Koronawirus na Świecie

All countries
240,226,016
Zakażeni
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
215,798,951
Ozdrowieńcy
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
4,893,452
Zgony
Updated on 14 October 2021 21:12

Koronawirus na Świecie

All countries
240,226,016
Potwierdzone
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
215,798,951
Wyzdrowiało
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
4,893,452
Zgony
Updated on 14 October 2021 21:12

Przedsiębiorcy – sól ziemi – Agnieszka Marczak

Przyszłość Polski w najwyższym stopniu zależy od tego, czy uruchomiony zostanie dostatecznie duży potencjał przedsiębiorczości naszych obywateli. Szczególnie w tak trudnych czasach, kiedy pandemia spowolniła wszystkie światowe gospodarki.

       Ostatnie trzydzieści lat gospodarczej historii naszego kraju dobitnie udowodniło, że właśnie powszechna aktywność Polaków w największym stopniu zdecydowała o większości tego, co można wskazać jako przykłady narodowego sukcesu. To małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) na całym świecie odgrywają kluczową rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego i innowacyjności we wszystkich branżach. Zrównoważony rozwój sektora MSP ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki każdego państwa. Deprecjonowane w czasach PRL-u, jeszcze kilka lat temu stereotypowo uważane za mało wiarygodne i mało profesjonalne, dziś przeżywają swój renesans,

      Czym jest małe i średnie przedsiębiorstwo?  W Polsce wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:

Mikroprzedsiębiorstwa –  zatrudnia mniej niż dziesięciu pracowników (nie licząc właścicieli i współwłaścicieli) oraz wykazujące roczny obrót netto w wysokości niższej niż równowartość 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 49 pracowników (nie licząc właścicieli i współwłaścicieli) oraz wykazujące roczny obrót netto w wysokości niższej niż równowartość 10 milionów euro,

Średnie przedsiębiorstwo –  zatrudnia od 50 do 249 pracowników (nie licząc właścicieli i współwłaścicieli) oraz wykazujące roczny obrót netto w wysokości niższej niż równowartość 50 milionów euro.

Duże przedsiębiorstwo – zatrudnia co najmniej 250 pracowników (nie licząc właścicieli i współwłaścicieli) oraz wykazujące roczny obrót netto w wysokości wyższej niż równowartość 50 milionów euro lub sumę bilansową przekraczającą równowartość 43 miliona euro

      Małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają w Polsce ponad 60 proc. krajowego PKB i zatrudniają 70 proc. spośród ogólnej liczby pracujących. MSP są jednak bardzo podatne na negatywne wpływy otoczenia gospodarczego i politycznego. Według osób prowadzących działalność gospodarczą największe bariery hamujące rozwój tego sektora to: brak możliwości korzystania ze środków finansowych, wysokie obciążenia podatkowe, uwarunkowania prawne, ograniczony dostęp do informacji gospodarczej, brak wykwalifikowanej kadry na rynku pracy, brak możliwości stabilnych form zatrudnienia, skomplikowane i niejasne procedury administracyjne, konkurencja ze strony przedsiębiorców działających w szarej strefie.

Dlatego bardzo ważny jest nieustanny dialog rządzących z przedsiębiorcami w celu wytworzenia najlepszych warunków ich rozwoju, bo korzyści są dla całej gospodarki i wspólnoty.

Gorące tematy

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYWŁASZCZENIA NAZWY „WOLNI I SOLIDARNI”

„Wolni i Solidarni” to dewiza, która śp. Kornelowi Morawieckiemu towarzyszyła przez dziesięciolecia jego działalności. Nadana Solidarności Walczącej była niemal synonimem jej nazwy, wyrażającym najważniejsze...

W objęciach Królowej Polski – Albert Łyjak

Jasna Góra od wieków jest dla nas miejscem świętym. Każda religia ma takie miejsca. To konkretne punkty w przestrzeni, istniejące namacalnie, widoczne i doświadczalne, ...

Czy warto się odprężyć ćwicząc jogę?- Emilia Kaba

Po całym dniu ciężkiej pracy przychodzi czas na odpoczynek. Najlepiej odpoczywać podczas ćwiczeń, które pomagają osiągnąć równowagę. Przykładem takiej aktywności jest joga wywodząca się...

Powiązane Artykuły

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYWŁASZCZENIA NAZWY „WOLNI I SOLIDARNI”

„Wolni i Solidarni” to dewiza, która śp. Kornelowi Morawieckiemu towarzyszyła przez dziesięciolecia jego działalności. Nadana Solidarności Walczącej była niemal synonimem jej nazwy, wyrażającym najważniejsze...

W objęciach Królowej Polski – Albert Łyjak

Jasna Góra od wieków jest dla nas miejscem świętym. Każda religia ma takie miejsca. To konkretne punkty w przestrzeni, istniejące namacalnie, widoczne i doświadczalne, ...

Czy warto się odprężyć ćwicząc jogę?- Emilia Kaba

Po całym dniu ciężkiej pracy przychodzi czas na odpoczynek. Najlepiej odpoczywać podczas ćwiczeń, które pomagają osiągnąć równowagę. Przykładem takiej aktywności jest joga wywodząca się...