Koronawirus na Świecie

All countries
621,369,474
Zakażeni
Updated on 28 September 2022 17:03
All countries
600,109,010
Ozdrowieńcy
Updated on 28 September 2022 17:03
All countries
6,543,268
Zgony
Updated on 28 September 2022 17:03

Koronawirus na Świecie

All countries
621,369,474
Potwierdzone
Updated on 28 September 2022 17:03
All countries
600,109,010
Wyzdrowiało
Updated on 28 September 2022 17:03
All countries
6,543,268
Zgony
Updated on 28 September 2022 17:03
spot_img

Posadź drzewo – poznaj korzyści dla środowiska z nasadzeń drzewnych!

Sadzenie drzew jest jednym z ważniejszym ekologicznych działań, które mają za zadanie zmniejszyć skutki wszechobecnego smogu, a także przypominać nam o wartości, jaką jest środowisko. Drzewa są nie tylko źródłem tlenu dla ludzi oraz miejscem życia wielu gatunków zwierząt. Pełnią istotną rolę w procesie oczyszczania powietrza z trujących substancji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze korzyści z prowadzenia nasadzeń drzewnych.

Czy wiesz, że jeden hektar lasu w ciągu całego dnia wytwarza około 700 kg tlenu, co zaspokaja dobowe zapotrzebowanie dla 2500 osób? Szacuje się, że 10-metrowe drzewo produkuje każdego roku około 118 kg tlenu, a człowiek potrzebuje go aż 176 kg corocznie. To, że drzewa dają nam tlen jest wiadome od dawna. Poprzez absorpcję dwutlenku węgla z atmosfery, przekształcają go w procesie fotosyntezy w tlen. W tym wszystkim niezwykle istotne znaczenie mają tzw. lasy równikowe, które dzięki ogromnej, zielonej masie pełnią istotną rolę w zaspokojenia światowego bilansu na ten pierwiastek. Z tego powodu nazywane są „zielonymi płucami Ziemi”. Niestety z powodu masowej wycinki tych istotnych dla środowiska obszarów, wszystkie regiony świata są narażone na braki w dostępności tlenu. Zdając sobie sprawę z konsekwencji niszczenia lasów, nie tylko równikowych, lecz również tych występujących w naszej okolicy, powinniśmy zwracać uwagę na konieczność prowadzenia nasadzeń drzewnych.

Oto 7 najważniejszych korzyści dla środowiska z prowadzenia nasadzeń drzewnych!

  1. Drzewa oczyszczają powietrze – lasy działają jak swoiste filtry, które wchłaniają zanieczyszczenia z powietrza w procesie wymiany gazowej wraz z unoszącymi się pyłami. W kontekście coraz powszechniej pojawiającego się smogu, mają więc fundamentalne znaczenie dla pochłaniania z powietrza wszelkich trujących substancji i metali ciężkich. Szacuje się, że drzewa są w stanie ograniczyć zapylenie w atmosferze nawet o 75 procent. Pełnią również istotną rolę w magazynowaniu dwutlenku węgla, co zapobiega powstawaniu efektu cieplarnianego. Jedno drzewo jest bowiem w stanie pochłonąć nawet 1 tonę CO2 na każdy metr sześcienny przyrostu.
  2. Zapobiegają suszom i powodziom – metr kwadratowy gleby leśnej jest w stanie zmagazynować do 200 litrów wody. Zadrzewienia spowalniają tempo wiosennych roztopów, przez co ograniczają ryzyko powodzi i łagodzą skutki suszy.
  3. Oczyszczają wodę i gleby – zanieczyszczenia nawozami chemicznymi z pól uprawnych są wciąż istotnym problemem w kontekście zanieczyszczenia gleb, a w konsekwencji także wód powierzchniowych. Stąd często obserwowane pasy drzewne w okolicach pól, gdyż to właśnie zadrzewienia są najlepszym sposobem redukcji stężeń azotanów w wodzie i glebie. Poprzez neutralizację metali ciężkich są w stanie ograniczyć występowanie tych pierwiastków w glebie nawet o 70 proc.
  4. Poprawiają jakość plonów – drzewa powodują wzrost zdolności retencyjnych gleby, a także przeciwdziałają erozji wodnej i wietrznej. Ich korony ograniczają siłę wiatru, a korzenie stabilizują spływ wód w czasie gwałtownych ulew. Drzewa pełnią również istotną rolę w zapobieganiu wyjaławiania się gleby i są siedliskiem ptaków, które oczyszczają uprawy ze szkodników.
  5. Wpływają na nasze zdrowie – drzewa tworzą korzystne dla człowieka warunki regeneracji organizmu z uwagi na czyste powietrze, większe stężenie tlenu, przez co poprawiają krążenie i rytm serca. W ten sposób obniżają poziom stresu i ciśnienia tętniczego oraz niwelują skutki hałasu i stresu cywilizacyjnego.
  6. Źródło bioróżnorodności – drzewa są źródłem życia dla wielu gatunków zwierząt oraz roślin. Nie tylko rosnące zadrzewienia, ale również martwe okazy są siedliskiem wielu cennych gatunków, które za swój dom wybierają korę czy stare spróchniałe pnie.
  7. Kształtują krajobraz – lasy i drzewa pełnią istotną rolę estetyczną w kształtowaniu krajobrazu, zwłaszcza miejskiego. Zadrzewienia w miastach poprawiają nasz komfort życia, a także obniżają koszty klimatyzacji, gdyż zacieniają budynki i są źródłem chłodu.

Prowadzenie nasadzeń drzewnych jest niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na populację wielu gatunków roślin i zwierząt, lecz przede wszystkim pełnią ważną rolę w zapewnieniu optymalnych i zdrowych warunków życia na Ziemi dla ludzi.

Żródło:Solidaryzm
spot_imgspot_img

Gorące tematy

Powiązane Artykuły