Koronawirus na Świecie

All countries
621,409,723
Zakażeni
Updated on 28 September 2022 21:04
All countries
600,134,621
Ozdrowieńcy
Updated on 28 September 2022 21:04
All countries
6,543,333
Zgony
Updated on 28 September 2022 21:04

Koronawirus na Świecie

All countries
621,409,723
Potwierdzone
Updated on 28 September 2022 21:04
All countries
600,134,621
Wyzdrowiało
Updated on 28 September 2022 21:04
All countries
6,543,333
Zgony
Updated on 28 September 2022 21:04
spot_img

Jak obronić dziecko przed seksualizacją?

Zagrożenie dla dzieci przybrało zupełnie nowy kształt odkąd wzmożoną aktywność przejawiają organizacje i aktywiści zachęcający młodych do „odkrywania swojego ciała” i promowania współżycia seksualnego w coraz to wcześniejszym wieku. Nierzadko nauki te określane dziś mianem terminu „edukacja seksualna” są wprowadzane również w szkołach na lekcjach wychowania do życia w rodzinie. Nie zawsze treści prezentowane przez edukatorów seksualnych są zgodne ze światopoglądem i wartościami w rodzinie. Pytanie jak się bronić przed coraz bardziej postępującą falą seksualizacji dzieci?

Seksualizacja dzieci nie rozpoczyna się w szkole. Swój początek ma już od najwcześniejszych lat dziecięcych. Najpierw poprzez treści prezentowane w mediach, reklamach, telewizji, bardzo często w filmach i bajkach oraz tekstach i teledyskach piosenek. Wiele z nich zawiera w sobie elementy seksualności, które mają sprowokować dziecko do myślenia o własnym ciele. Dziecko styka się również z zabawkami, które stale przypominają mu, że liczy się kult ciała i wyglądu zewnętrznego jak np. lalka Barbie. Do tego wszystkiego dochodzi również Internet, który jest dla rodziców niedającym się niczym skontrolować źródłem przekazu wszelkich treści wpływających szkodliwie na psychikę, seksualność i myślenie o rodzinie młodego człowieka.

Reklamy i inne przekazy medialne sprowadzające kobiety do roli obiektu seksualnego są szkodliwe i wpływają na psychikę coraz młodszych dzieci. Na ile możemy powinniśmy więc chronić dzieci przed wulgarnymi treściami. Według informacji zawartych w Raporcie Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego teoria traumy oraz badania pokazują, że wczesne zetknięcie się dzieci z materiałami i zachowaniami o charakterze seksualnym lub przemocowym może spowodować, że przez całe życie będą one miały trudności w rozwoju seksualnym oraz w budowaniu bliskich relacji.

Oto 5 najważniejszych rad jak obronić dziecko przed seksualizacją:

  1. Zaangażuj się w Radę Rodziców – Rada Rodziców posiada ogromne uprawnienia w szkole. Do jej kompetencji należy bowiem wyrażenie zgody na działanie w szkole wszelkich organizacji społecznych, w tym również organizacji związanych z LGBT –  zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Oświatowe nie mogą one działać na terenie szkoły bez pozytywnej opinii Rady Rodziców. Rada opiniuje także wszystkie zajęcia dodatkowe niebędące w podstawie programowej, a także podręczniki szkolne. Do uprawnień Rady Rodziców należy także uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki.
  2. Skorzystaj ze swoich uprawnień rodzicielskich – jako rodzic możesz zwrócić się do dyrektora szkoły o pełną informację na temat działalności danej organizacji na terenie szkoły, zwrócić się do dyrektora z wnioskiem o cofnięcie zgody na działalność danej organizacji. Możesz również skorzystać z rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego, które jest wiążące w zakresie zajęć nieobowiązkowych na terenie szkoły oraz zajęć obowiązkowych o tyle, o ile podejmuje się na nich zagadnienia spoza obowiązkowej podstawy programowej.
  3. Zrezygnuj z telewizora – brzmi bardzo banalnie i wręcz niewiarygodnie, jednak coraz więcej rodzin rezygnuje z posiadania telewizora na rzecz ciszy i spędzenia czasu z dziećmi. Poprzez całogodzinne transmisje różnych kanałów telewizyjnych nasze dzieci są stale nasycane patologicznymi obrazami z odkrytym ciałem, które stymulują ich psychikę i rozwój. Zamontuj rzutnik ekranu i samodzielnie wybieraj materiały filmowe, które aktualnie chcesz oglądać w swoim domu, a unikniesz niekontrolowanego przekazu patologicznych treści.
  4. Rozmawiaj – współczesna edukacja seksualna nastawiona jest na rozseksualizowanie dzieci i wczesne wprowadzenie ich w świat współżycia przypisany dorosłym. W ten sposób dzieci stają się często ofiarami wykorzystywania seksualnego i przestępstw pedofilii, a coraz bardziej powszechne nastroje społeczne afirmujące tego rodzaju nauki sprzyjają coraz liczniejszym tego rodzaju wynaturzeniom wśród przestępców. Kluczem do uniknięcia tego typu sytuacji jest rozmowa z dzieckiem: na temat dojrzewania, seksualności, współżycia oraz postawienia granic określonym zachowaniom. Warto również przedstawić dzieciom poradnik na temat seksualności, który jest zgodny z naszymi poglądami.
  5. Przedstaw dziecku wzory kobiecości i męskości – aby kobiecość i męskość przez naszych synów i córki nie była rozumiana przez pryzmat wyłącznie seksualności, konieczne jest przedstawienie młodym postaci oraz osób, których cechy wpisują się w te prawidłowo rozumiane pojęcia. W świecie współczesnym jak i wśród postaci historycznych znajdziemy wiele przykładów kobiet i mężczyzn, które przez szlachetność charakteru niezwykle mocno odzwierciedlają takie wzory.

Seksualność człowieka to temat niezwykle ważny, intymny i delikatny dla każdego z nas. Szkodliwe i wynaturzone przedstawienie tej sfery człowieka może doprowadzić do niezwykle niebezpiecznych konsekwencji zarówno w okresie dziecięcym, jak i dorosłym. Seksualność nie musi być tematem tabu. Warto jednak wcześnie tłumaczyć dzieciom, które powszechnie akceptowane zachowania społeczne są szkodliwe, aby ograniczyć szkodliwy wpływ w przyszłości tego zjawiska.

Żródło:Solidaryzm
spot_imgspot_img

Gorące tematy

Powiązane Artykuły