Koronawirus na Świecie

All countries
623,608,712
Zakażeni
Updated on 3 October 2022 23:08
All countries
602,206,955
Ozdrowieńcy
Updated on 3 October 2022 23:08
All countries
6,551,203
Zgony
Updated on 3 October 2022 23:08

Koronawirus na Świecie

All countries
623,608,712
Potwierdzone
Updated on 3 October 2022 23:08
All countries
602,206,955
Wyzdrowiało
Updated on 3 October 2022 23:08
All countries
6,551,203
Zgony
Updated on 3 October 2022 23:08
spot_img

Elektrosmog – co to jest?

XXI wiek to czas nowości technologicznych i w zdecydowanej większości uzależnienia naszej pracy od telefonów, komputerów i Internetu. Z każdej niemal strony jesteśmy otoczeni urządzeniami zasilanymi na prąd elektryczny. W przestrzeni medialnej coraz częściej jednak mówi się o negatywnym zjawisku wywoływanym przez skumulowanie działań elektroniki zarówno na nasze zdrowie, jak i na otaczającą nas przyrodę. Czy elektrosmog rzeczywiście istnieje, a jeśli tak, czy możemy mówić o jego negatywnym wpływie na środowisko naturalne?

Promieniowanie elektromagnetyczne

Elektrosmog to suma wszystkich oddziaływań w zakresie promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego ze źródeł zarówno naturalnych, jak i sztucznych. Jest to więc pole elektromagnetyczne emitowane zarówno przez urządzenia elektryczne użytku domowego, linie wysokiego napięcia czy silniki elektryczne, lecz także występujące naturalnie w przyrodzie (np. promieniowanie z kosmosu). Zjawisko to obejmuje zarówno promieniowanie jonizujące, jak i niejonizujące.

Dopuszczalne normy

Jakie są obecnie dopuszczalne normy promieniowania elektromagnetycznego? Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obecnie norma dla PEM na terenie Polski wynosi do 10W/m2 (gęstość mocy) oraz do 61 V/m (składowa elektryczna). Prowadzeniem monitoringu pola elektromagnetycznego w całym kraju zajmuje się GIOŚ. Według danych tej instytucji z 2018 r. średnie stężenie PEM na terenie naszego kraju wynosiło 0,388 V/m2. Od tego czasu jednak Polska wprowadziła standard sieci komórkowej 5G, a jego wpływ na natężenie pola elektromagnetycznego zostanie zbadany dopiero w 2022 r. Pomiary pól to niestety wielowątkowe i skomplikowane zagadnienie, jednak już teraz wiele samorządów decyduje się na instalacje stacji monitorujących w sposób ciągły poziom natężenia promieniowania w danym rejonie.

Źródła PEM

Głównymi źródłami sztucznych pól elektromagnetycznych są stacje bazowe telefonii komórkowej, szczególnie te montowane na dachach. Źródłami emisji pola elektromagnetycznego są również telefony komórkowe, smartfony, urządzenia z włączoną bezprzewodową łącznością (WiFi, Bluetooth, WLAN, Wi-Max) oraz radary wojskowe. Duże zastrzeżenia budzi również instalacja nowoczesnej sieci 5G. Ekolodzy wskazują, że może ona mieć negatywny wpływ na ptaki wędrowne, nietoperze i pszczoły, a także na funkcje neuroprzekaźnikowe i metabolizm komórkowy istot żywych. Obecnie brak jednak doniesień naukowych, które uzasadniałyby prowadzenie ochrony środowiska przyrodniczego przed polami elektromagnetycznymi.

Wciąż niezbadany wpływ

Dokładny wpływ elektrosmogu na zdrowie człowieka i przyrodę nie jest jednak obecnie dobrze znany. Choć zapewne każdy z nas słyszał zalecenie, aby nie budować domu pod liniami wysokiego napięcia. Natomiast w przypadku kolejarzy, którzy stale przemieszczają się pod liniami energetycznymi bardzo często słyszmy, iż dotykają ich liczne choroby nowotworowe. Badania naukowe wskazują, że do możliwych odległych skutków oddziaływania pola elektromagnetycznego, szczególnie w przypadku silnych narażeń, należy zaliczyć: zaburzenia układu nerwowego i sercowo-naczyniowego, układu odpornościowego, procesy nowotworowe, a także zawroty i bóle głowy oraz złe samopoczucie. Istnieje również grupa osób, która może być podatna na objawy nietolerancji oddziaływań środowiskowych, tzw. nadwrażliwość elektromagnetyczna.

Pomimo braku jednoznacznego określenia ścisłych wpływów PEM na zdrowie człowieka warto zachować zdrowy rozsądek w użytkowaniu elektroniki i nie narażać naszego ciała na negatywne skutki działania urządzeń. Mimo iż nauka nie odpowiedziała jednoznacznie na pytanie o szkodliwość pola elektromagnetycznego, istnieje wiele przesłanek każących zastanowić się nad pewnymi środkami bezpieczeństwa. Pamiętajmy zatem o ograniczeniu rozmów przez telefon do minimum, wyłączaniu na noc routerów Wi-Fi, preferowaniu Internetu przewodowego oraz korzystania z wypoczynku w miejscach dzikiej przyrody – rezerwatach i parkach narodowych.

Publikacja powstała dzięki Fundacji ARP
Żródło:Solidaryzm
spot_imgspot_img

Gorące tematy

Powiązane Artykuły