fabryka Gaubschat Fahrzeugwerke GmbH (Willi Walter Strasse 32-38; obecnie Karl-Marx-Straße 259/263, Berlin-Neukölln) i dostarczyła ich do Kulmhof około 30 sztuk. Działalność obozu zawieszono w kwietniu 1943 roku i uruchomiono ponownie w czerwcu 1944 roku, by przed nadejściem Armii Czerwonej przyspieszyć akcję eksterminacji i na końcu zniszczyć obóz. Komendantami obozu byli Herbert Lange i Hans Bothmann. Kulmhof przestał istnieć 17 stycznia 1945 roku, czyli niemal dokładnie 76 lat temu. Jeszcze nocą z 17 na 18 stycznia przeprowadzano ostatnią egzekucję. Szacuje się, że w wyniku ludobójstwa w Chełmnie nad Nerem, które stało się największym tego rodzaju aktem w Wielkopolsce w czasie II wojny światowej, zginęło około 180 tysięcy ludzi. Wśród szacunków jednak pojawiają się również większe liczby, sięgające nawet 300 tysięcy. Na stronie internetowej Muzeum Kulmhof czytamy, że najbardziej prawdopodobna wydaje się liczba oscylująca wokół 200 tysięcy zamordowanych. Kulmhof był dla Niemców doświadczalnym, rzec by można testowym, obozem zagłady. Powstał jeszcze przed głośną konferencją w Wannsee, która odbyła się 20 stycznia 1942 roku i na której w ścisłym gronie nazistowskich prominentów, zapadła oficjalna decyzja o eksterminacji ludności żydowskiej.

            Komendant Auschwitz na szkoleniu w Kulmhof

Rudolf Höss, komendant KL Auschwitz-Birkenau, został ujęty przez Anglików w marcu 1946 roku i przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi Wojskowemu w Norymberdze. Stamtąd w ramach ekstradycji trafił do krakowskiego więzienia. Tutaj między śledztwem a główną rozprawą sądową napisał swą głośną „Autobiografię”. Na jej stronach opisał m.in. do obóz zagłady w Chełmnie nad Nerem.   

      „Podczas wizyty w Oświęcimiu latem 1942 r. Reichsführer SS Heindrich Himmler obejrzał dokładnie cały przebieg akcji zagłady […]. W tym okresie zwłok jeszcze nie palono. Nie kwestionował niczego, nie wypowiadał się również na ten temat. Wkrótce po wizycie Himmlera przyjechał Stardantenführer Blobel [Paul Blobel, od czerwca 1942 r.  kierownik akcji zacierania śladów masowych zbrodni popełnionych przez nazistów na wschodzie Europy, polegającej na rozkopywaniu grobów i paleniu wydobytych zwłok – przyp. autorki.] z biura Eichmanna i przywiózł rozkaz opróżnienia masowych grobów oraz spalenia zwłok. Należało również usunąć popioły, aby w późniejszym okresie nie można było obliczyć, ile zwłok spalono. Blobel przeprowadzał już w Chełmnie próby różnych sposobów spalania zwłok. Eichmann polecił mu, aby pokazał mu te urządzenia. W tym celu udałem się wraz z Hösslerem do Chełmna. Blobel kazał tam wybudować różne prowizoryczne piece, w których palono drewnem i odpadami benzyny. Próbował również niszczyć zwłoki za pomocą środków wybuchowych, co nie dało jednak zadowalających rezultatów. Popioły rozsypywano na rozległym terenie leśnym, przy czym uprzednio mielono je na proszek. Stardantenführer Blobel otrzymał polecenie wyszukania i zlikwidowania wszystkich masowych grobów na terenach wschodnich. Jego sztab roboczy otrzymał kryptonim 1005. Prace wykonywane były przez komanda żydowskie, które rozstrzeliwano po ukończeniu każdego odcinka. Obóz koncentracyjny w Oświęcimu miał stale dostarczać Żydów do pracy w komandzie 1005. Podczas pobytu w Chełmnie widziałem również tamtejsze urządzenia do zagałdy ludzi – auta ciężarowe przystosowane do zabijania za pomocą gazów spalinowych. Tamtejszy Kommandoführer określił jednak ten sposób zabijania jako bardzo zawodny ponieważ gaz wytwarza się nieregularnie i często nie wystarcza do spowodowania śmierci. Nie mogłem się dowiedzieć jaka liczba zwłok znajdowała się w masowych grobach w Chełmnie i ile zostało już spalonych. Stardantenführer znał dość dokładnie liczby masowych grobów na terenach wschodnich, zobowiązany był jednak do zachowania najściślejszej tajemnicy.”

