Koronawirus na Świecie

All countries
651,804,394
Zakażeni
Updated on 8 December 2022 17:18
All countries
608,997,318
Ozdrowieńcy
Updated on 8 December 2022 17:18
All countries
6,652,733
Zgony
Updated on 8 December 2022 17:18

Koronawirus na Świecie

All countries
651,804,394
Potwierdzone
Updated on 8 December 2022 17:18
All countries
608,997,318
Wyzdrowiało
Updated on 8 December 2022 17:18
All countries
6,652,733
Zgony
Updated on 8 December 2022 17:18
spot_img

Formy wsparcia rodziny w polskim prawie

Polskie rodziny mogą obecnie liczyć na ogromną pomoc ze strony państwa polskiego. Głównie skierowana jest ona na przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i finansowego, zapewnienie ładu społecznego oraz pomoc w wyrównywaniu szans. Rodzina znajduje się obecnie w centrum polityki społecznej rządu. Z tego powodu podejmowane są liczne działania z zakresu polityki państwa na rzecz dziecka i rodziny.

Najważniejsze formy wsparcia rodziny w polskim prawie:

  1. Rodzina 500 plus – w ramach programu rodzinie z dziećmi w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje comiesięcznie świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko. Świadczenie wypłacane jest obecnie przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, a za niedługo realizowane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie wypłacane jest bez względu na dochód.
  2. Dobry Start – zakłada 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejscach gminnych i powiatowych organów właściwych. Świadczenie wypłacane jest bez względu na dochód.
  3. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – rodzice mogą skorzystać z opieki w żłobku, klubie dziecięcym, także z dziennego opiekuna lub uzyskać dofinansowanie do niani
  4. Karta Dużej Rodziny – to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Obejmuje zarówno instytucje publiczne, jak np. instytucje kultury, czy prywatne- branża spożywcza, paliwowa, odzieżowa itd. Ułatwia również dostęp do dóbr i usług.
  5. Świadczenia rodzinne – obejmują zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) oraz świadczenie rodzicielskie. Świadczenia wypłacane są po spełnieniu kryterium dochodowego.
  6. Fundusz alimentacyjny – umożliwia realizację wsparcia materialnego dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji.
  7. Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej – wójt, burmistrz lub prezydent miasta zapewnia wsparcie instytucji publicznych na rzecz rodzin, które zmagają się z różnymi trudnościami w opiece i wychowaniu dzieci m.in. zapewniając asystenta rodziny. Z kolei do zadań gminy należy wsparcie rodziny w formie pracy z rodziną (konsultacja i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń i zapobieganie izolacji) czy pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
  8. Program „Za Życiem” – jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł z tytułu żywego urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu
  9. Opieka zastępcza nad dzieckiem – zapewnienie opieki i wychowania przez rodzinę zastępczą w sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie wypełniać swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
  10. Ulga na dzieci – ulga podatkowa, o którą można pomniejszyć kwotę należnego podatku dochodowego za dany rok. Ulgę wskazuje się w PIT-36 lub PIT-37

Skorzystaj z oferowanych przez państwo i samorząd form wsparcia rodziny i zapewnij swoim dzieciom optymalne warunki rozwoju oraz funkcjonowania w środowisku rodzinnym.

Żródło:Solidaryzm
spot_imgspot_img

Gorące tematy

Powiązane Artykuły