Koronawirus na Świecie

All countries
621,369,474
Zakażeni
Updated on 28 September 2022 18:03
All countries
600,109,010
Ozdrowieńcy
Updated on 28 September 2022 18:03
All countries
6,543,268
Zgony
Updated on 28 September 2022 18:03

Koronawirus na Świecie

All countries
621,369,474
Potwierdzone
Updated on 28 September 2022 18:03
All countries
600,109,010
Wyzdrowiało
Updated on 28 September 2022 18:03
All countries
6,543,268
Zgony
Updated on 28 September 2022 18:03
spot_img

Szkodliwy wpływ mediów na ojców i matki – na co uważać?

Media – od momentu pojawienia się ich w naszej codzienności stały się elementem kształtującym i zmieniającym współczesną kulturę. Media posiadają ogromną moc socjalizacyjną, która pozwala kreować rzeczywistość i interpretować dane zjawiska na korzyść określonych grup interesów. Odbiorcy przekazów medialnych stają się często bezkrytyczną i bezrefleksyjną masą, starającą się dostosować do prezentowanego w nich wzorca. Bez większych trudności dotyka to również sfery rodzinnej i wychowawczej. W jaki sposób przekaz medialny wpłynął na współczesne postrzeganie roli ojców i matek? Na jego zagrożenia musimy uważać?

Zadaniem mediów jest nie tylko przekazywanie informacji, ale pośrednio intensyfikują one potrzeby jednostek poprzez nieustanne bombardowanie reklamami ukazującymi idylliczny świat szczęśliwych i beztroskich ludzi. Ten sam obszar dotyka niezwykle skutecznie również relacji rodzinnych. Wizerunek rodziny przedstawiany w mediach z iluzorycznym wrażeniem bezproblemowości i łatwości w prowadzeniu domu i wychowaniu dzieci daleko odbiega od rzeczywistości, w której wychowanie jest jako trudem, ale również wyrazem poświęcenia się dla innego człowieka. W rezultacie rodzice sfrustrowani swoimi niepowodzeniami, które odnoszą do przedstawianego im codziennie w telewizji świata wartości doprowadzają do braku jasno określonego wzorca rodzinnego, który wpływałby twórczo i budująco na relacje ojcowskie i matczyne. Media w znaczący sposób doprowadziły więc do obniżenia autorytetu rodziców w oczach dzieci, które w sposób bezrefleksyjny podążają za wzorcami kreowanymi w mediach.

Jaki negatywny obraz ojca i matki przedstawiają dzisiejsze media, czyli na co trzeba uważać?

  1. Najważniejszy jest pieniądz – dzisiejsze media nierzadko przekonują nas, że zanim małżonkowie podejmą decyzję o posiadaniu dzieci, najpierw muszą zapewnić sobie godny poziom życia. Wiąże się to z korzystaniem ze wszelkich dóbr jakie oferuje nam dzisiejszy świat, czyli konsumowaniem. Fałszywy obraz w mediach chce nam przekazać, że nie jest właściwym dostosowanie naszej pracy do pojawiającego się dziecka, lecz to dziecko ma dostosować się do naszej kariery. Z kolei do wychowania dzieci konieczny jest odpowiedni poziom materialny. Doprowadza to do przesądzenia rodziców, iż jeśli nie będzie ich stać na zapewnienie dziecku dostępu np. do dodatkowych zajęć, nie zdecydują się w przyszłości na posiadanie potomstwa. Tymczasem, to co same dzieci określają za najbardziej wartościowe i przynoszące im najlepsze wspomnienia z dzieciństwa, bardzo często nie wiąże się z żadnymi wydatkami finansowymi, a na pewno nie takimi jakie wymaga dzisiejszy świat mediów.
  2. Ojcostwo i macierzyństwo wyłącznie z korzyścią – wiąże się ściśle z liberalizmem, czyli myśleniem o wszelkich aspektach życia w dziedzinie osobistych korzyści. Współczesne media promujące liberalny sposób postępowania zawsze w centrum stawiają osobiste profity, a wykluczają ofiarność i poświęcenie. Jeśli więc posiadanie potomstwa nie będzie się wiązało z określoną korzyścią jak np. radość z posiadania dziecka, zabezpieczenie na starość, czy dodatkowy dochód w rodzinie, małżonkowie w mniej lub bardziej świadomy sposób zrezygnują z posiadania dzieci.
  3. Przyzwolenie na instytucję rozwodów – kobieta-matka prezentowana jako osoba niezależna, potrafiąca samodzielnie sobie poradzić, a w razie konieczności własne ego postawić wyżej niż szczęście dziecka wynikające z miłości rodziców. Myślenie to wiąże się ściśle z liberalizmem, który wymaga odniesienia korzyści w danych związkach. Jeśli partnerom przestaje się opłacać wspólne podtrzymywanie więzi, rezygnują w celu dalszego spełniania własnych aspiracji. Wyklucza to szukania rozwiązań, które są w stanie naprawiać błędy, przebaczać i zawalczyć o dalszy byt rodziny.
  4. Przekonanie, że wspólne oglądanie telewizji jest sposobem na wartościowe spędzenie rodzinnego czasu – w ten sposób matki i ojcowie rezygnują z podjęcia aktywnych działań, które doprowadzą do zbudowania trwałych relacji rodzinnych na rzecz leniwej rozrywki z antyautorytetami w reality show.
  5. Promocja alkoholizmu – obecnie polskie prawo nie zabrania reklamowania napojów alkoholowych. Niemal przed każdym wydarzeniem sportowym lub innym popularnym show jednymi z najczęściej wyświetlanych materiałów są reklamy piw. Wpływa to destrukcyjnie na wizerunek matki i ojca, których widok z piwem w ręku jest obecnie traktowany jako coś w zupełności normalnego dla dzieci.

Jedną z najbardziej szkodliwych decyzji jakie możemy podjąć jako rodzice to przyzwolenie na nieograniczony dostęp do telewizji w naszym domu. W dobie mediów, gdzie oprócz tego środka przekazu funkcjonuje również radio, Internet i prasa jesteśmy wręcz z każdej strony „zarzucani” określonymi i pożądanymi przez określone grupy interesów zachowań, których sami nierzadko nie jesteśmy w stanie racjonalnie i krytycznie ocenić.

Żródło:Solidaryzm
spot_imgspot_img

Gorące tematy

Powiązane Artykuły