Koronawirus na Świecie

All countries
201,632,144
Zakażeni
Updated on 6 August 2021 02:55
All countries
179,693,436
Ozdrowieńcy
Updated on 6 August 2021 02:55
All countries
4,279,300
Zgony
Updated on 6 August 2021 02:55

Koronawirus na Świecie

All countries
201,632,144
Potwierdzone
Updated on 6 August 2021 02:55
All countries
179,693,436
Wyzdrowiało
Updated on 6 August 2021 02:55
All countries
4,279,300
Zgony
Updated on 6 August 2021 02:55

Wsparcie dla polskiej przedsiębiorczości – Agnieszka Marczak

Wzrost polskiej przedsiębiorczości w kraju to przede wszystkim inicjatywy ludzi, przekonanych o powodzeniu biznesu, który zakładają. Wzrost małych firm zależy nie tylko od ciężkiej pracy założycieli, ale od niewidzialnego czynnika warunkującego sukces. Czasem jest to szczęście albo przypadek, ale może to być działalność organizacji wspierających rozwój.

      Jedną z takich organizacji jest Polska Agencja Rozwoju Przemysłu, która pomaga branży badawczej i innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na rynku krajowym, wspiera rozwój exportu oraz wykorzystanie nowych technologii w gospodarce. Agencja ma wiedzę o programach Komisji Europejskiej oraz inicjatywach polskiego rządu, co pozwala na uzyskanie pomocy finansowej dla firm wdrażających innowacyjne rozwiązania w wielu branżach gospodarki. PARP oferuje wiele profesjonalnych szkoleń i porad zarówno dla początkujących startupów, jak i rozwijających się przedsiębiorstw.

       Jak pokazuje strona PARP, w zeszłym roku agencja przekazała dwudziestu sześciu małym i średnim firmom ze wschodniej Polski ponad 192 mln zł w ramach konkursu na Wdrażanie Innowacji przez MŚP.  Była to jedna z wielu inicjatyw tej agencji,  z której działalnością możemy się zapoznać na stronie www.parp.gov.pl.

      Inna organizacją wspierającą działalność rodzimych przedsiębiorstw są regionalne izby gospodarcze. Dolnośląska Izba Gospodarcza, jedna z najdłużej działających w Polsce, zrzesza 300 dolnośląskich przedsiębiorstw. Izba wspiera nie tylko inicjatywy przedsiębiorców na rynku krajowym i zagranicznym. Ważnym aspektem działalności jest integrowanie się przedsiębiorców, wymiana kontaktów, wiedzy i inicjatyw oraz lobbowanie na rzecz członków DIG, a także udzielanie porad biznesowych dotyczących zarządzania firmą w dobie koronawirusa. Działalność DIG można sprawdzić na stronie www.dig.wroc.pl

      PARP i DIG są organizacjami, które pomagają polskim przedsiębiorcom, zwłaszcza z sektora mikro, małych i średnich firm. To właśnie takie firmy, a nie multimilionowe giganty są kołem napędowym gospodarki. Zakładają je nasi sąsiedzi, znajomi, przeciętni na pozór ludzie, którzy mają odwagę i siłę podjąć ryzyko własnej działalności i biorą odpowiedzialność nie tylko za siebie i własne rodziny, ale też za swoich pracowników. Dlatego warto polecić im każdą organizację, która wesprze ich wysiłek w przetrwaniu pandemii i w dalszym rozwoju.

 Ta niewidzialna na co dzień siła poparcia może stać się szansą na ich sukces.

Gorące tematy

Powiązane Artykuły