      W innym miejscu „Autobiografii” komendant KL Auschwitz wraca do wątku Kulmhof. „ O ile mi wiadomo, oprócz Oświęcimia istniały następujące miejsca zagłady Żydów: Chełmno koło Łodzi – gazy spalinowe; Treblinka nad Bugiem – gazy spalinowe; Sobibór koło Lublina – gazy spalinowe; Borżec koło Lwowa – gazy spalinowe; Lublin (Majdanek) – cyklon B. […] Ja sam widziałem jedynie Chełmno i Treblinkę. Chełmno było już nieczynne. […] W czasie zwiedzania przeze mnie Treblinki wszyscy zagazowani zmarli. Powiedziano mi jednak, że silniki nie zawsze pracują równomiernie, dlatego też spaliny często nie wystarczają do zabicia wszystkich osób znajdujących się w komorach. Wiele z nich traciło tylko przytomność i musiano ich jeszcze rozstrzeliwać. To samo słyszałem również w Chełmnie. Mówił mi także Eichmann, że w innych miejscach występowały podobne usterki. W Chełmnie zdarzyło się również, iż znajdujący się w samochodzie ciężarowym Żydzi wyłamali ściany i usiłowali uciec”.

            Bohaterstwo Stanisława Kaszyńskiego

W 1941 roku Stanisław Kaszyński, wcześniej wieloletni sekretarz gminy Chełmno, miał 36 lat. Był urodzonym społecznikiem: piastował funkcję komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej, działał w Kole Gminnym Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, a wspólnie z żoną prowadził stworzony przez siebie amatorski zespół teatralny. Choć po wybuchu II wojny światowej i wprowadzeniu okupacji niemieckiej, Kaszyńskiego usunięto z funkcji sekretarza gminy, nadal mógł pracować w gminie jako jeden z nielicznych Polaków. W tym też okresie Kaszyński zainteresował się tworzonym w Chełmnie przez SS – Hauptsturmführera Herberta Langego obozem dla Żydów i zaczął gromadzić informacje na jego temat. Nie zachowały się dokumenty potwierdzające przynależność Stanisława Kaszyńskiego do struktur Polskiego Państwa Podziemnego działających w Wielkopolsce Wschodniej, ale jego działalność potwierdzają relacje i wspomnienia szefa okręgowej komórki wywiadowcze ZWZ- AK Zygmunta Walter-Jankego do którego docierały meldunki Kaszyńskiego oraz załącznik z 6 lutego 1942 załącznik pt. Sprawy żydowskie do części gospodarczej raportu z Okręgu Łódzkiego ZWZ-AK kryptonim „Kreton” przekazany do Biura Informacji i Propagandy KG AK w Warszawie. Załącznik ten informował o szczegółach eksterminacji Żydów, Romów i Sinti na terenie SS-Sonderkommando Kulmhof, a źródłem informacji miał być jak podaje meldunek – pracownik gminy, człowiek zaprzysiężony. Prawdopodobnie z własnej inicjatywy Stanisław Kaszyński podjął również w styczniu 1942 próbę zawiadomienia międzynarodowej opinii publicznej o ludobójstwie w Chełmnie nad Nerem. O działalności SS-Sonderkommando Kulmhof chciał poinformować listownie Miedzynarodowy Czerwony Krzyż w Szwajcarii, a być może także szwajcarską placówkę dyplomatyczną. W nieznanych okolicznościach list Kaszyńskiego został przejęty przez gestapo. Stanisław Kaszyński został aresztowany w styczniu 1942 i uwięziony w piwnicy pałacowej w Chełmnie. Zginął zastrzelony podczas próby ucieczki, prawdopodobnie 2 lub 3 lutego 1942. W ramach dalszych represji, w lutym 1942 aresztowano jego ciężarną żonę, którą przetrzymywano kolejno w aresztach przy ul. Gdańskiej i Sterlinga w łodzi, gdzie została zamordowana.

