Koronawirus na Świecie

All countries
621,465,159
Zakażeni
Updated on 28 September 2022 22:04
All countries
600,154,851
Ozdrowieńcy
Updated on 28 September 2022 22:04
All countries
6,543,400
Zgony
Updated on 28 September 2022 22:04

Koronawirus na Świecie

All countries
621,465,159
Potwierdzone
Updated on 28 September 2022 22:04
All countries
600,154,851
Wyzdrowiało
Updated on 28 September 2022 22:04
All countries
6,543,400
Zgony
Updated on 28 September 2022 22:04
spot_img

Recykling baterii – wszystko co warto o nim wiedzieć!

Wiele niebezpiecznych dla środowiska baterii kończy swój żywot na śmietniku. Brak świadomości na temat ich szkodliwości dla środowiska oraz niewystarczająca wiedza na temat konieczności segregacji odpadów są najczęstszą przyczyną tego rodzaju zachowań. Dodatkowo coraz powszechniejszy przemysł elektromobilny, mimo założeń bezemisyjności przyczynia się do coraz większej produkcji akumulatorów i baterii, które kiedyś trzeba będzie w odpowiedni sposób zutylizować. Wyjaśniamy dlaczego odpowiednia segregacji zużytych baterii jest tak istotna oraz czy recykling jest realną szansą na neutralizację w ten sposób generowanych odpadów!

Baterie – odpady niebezpieczne

Corocznie na polski rynek wprowadzanych jest ponad 400 milionów sztuk ogniw i akumulatorów. Do zagospodarowania jest więc około 100 tysięcy ton odpadów będących źródłem niebezpiecznych substancji. Każda bateria oraz sprzęt elektroniczny ją posiadającą jak np. telefony, są uznawane za odpad niebezpieczny. Są one źródłem wielu metali ciężkich, takich jak ołów, kadm, rtęć, nikiel i cynk oraz szkodliwych substancji jak lit i mangan. Składniki te nie ulegają neutralizacji w środowisku, a ich uwolnienie stanowi poważne zagrożenie dla całego ekosystemu. Stanowią one również istotne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. Zarówno ołów, kadm i rtęć to pierwiastki silnie toksyczne, uszkadzające ludzkie narządy wewnętrzne, ośrodkowy układ nerwowy oraz magazynujące się w wątrobie i nerkach, a także trzustce i jelitach. Niekontrolowane pozbywanie się zużytych ogniw prowadzi do skażenia gleb i wód gruntowych metalami ciężkimi.

Gdzie należy oddać zużyte baterie?

Zużyte baterie należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, bez względu na ich rodzaj oraz zawartość szkodliwych substancji. Taki typ odpadów posiada najczęściej oznaczenie z wizerunkiem przekreślonego kosza na śmieci. Odzyskanie baterii i ich ponowne przetworzenie jest możliwe tylko po oddzieleniu ich od strumienia pozostałych odpadów komunalnych. Dlatego jedynie odpowiednio prowadzona segregacja odpadów jest szansą na zneutralizowanie dla środowiska i naszego zdrowia negatywnego wpływu powodowanego przez rozkład baterii. W tym celu w wielu sklepach spożywczych, marketach, urzędach oraz punktach handlowych umieszczone są specjalne kontenery przeznaczone na zbiórkę zużytych baterii, które następnie oddawane są do recyklera w celu odpowiedniego przetworzenia. Również każda placówka prowadząca sprzedaż baterii ma obowiązek przyjąć je od nas.

Recykling baterii – co odzyskujemy?

Jedną z metod unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów jest ich recykling. Jak się okazuje, zużyte baterie i akumulatory posiadają znaczną wartość surowcową. Poddane procesom odzysku stanowią wówczas zasoby ochraniające naturalne złoża surowcowe oraz zabezpieczające środowisko przed ich szkodliwym rozpadem. Proces recyklingu i odzysku baterii i akumulatorów uzależniony jest od rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane. Przykładowo, z akumulatorów dzięki zastosowaniu metody wytopienia metali odzyskujemy ponownie ołów rafinowany oraz jego stopy, z którego wykonane zostać mogą rury, pręty, druty lub taśmy. Dodatkowo można uzyskać kwas siarkowy stosowany następnie do produkcji detergentów oraz w przemyśle szklarskim, papierniczym i tekstylnym, a także polipropylen – wartościowe tworzywo sztuczne. Z baterii i akumulatorów poddanych recyklingowi uzyskujemy również stopy cynku, rtęci, żelaza oraz żużel. Recykling baterii pozwala na niemal prawie całkowity odzysk zawartych w nich związków.

Recykling baterii należy do jednego z najbardziej energochłonnych rodzajów przetwarzania energii. Jest to jednak jedyny sposób, aby nie szkodzić diametralnie środowisku i nam samym przez w ten sposób generowane odpady. Zawsze oddawaj zużyte baterie i akumulatory do punktu selektywnej zbiórki odpadów!

Publikacja powstała dzięki Fundacji ARP
spot_imgspot_img

Gorące tematy

Powiązane Artykuły