Koronawirus na Świecie

All countries
620,333,874
Zakażeni
Updated on 26 September 2022 10:25
All countries
599,080,333
Ozdrowieńcy
Updated on 26 September 2022 10:25
All countries
6,540,524
Zgony
Updated on 26 September 2022 10:25

Koronawirus na Świecie

All countries
620,333,874
Potwierdzone
Updated on 26 September 2022 10:25
All countries
599,080,333
Wyzdrowiało
Updated on 26 September 2022 10:25
All countries
6,540,524
Zgony
Updated on 26 September 2022 10:25
spot_img

Aktualne zagrożenia w wychowaniu dzieci – jak im się przeciwstawić?

Obecne czasy znacząco różnią się od tych, w których wychowywali swoje dzieci nasi rodzice i dziadkowie. Niegdyś rodziny zazwyczaj wielodzietne z praktycznie brakiem niemal wszystkich podstawowych dóbr potrzebnych do ich wychowania. Dzisiaj my i nasze dzieci zasypywani z każdej strony niepotrzebnymi produktami, w których wyrasta nowe pokolenie. Świat obecny otwiera przed naszymi dziećmi wiele nowych możliwości, lecz równocześnie stwarza niebezpieczeństwo powstania wielu zagrożeń w wychowaniu naszych pociech. Jak im się przeciwstawić?

Oto 3 najczęściej występujące zagrożenia w wychowaniu dzieci:

  1. Świat online – przed pandemią młodzi ludzie spędzali w sieci średnio 4 godziny i 12 minut dziennie. Najnowsze badania pokazują, że czas ten wydłużył się po pandemii nawet dwukrotnie. Bez wątpienia, dzieci potrzebują naszej pomocy, aby umiejętnie poruszać się po wirtualnym świecie. Największymi zagrożeniami płynącymi ze świata online są uzależnienia od świata wirtualnego (tzw. efekt FOMO, czyli lęk przed odłączeniem od Internetu, przekonanie, że coś ważnego mnie ominie, gdy będziemy offline). Dodatkowo degradacja procesu zapamiętywania i zmieniona neuroplastyczność mózgu. To wszystko znajdzie odbicie nie tylko w braku umiejętności nawiązywania relacji społecznych z rówieśnikami, ale także w wynikach w nauce. Internet jest również niczym nieograniczonym dla naszych dzieci źródłem filmów pornograficznych, patostreamingowych oraz wszelkich innych patologii, które mogą na całe życie wywrzeć negatywny wpływ na ich psychikę. Aby uniknąć tych zagrożeń po pierwsze, zastanów się czy rzeczywiście smartfon jest niezbędny do życia dla Twojego kilkuletniego dziecka? Czy nie lepiej, aby tak zaawansowane i łatwo uzależniające narzędzie trafiło do człowieka, który ukończy wiek pełnoletni? Oczywiście nasze dzieci potrzebują telefonów do kontaktu z rodzicami, lecz możemy im zapewnić takie, które posiadają jedynie funkcje komunikacyjne.
  2. Niebezpieczne ideologie – dzisiaj z każdej strony docierają do nas zachodnie ideologie, które promują miłość homoseksualną, transpłciowość czy negowanie tradycyjnych wartości jak rodzina i macierzyństwo. Nasze dziecko, które jest podatne na uleganie przemijającej modzie na pewne poglądy i trendy, nie posiada wystarczającej wiedzy na temat realnych niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą promocja tego rodzaju wartości. Zamiast uczyć dzieci szacunku do drugiego człowieka, gdyż bez względu na wyznawane wartości ten szacunek przynależy się każdemu, słyszmy: „Toleruj mnie”. A tolerować można przecież także zło. W rezultacie nasze dzieci nie tylko mogą zostać wychowane w poczuciu, że nie można wyrazić swojego zdania, jeśli może ono w najmniejszym stopniu obrazić innych, lecz także zniechęcone zostaną do założenia rodziny w przyszłości i skupione na zaspokajaniu własnych potrzeb. Aby się temu przeciwstawić najważniejsze jest przede wszystkim budowanie odpowiedniej relacji rodzic-dziecko i stałe wyjaśnianie, dlaczego pewne nurty są szkodliwe i kolidują z budowaniem trwałych więzi w przyszłym życiu.
  3. Zgubny liberalizm – nurt ten posiada dzisiaj fałszywą obietnicę jako jedynej słusznej przyszłości dla całej ludzkości. W rzeczywistości jednak kryje w sobie liczne radykalne zagrożenia. Liberalizm zaczyna się od tezy, że człowiek nie jest osobą, lecz jednostką. Społeczeństwo według liberalizmu to suma jednostek i ich interesów. Rodzina nie jest wspólnotą, ale doraźnym związkiem wymiennych jednostek. W szczególności rodzice i dzieci to partnerzy, koledzy, a mąż i żona są wymienni. Taki pogląd jest obecnie powszechny w mediach i stale promowany naszym dzieciom. Jego doraźnym niebezpieczeństwem jest egoizm, który przejawia się przede wszystkim w hedonizmie. Wypacza on najpiękniejszą cechę człowieka jaką jest zdolność do poświęcenia i do miłości. Egoista nie jest jednak w stanie się zmienić, a tym samym w pełni zaangażować się w budowanie rodziny jako przyszły mąż i żona. Wszystko będzie kalkulować w rachunku zysków i strat. Jeśli coś przestanie mu się opłacać – odchodzi. Dlatego to właśnie liberalizm wespół z egoizmem stał się przyczyną tak licznych rozwodów w dzisiejszych czasach, a model ten mogą z łatwością powielić nasze dzieci. Dlatego od najmłodszych lat musimy uczyć nasze dzieci wypełniania obowiązków przed zaspokajaniem przyjemności, dzielenia się z innymi oraz umiejętnego ograniczania ich nie podstawowych potrzeb.
Żródło:Solidaryzm
spot_imgspot_img

Gorące tematy

Powiązane Artykuły