Czworo żyjących jeszcze dzieci Kaszyńskich, do dziś nie wie gdzie została pochowana ich matka ani czy matka została zamordowana przed porodem czy po nim, a jeśli po nim, to co stało się z jej dzieckiem. CDN

820 KOMENTARZE

 1. I do not even understand how I finished up right here,
  however I believed this submit used to be great. I don’t recognize who you might be but
  definitely you’re going to a well-known blogger for those
  who are not already. Cheers!

 2. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get
  actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be
  subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

  Also visit my web site: lovegamematch.com

 3. Great weblog right here! Also your web site so much up
  very fast! What host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink
  for your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

  Feel free to surf to my homepage … BoltzPro

 4. Hey very cool blog!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your web site and
  take the feeds additionally? I am happy to find numerous helpful info here within the post, we need work out extra techniques on this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

  Here is my website – bsvdomain.com

 5. Merely to follow up on the update of this matter on your
  site and would wish to let you know simply how much I loved the
  time you took to produce this handy post. Within the post, you actually spoke
  on how to really handle this matter with all comfort.

  It would be my own pleasure to get together some more concepts from your web-site and come
  as much as offer other individuals what I learned from you.
  I appreciate your usual excellent effort.

  Also visit my web page :: Paramore Cream Review

 6. I and also my guys ended up looking at the nice
  tactics found on the website and so at once I got a
  horrible feeling I had not expressed respect to the website owner
  for those secrets. These women are already as a result very interested to read them and
  have now actually been taking pleasure in those things.
  We appreciate you truly being really kind as well as for
  finding variety of terrific useful guides most people are really desperate to be aware of.
  My personal honest apologies for not expressing appreciation to earlier.

  Here is my web blog; Phincat

 7. Great article and right to the point. I am not sure if this is really the best place to ask but do you folks have any ideea where to get some
  professional writers? Thank you 🙂

  Also visit my website – Compoise CBD Reviews – cs.yyqyt.com,

 8. I’m no longer positive where you’re getting your info,
  however good topic. I needs to spend some time finding out much more or figuring out more.
  Thanks for great information I used to be searching for this info for my mission.

 9. Heya i am for the first time here. I found this board
  and I in finding It truly useful & it helped me out a lot.

  I’m hoping to offer something again and help others like
  you aided me.

 10. When someone writes an post he/she keeps the idea of a user in his/her
  brain that how a user can be aware of it. So that’s why this article is outstdanding.
  Thanks!

 11. It’s in point of fact a great and useful piece of
  info. I am glad that you shared this useful info with us.
  Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 12. Excellent blog here! Also your site a lot up very fast! What host are you the usage of?
  Can I get your associate hyperlink to your host?
  I desire my website loaded up as fast as yours lol

  Feel free to visit my blog – MaxBHB

 13. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I will make sure to bookmark it and return to
  read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

  Look at my website Max BHB

 14. Greetings! I’ve been following your blog for
  some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a
  shout out from Houston Texas! Just wanted to mention keep up the excellent job!

