Koronawirus na Świecie

All countries
240,226,016
Zakażeni
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
215,798,951
Ozdrowieńcy
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
4,893,452
Zgony
Updated on 14 October 2021 21:12

Koronawirus na Świecie

All countries
240,226,016
Potwierdzone
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
215,798,951
Wyzdrowiało
Updated on 14 October 2021 21:12
All countries
4,893,452
Zgony
Updated on 14 October 2021 21:12

OCHOTNICZA LEGIA KOBIET – kobiece wojsko w służbie Polsce

Ochotnicza Legia Kobiet była kobiecą organizacją wojskową powstałą w 1918 r. we Lwowie. Celem była walka o Polskę. Jej członkinie walczyły m. in. podczas wojny polsko-ukraińskiej, jak również polsko-bolszewickiej. Inicjatorką i organizatorką była Aleksandra Zagórska.

Fundamentem dla powstania OLK było utworzenie ochotniczych oddziałów milicji kobiecej, która funkcjonowała w ramach miejskiej Straży Obywatelskiej od 28 listopada 1918 r. W pierwszej fazie działalności kobiety zajmowały się głównie sprawami administracyjnymi, pełniły służbę kurierską oraz wartowniczą, jednakże narastający konflikt spowodował, iż zaczęły walczyć na równi z mężczyznami. Już w grudniu 1918 r. ochotnicza służba została przekształcona w formację wojskową, otrzymując mundury, prowiant oraz zakwaterowanie w koszarach, a także oficjalną nazwę – Ochotnicza Legia Kobiet. Za inicjatorkę oraz organizatorkę formacji uznawana jest doktor Aleksandra Zagórska

1 batalion OLK we Lwowie zasiliło 350 pań z Krakowa, Łodzi i Sosnowca, a komendę nad nimi objęła Aleksandra Zagórska. Ochotniczki pełniły także służbę w 4 pułku artylerii ciężkiej i kampaniach karabinów maszynowych, a sporo z nich służyło wcześniej w Legionach Polskich, które przyjmowały do swej służby kobiety, ale pod męskimi nazwiskami. Nasilenie działań wojennych spowodowało, iż panie brały udział na pierwszej linii frontu. Często tez działały spontanicznie, jak Helena Bujwidówna, która zamiast wykonać polecenie utworzenia punktu sanitarnego przyłączyła się do żołnierzy, gdyż „wolała strzelać”. Była także jedną z 65 kobiet, które brały udział w walkach o obronę Lwowa przeciw Ukraińcom.

Do 2 batalionu w Wilnie zgłosiło się aż 600 kobiet z Wandą Gertzówną na czele. W czasie ofensywy Tuchaczewskiego poległo 30 z nich powodując znaczne straty w szeregach.

W czasie trwania wojny polsko-bolszewickiej organizacja zrzeszała ok. 2500 kobiet, biorąc udział w walkach o obronę Warszawy oraz Wilna. Panie brały udział praktycznie we wszystkich rodzajach wojsk polskich poprzez piechotę, artylerię, kawalerię, wywiad, pracę w sanitariacie, wyłączając jedynie wojska pancerne i lotnictwo.

1 kwietnia 1920 r. utworzono Wydział Ochotniczej Legii Kobiet przy Sekcji Mobilizacyjnej Oddziału I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie, której naczelniczką została Aleksandra Zagórska otrzymując jednocześnie stopień funkcyjnego majora. Zastępcą została Ludwika Zawadzka, była referentka Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Poza wspomnianymi Aleksandrą Zagórską oraz Wandą Gertz, czy Heleną Bujwidówną, do innych ochotniczek, które wsławiły się bohaterską postawą działając w ramach OLK była chociażby kapral Janina Łada-Walicka z II Ochotniczego Szwadronu Śmierci, Janina Prus-Niewiadmoska, która na pierwszej linii ognia służyła jako sanitariuszka, jak również Maria Wittek, która jako pierwsza Polka w historii została mianowana do stopnia generała.

Pod koniec 1921 r. organizacja liczyła 2530 kobiet, natomiast po wojnie rozwiązano ją. Klika lat później członkinie OLK postanowiły utworzyć nową, kobiecą, paramilitarną organizację. Powstało Przysposobienie Wojskowe Kobiet.

W filmie „1920. Bitwa Warszawska” upamiętniono dzielne Polki, które postanowiły zrzeszyć się by walczyć o obronę ojczyzny.

Publikacja powstała dzięki wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź

Gorące tematy

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYWŁASZCZENIA NAZWY „WOLNI I SOLIDARNI”

„Wolni i Solidarni” to dewiza, która śp. Kornelowi Morawieckiemu towarzyszyła przez dziesięciolecia jego działalności. Nadana Solidarności Walczącej była niemal synonimem jej nazwy, wyrażającym najważniejsze...

W objęciach Królowej Polski – Albert Łyjak

Jasna Góra od wieków jest dla nas miejscem świętym. Każda religia ma takie miejsca. To konkretne punkty w przestrzeni, istniejące namacalnie, widoczne i doświadczalne, ...

Czy warto się odprężyć ćwicząc jogę?- Emilia Kaba

Po całym dniu ciężkiej pracy przychodzi czas na odpoczynek. Najlepiej odpoczywać podczas ćwiczeń, które pomagają osiągnąć równowagę. Przykładem takiej aktywności jest joga wywodząca się...

Powiązane Artykuły

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYWŁASZCZENIA NAZWY „WOLNI I SOLIDARNI”

„Wolni i Solidarni” to dewiza, która śp. Kornelowi Morawieckiemu towarzyszyła przez dziesięciolecia jego działalności. Nadana Solidarności Walczącej była niemal synonimem jej nazwy, wyrażającym najważniejsze...

W objęciach Królowej Polski – Albert Łyjak

Jasna Góra od wieków jest dla nas miejscem świętym. Każda religia ma takie miejsca. To konkretne punkty w przestrzeni, istniejące namacalnie, widoczne i doświadczalne, ...

Czy warto się odprężyć ćwicząc jogę?- Emilia Kaba

Po całym dniu ciężkiej pracy przychodzi czas na odpoczynek. Najlepiej odpoczywać podczas ćwiczeń, które pomagają osiągnąć równowagę. Przykładem takiej aktywności jest joga wywodząca się...