Koronawirus na Świecie

All countries
623,605,879
Zakażeni
Updated on 3 October 2022 22:08
All countries
602,203,453
Ozdrowieńcy
Updated on 3 October 2022 22:08
All countries
6,551,200
Zgony
Updated on 3 October 2022 22:08

Koronawirus na Świecie

All countries
623,605,879
Potwierdzone
Updated on 3 October 2022 22:08
All countries
602,203,453
Wyzdrowiało
Updated on 3 October 2022 22:08
All countries
6,551,200
Zgony
Updated on 3 October 2022 22:08
spot_img

Przedsiębiorcy – sól ziemi – Agnieszka Marczak

Przyszłość Polski w najwyższym stopniu zależy od tego, czy uruchomiony zostanie dostatecznie duży potencjał przedsiębiorczości naszych obywateli. Szczególnie w tak trudnych czasach, kiedy pandemia spowolniła wszystkie światowe gospodarki.

       Ostatnie trzydzieści lat gospodarczej historii naszego kraju dobitnie udowodniło, że właśnie powszechna aktywność Polaków w największym stopniu zdecydowała o większości tego, co można wskazać jako przykłady narodowego sukcesu. To małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) na całym świecie odgrywają kluczową rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego i innowacyjności we wszystkich branżach. Zrównoważony rozwój sektora MSP ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki każdego państwa. Deprecjonowane w czasach PRL-u, jeszcze kilka lat temu stereotypowo uważane za mało wiarygodne i mało profesjonalne, dziś przeżywają swój renesans,

      Czym jest małe i średnie przedsiębiorstwo?  W Polsce wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:

Mikroprzedsiębiorstwa –  zatrudnia mniej niż dziesięciu pracowników (nie licząc właścicieli i współwłaścicieli) oraz wykazujące roczny obrót netto w wysokości niższej niż równowartość 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 49 pracowników (nie licząc właścicieli i współwłaścicieli) oraz wykazujące roczny obrót netto w wysokości niższej niż równowartość 10 milionów euro,

Średnie przedsiębiorstwo –  zatrudnia od 50 do 249 pracowników (nie licząc właścicieli i współwłaścicieli) oraz wykazujące roczny obrót netto w wysokości niższej niż równowartość 50 milionów euro.

Duże przedsiębiorstwo – zatrudnia co najmniej 250 pracowników (nie licząc właścicieli i współwłaścicieli) oraz wykazujące roczny obrót netto w wysokości wyższej niż równowartość 50 milionów euro lub sumę bilansową przekraczającą równowartość 43 miliona euro

      Małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają w Polsce ponad 60 proc. krajowego PKB i zatrudniają 70 proc. spośród ogólnej liczby pracujących. MSP są jednak bardzo podatne na negatywne wpływy otoczenia gospodarczego i politycznego. Według osób prowadzących działalność gospodarczą największe bariery hamujące rozwój tego sektora to: brak możliwości korzystania ze środków finansowych, wysokie obciążenia podatkowe, uwarunkowania prawne, ograniczony dostęp do informacji gospodarczej, brak wykwalifikowanej kadry na rynku pracy, brak możliwości stabilnych form zatrudnienia, skomplikowane i niejasne procedury administracyjne, konkurencja ze strony przedsiębiorców działających w szarej strefie.

Dlatego bardzo ważny jest nieustanny dialog rządzących z przedsiębiorcami w celu wytworzenia najlepszych warunków ich rozwoju, bo korzyści są dla całej gospodarki i wspólnoty.

spot_imgspot_img

Gorące tematy

Powiązane Artykuły