 15. Hey I know this is off topic but I was wondering
  if you knew of any widgets I could add to my blog that
  automatically tweet my newest twitter updates.

  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping
  maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to
  your new updates.

  Feel free to visit my web page: Evo Naturals Hemp Gummies Reviews

 16. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this site.
  I’m hoping to view the same high-grade content from you later on as well.

  In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal site now 😉

 17. Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my web site!I suppose its
  ok to use some of your ideas!!

 18. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to
  get there! Thanks

 19. When someone writes an post he/she retains the idea of a user
  in his/her mind that how a user can know it.

  Therefore that’s why this article is amazing. Thanks!

 20. Great beat ! I would like to apprentice while
  you amend your site, how can i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal. I had been a
  little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 21. Hi there! I know this is kinda off topic but I
  was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot!

 22. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most
  certainly donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking
  and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to
  new updates and will share this blog with my Facebook group.
  Chat soon! cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 23. Very good website you have here but I was wanting to know if you knew of
  any forums that cover the same topics talked about in this article?

  I’d really love to be a part of group where I can get opinions from other knowledgeable people that share the
  same interest. If you have any suggestions, please let me know.
  Appreciate it! scoliosis surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis surgery

 24. Hey there just wanted to give you a quick heads
  up. The words in your post seem to be running off the screen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something
  to do with internet browser compatibility but I figured I’d post
  to let you know. The design and style look great
  though! Hope you get the problem resolved soon. Thanks

  Feel free to visit my web-site http://www.hltkd.tw/hl4/userinfo.php?uid=182494

 25. My family members all the time say that I am wasting my time here at web, except
  I know I am getting knowledge daily by reading such nice posts.

  Visit my blog post … Roxanna

 26. I have to show some thanks to this writer just for rescuing me from this type of difficulty.
  After exploring throughout the world wide web and meeting techniques which
  were not pleasant, I was thinking my entire life was well
  over. Living without the presence of solutions to the difficulties you’ve sorted
  out as a result of your short article is a serious case,
  as well as those that might have in a wrong way damaged my entire career if I had not noticed the blog.

  Your own knowledge and kindness in controlling everything was priceless.
  I don’t know what I would have done if I hadn’t encountered such a
  subject like this. It’s possible to at this point relish my future.
  Thank you very much for the high quality and result oriented guide.
  I won’t be reluctant to suggest your web blog to any person who should get guidelines about this
  problem.

  my blog post; natural testosterone boosters

 27. Right here is the perfect webpage for everyone who wants to understand this topic.
  You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally will
  need to?HaHa). You certainly put a fresh spin on a
  subject that’s been written about for many years.
  Great stuff, just wonderful!

  my web page Tosha

 28. I have to show my appreciation to the writer just for bailing me out of this crisis.

  Right after surfing throughout the search engines and meeting proposals that were not
  productive, I was thinking my life was gone. Existing without the presence of strategies to the problems you have resolved by means of your site is
  a crucial case, as well as the ones which could have negatively affected my career if I
  had not noticed your website. Your good know-how and
  kindness in dealing with all the stuff was very useful.
  I’m not sure what I would’ve done if I had not come upon such a stuff like this.
  It’s possible to at this point relish my future. Thanks so much for your skilled and amazing help.
  I will not be reluctant to endorse your web sites to any individual who requires guidance
  about this subject.

  Feel free to surf to my blog post Lupita

 29. Hello there, I discovered your site by means of Google even as searching for a comparable matter,
  your site got here up, it looks great. I have bookmarked it
  in my google bookmarks.
  Hi there, simply changed into aware of your weblog through Google,
  and found that it’s really informative. I’m gonna watch
  out for brussels. I’ll be grateful in the event you continue this
  in future. Numerous folks can be benefited from your writing.
  Cheers! https://parttimejobshiredin30minutes.wildapricot.org/ part time jobs hired in 30 minutes

 30. Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It’s always useful to read articles from other authors and use a little something from their websites. |

 31. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!|

 32. I think this is one of the most important info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers|

 33. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!|

 34. Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I have really loved browsing your blog posts. After all I will be subscribing in your feed and I hope you write once more very soon!|

 35. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days.|

 36. I love reading personal blogs, Mommy blogs, etc. . . What is the best way to find these types of blogs online? The best method I have is just following favorites people have – going to one bloggers „favorites” then the next bloggers favorites, and so forth.. . I’ve tried Google Blogsearch but all that gives me is old news articles, etc. Nothing personal at all.. . How do you search for personal blogs?.

