Koronawirus na Świecie

All countries
621,465,159
Zakażeni
Updated on 28 September 2022 22:04
All countries
600,154,851
Ozdrowieńcy
Updated on 28 September 2022 22:04
All countries
6,543,400
Zgony
Updated on 28 September 2022 22:04

Koronawirus na Świecie

All countries
621,465,159
Potwierdzone
Updated on 28 September 2022 22:04
All countries
600,154,851
Wyzdrowiało
Updated on 28 September 2022 22:04
All countries
6,543,400
Zgony
Updated on 28 September 2022 22:04
spot_img

Wsparcie dla firm w okresie pandemii

Dolnośląska poseł Agnieszka Soin w rozmowie z Agnieszką Marczak przedstawia szczegóły wsparcia rządu dla małych i średnich firm.

Jest pani przewodniczącą Zespołu do spraw Rozwoju Wsparcia Przedsiębiorstw: czy w trudnym czasie pandemii  małe i średnie firmy mają dostęp do pomocy rządowej?

W okresie epidemii wywołanej koronawirusem wprowadzono instrumenty, które wspierają utrzymanie działalności gospodarczej i miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Oprócz zwolnienia z obowiązku uiszczania składki na ubezpieczenie społeczne przez trzy miesiące, a także mikropożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej, przedsiębiorcy z branż najbardziej poszkodowanych epidemią mogą się ubiegać o dodatkowe jednorazowe, dwukrotne lub trzykrotne świadczenie postojowe oraz świadczenie dla pracowników na ochronę miejsc pracy. Tożsamym branżom przysługiwać może również trzykrotna dotacja na koszty bieżącej działalności gospodarczej. Mowa tu oczywiście o branżach: gastronomicznej, hotelowej, transportowej, turystycznej, rozrywkowej. Szczegóły znajdują się na stronie www.biznes.gov.pl. Do tego czasu powstało już osiem programów wsparcia określanych mianem tarczy antykryzysowej – ostatnia Tarcza 8.0. Instrumentów tych jest tak dużo, gdyż jak sami widzimy, epidemia jest nieprzewidywalna i w każdej chwili może doprowadzić do lockdownu gospdarki. Nasze instrumenty wsparcia finansowego są więc bieżącą reakcją na sytuację przedsiębiorców w konkretnym czasie. Tak długo, jak będzie taka potrzeba, stale będą powstawać kolejne formy wsparcia.

Pracowała pani w Stowarzyszeniu Rzemieślników – jak małe  rzemiosło radzi sobie przez ostatni rok? Czy warsztaty i sklepiki oraz rodzinne gospodarstwa rolnicze mogą liczyć na wsparcie od rządu?

Tak jak koronawirus Covid-19 bywa śmiertelny dla ludzi, tak też jest niestety śmiertelnym zagrożeniem dla polskiego rzemiosła, którego głównym kołem napędowym są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. I podobnie jak u ludzi, również w przypadku gospodarki, konsekwencje zarażenia są mniej dotkliwe w skutkach dla wielkich i silnych organizmów dysponujących dobrze rozwiniętym systemem odpornościowym, natomiast niemal całkowicie rujnują organizmy mniejsze, słabsze, mniej odporne. Obecnie, gdy mamy nieporównywalny do „jesiennego” przyrost zachorowań, obawy o dalsze losy firm i pracowników zatrudnionych w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, zrzeszonych w ponad 480 cechach i 180 spółdzielniach rzemieślniczych w strukturach organizacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego, są w pełni uzasadnione. Dzięki finansowym środkom bezzwrotnym i zwrotnym udało się, pomimo zamrożenia gospodarki i wyłączenia z funkcjonowania wielu branż, uniknąć masowych likwidacji zakładów i lawinowych zwolnień pracowników. Zwolnienia z opłacania składek ZUS, umarzane mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców, subwencje finansowe w ramach PFR, większy zakres umorzeń w ramach tarczy finansowej – to m.in. te instrumenty, na które czekali przedsiębiorcy. W ankiecie przeprowadzonej przez Związek Rzemiosła Polskiego na pytanie, czy bez pomocy rządu RP firma jest w stanie przetrwać kryzys, 84.8 proc. badanych odpowiedziało negatywnie. Jedynie 6 proc. przedsiębiorców zachowało optymizm i widzi szansę dla swojego zakładu nawet bez wsparcia rządu RP. Branże rzemieślnicze nadal mogą wnioskować o pomoc rządową. W zależności od rodzaju danej działalności są to formy wsparcia wyżej przeze mnie wymienione lub skierowane do wszystkich firm, które odnotowały spadek dochodów przez COVID-19.

Śledzimy pani posty na FB – w środę (31-go marca) podała pani dobre  wiadomości dla Dolnego Śląska – listę  wsparcia lokalnych samorządów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Czy jest to coroczna inicjatywa dla samorządów? 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. RFIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To także ogromny impuls inwestycyjny dla regionów. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania. W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 13 mld złotych. Łącznie do dolnośląskich samorządów trafi aż ponad miliard złotych wsparcia rządowego. Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Do tej pory w ramach wszystkich naborów prowadzonych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gminy złożyły łącznie 21 370 wniosków. RFIL powstał 23 lipca 2020 r. na mocy uchwały Rady Ministrów. Obecnie jest to program wsparcia związany ściśle z koniecznością wyrównania szans samorządom terytorialnym ze względu na kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19. Trudno jest obecnie powiedzieć, czy program ten będzie kontynuowany, jednak biorąc pod uwagę fakt, że konsekwencje epidemii odczuwane przez samorządy mogą być długofalowe, głęboko wierzę, że rząd rozważy kontynuację tej formy wsparcia. 

Dziękujemy za te ważne informacje. Pamiętajmy, robiąc zakupy, że to właśnie małe lokalne przedsiębiorstwa są miejscem zatrudnienia wielu ludzi z twojego regionu.

spot_imgspot_img

Gorące tematy

Powiązane Artykuły