Koronawirus na Świecie

All countries
621,369,474
Zakażeni
Updated on 28 September 2022 17:03
All countries
600,109,010
Ozdrowieńcy
Updated on 28 September 2022 17:03
All countries
6,543,268
Zgony
Updated on 28 September 2022 17:03

Koronawirus na Świecie

All countries
621,369,474
Potwierdzone
Updated on 28 September 2022 17:03
All countries
600,109,010
Wyzdrowiało
Updated on 28 September 2022 17:03
All countries
6,543,268
Zgony
Updated on 28 September 2022 17:03
spot_img

Recykling – co to jest i jak wpływa na środowisko?

Recykling to system procesów zmierzających do odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów komunalnych. Rozpoczyna się od właściwej segregacji odpadów, a następnie ich przetworzenia na nowe materiały i przekazania do ponownego wykorzystania w produkcji. Większość odpadów generowanych przez gospodarstwo domowe z powodzeniem nadaje się do poddania ich procesowi recyklingu. W przypadku niektórych rodzajów odpadów takich jak np. kable i sprzęt AGD-RTV dokonuje się wówczas tzw. recykling energii. W jaki sposób recykling wpływa na środowisko i dlaczego to od nas zależy, ile procent odpadów będzie mu poddanych?

Recykling zaczyna się w domu

Za każdym razem, kiedy wyrzucamy śmieci, podejmujemy decyzję, czy przeznaczyć odpad do poddania go recyklingowi, czy też wyrzucić go na składowisko śmieci, gdzie będzie leżał nawet kilka tysięcy lat. Dlaczego tak jest? Wszystkie odpady, które przeznaczymy do kontenerów opisanych jako PAPIER, SZKŁO, BIO oraz TWORZYWA SZTUCZNE zostają bowiem przetransportowane do sortowni odpadów, gdzie następuje kolejny etap ich selekcji pod względem możliwości poddania ich takiemu procesowi. W przypadku wyrzucenia odpadu do kontenera na ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE automatycznie podejmujemy decyzję o pozostawieniu naszych odpadów na składowisku śmieci. Zawartości z tego kontenera w żaden sposób nie można bowiem poddać recyklingowi. Segregacja odpadów jest więc szansą na drugie życie surowców wtórnych. Czuć różnicę? Idźmy dalej!

Zmniejszenie zużycia energii

Poddanie surowców nadających się do ponownego użycia wtórnemu recyklingowi to znaczna oszczędność. Proces pozyskiwania nowego surowca jest bowiem znacznie droższy niż jego wtórne przetworzenie. Odpady takie jak tworzywa sztuczne można w praktyce odzyskać aż do 10 razy. Z kolei 59 kg makulatury ratuje przed wycinką przemysłową jedno drzewo, a jedna szklana butelka oszczędza energię równą 4 godzinom oświetlenia żarówką mieszkania. Blisko sto polarów można uzyskać z tony przetworzonych plastikowych butelek. Biorąc pod uwagę, że każdy z nas średniorocznie wyrzuca około 300 kg odpadów, daje to ogromne korzyści finansowe dla całego kraju. Przykładowo, jeśli producent szkła zamiast poświęcić energię na wytworzenie nowej butelki korzysta z wcześniej wytworzonej poddanej procesowi umycia, przekłada się to bezpośrednio na nas konsumentów, którzy ponosimy opłaty opakowania w cenie produktu.

Ochrona dóbr naturalnych

Takie rodzaje surowców jak szkło czy aluminium nadają się do powtórnego przetworzenia w 100 procentach i to przez nieskończoną ilość razy. Biorąc pod uwagę, że złoża boksytu niezbędne do wytworzenia tego metalu nie są odnawialne, a zanieczyszczenie środowiska tym metalem stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia ludzkiego, ale dla całego ekosystemu, nie sposób nie dostrzec tych korzyści. Ponowne wykorzystanie szkła, aluminium czy gruzu pozwala więc ograniczyć zapotrzebowanie na te surowce i eliminuje konieczność dewastacji środowiska.

Ograniczenie ilości wysypisk śmieci

Chyba nikt z nas nie chciałby mieszkać w pobliżu składowiska odpadów. Jeśli jednak wyobrazimy sobie, że wszystkie utylizowane śmieci nie będą poddawane recyklingowi, wówczas ilość wysypisk radykalnie wzrasta. Składowiska śmieci zanieczyszczają glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne, przyczyniają się do wytwarzania trujących pyłów i gazów. Poważny problem stanowią przede wszystkim tzw. odcieki, które zawierają spore ilości metali ciężkich, kationów alkalicznych i innych szkodliwych substancji, które zagrażają całemu ekosystemowi. Są również źródłem bakterii oraz organizmów chorobotwórczych takich jak  Escherichia coli i Streptococcus, co stanowi zagrożenie higieniczno-epidemiologiczne. Aby skażenie środowiska w wyniku funkcjonowania składowisk śmieci było jak najmniejsze, gminy muszą przeznaczać sporo środków finansowych na zabezpieczenie systemu odcieków. Pod względem budowlanym są one więc jednym z najtrudniejszych obiektów. Z kolei pochodną skażenia gleb jest skażenie roślin, co objawia się najczęściej słabą wegetacją w pobliskich domach. Im więcej odpadów poddamy recyklingowi, tym mniejsza ilość śmieci będzie zalegać na wysypiskach. Chronimy w ten sposób własne zdrowie, środowisko i krajobraz naturalny.

Segregacja każdego z surowców to inna wymierna korzyść dla człowieka i środowiska. Zacznij już dziś segregację śmieci i zadbajmy razem o nasze środowisko!

Publikacja powstała dzięki Fundacji ARP
Żródło:Solidaryzm
spot_imgspot_img

Gorące tematy

Powiązane Artykuły