 37. Hello, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!|

 38. Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with
  SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Kudos!

 39. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept|

 40. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

 41. Hey there! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the
  post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it
  and I’ll be bookmarking and checking back often!

 42. Hello there! This post could not be written any better!
  Reading this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this write-up to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 43. Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice procedures and we are looking to swap techniques with others, why not shoot me an e-mail if interested.|

 44. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very helpful information specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and good luck.|

 45. Everything said was actually very reasonable. But, consider this, what if you composed a catchier title? I ain’t suggesting your information is not good., but suppose you added a post title that grabbed a person’s attention? I mean BLOG_TITLE is a little plain. You should glance at Yahoo’s home page and see how they create article titles to grab people to open the links. You might try adding a video or a related picture or two to get readers excited about everything’ve got to say. Just my opinion, it could bring your posts a little bit more interesting.|

 46. Spot on with this write-up, I honestly think this website needs much more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the info!|

 47. Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say great blog!|

 48. Admiring the dedication you put into your website and detailed information you offer. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.|

 49. Howdy! I realize this is kind of off-topic however I needed to ask. Does building a well-established blog like yours take a lot of work? I am brand new to writing a blog but I do write in my journal daily. I’d like to start a blog so I can share my experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new aspiring blog owners. Thankyou!|

 50. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.|

 51. I like the valuable information you supply in your articles. I’ll bookmark your weblog and take a look at once more here frequently. I am somewhat certain I’ll be told lots of new stuff proper here! Best of luck for the following!|

 52. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too wonderful. I actually like what you’ve acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I can’t wait to read far more from you. This is really a terrific web site.|

 53. I do not even understand how I finished up here, however I thought this submit was good. I don’t recognise who you’re but definitely you are going to a famous blogger if you happen to are not already. Cheers!|

 54. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks|

 55. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely return.|

 56. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.|

 57. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice practices and we are looking to swap techniques with other folks, be sure to shoot me an email if interested.|

 58. I will immediately grab your rss as I can not find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me know so that I could subscribe. Thanks.|

 59. Magnificent site. Plenty of helpful information here. I’m sending it to several friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks on your sweat!|

 60. My spouse and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be what precisely I’m looking for. can you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a few of the subjects you write regarding here. Again, awesome weblog!|

 61. It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!|

 62. I have been surfing online more than three hours today,
  yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth
  enough for me. In my opinion, if all web owners
  and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever
  before.

 63. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to
  be happy. I have read this post and if I could I
  wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

 64. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to claim that I get in fact loved account your weblog posts. Any way I will be subscribing on your feeds or even I achievement you get entry to persistently rapidly.|

 65. Hey there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!|

 66. Thank you for the auspicious writeup. It in truth used to be a leisure account it. Glance complicated to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?|

 67. Whoa! This blog looks just like my old one!
  It’s on a completely different subject but it has pretty much the same
  page layout and design. Superb choice of colors!

 68. It is the best time to make some plans for
  the future and it is time to be happy. I’ve read this post
  and if I could I wish to suggest you some interesting
  things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article.
  I wish to read more things about it!

 69. Great post. I was checking constantly this blog and I am inspired!
  Very helpful information specially the last phase :
  ) I take care of such info a lot. I used to be looking for this certain information for a very long time.
  Thank you and best of luck.